Warmte- en koude isolatie in de industrie en utiliteit

0
1

Warmte- en koude isolatie zijn belangrijke technieken om energie te besparen en het klimaat te beschermen. In de industrie en utiliteit worden veel processen uitgevoerd die hoge of lage temperaturen vereisen. Door deze processen goed te isoleren, kan het energieverlies worden beperkt en de efficiëntie worden verhoogd. In dit artikel bespreken we samen met belangrijke leveranciers van isolatiematerialen

Wat is een optimaal isolatiesysteem?

Een optimaal isolatiesysteem is een isolatiesysteem dat de beste balans biedt tussen de kosten en de baten van isolatie. De kosten bestaan uit de investering in isolatiemateriaal, arbeid en onderhoud. De baten bestaan uit de energiebesparing, de CO2-reductie, de verbetering van de proceskwaliteit en de verhoging van de veiligheid. Om een optimaal isolatiesysteem te bepalen, moeten verschillende factoren worden meegenomen, zoals:

 • De actuele energieprijs en kosten van de isolatie
 • De temperatuur van het medium in de leidingen en installaties (zoals water of stoom) en andere fysieke omstandigheden
 • De complexiteit van de leidingen die geïsoleerd moeten worden
 • De jaarlijkse bedrijfsuren
 • De eventuele CO2-prijs en toekomstige ontwikkelingen in energie- en emissiekosten.

Er bestaan verschillende rekentools om het optimale isolatiesysteem te berekenen, zoals de TIPCheck audit van de European Industrial Insulation Foundation (Eiif) of de rekentool van de Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI).

Wat zijn de voordelen van warmte/koude isolatie voor energiebesparing, CO2-reductie en Veiligheid in de industrie en nutsbedrijven?

Volgens Armacell bespaart alle isolatie en vermindert de CO2-uitstoot, of het nu gaat om koude- of warmte-isolatie. Voor details zie hier: zie kader met Sheet_2021_Netherlands.pdf (eiif.org) Industriële isolatie is een van de meest kosteneffectieve manieren om energie te besparen en de kosten voor de exploitant te verlagen. Bovendien houdt industriële isolatie de gemiddelde temperaturen stabiel, wat essentieel is in de procesindustrie, en verhoogt het de veiligheid voor werknemers door hen te beschermen tegen de hoge temperaturen van de apparatuur (aanraakbeveiliging). Akoestische isolatie beschermt het personeel tegen gehoorbeschadiging en de omgeving tegen overlast.

Welke oplossingen zijn er op het gebied van warmte/koude isolatie voor energiebesparing en CO2-reductie?

ROCKWOOL heeft hiervoor de ROCKWOOL 810 (warm) en Teclit PS200 (warm, koud of gecombineerd) isolatieschaal waarmee je warm, koud of de combi mee kan isoleren. Met het juiste materiaal bij de juiste toepassing heeft men een optimaal resultaat met een zeer lange levensduur. Men houdt bij warme toepassing rekening met warmteverliezen en het recupereren van deze (de gegenereerde warmte behouden tot voor waar ze bedoeld is). Bij koude toepassing kijkt men momenteel naar het gegeven “anti-condensatie” en denkt men niet aan een mogelijke recuperatie van koude verliezen (gegenereerde koude behouden tot op de plaats waarvoor het bedoeld is). In beide gevallen bespaar je, of gooi je, geld weg. De nieuwe isolatie richtlijn, ISSO64, brengt duidelijkheid m.b.t. tot te volgen isolatie tabellen volgens EN 12828. De EN 12828 onderscheid een aantal hoofdelementen van toepassing zijnde op de Nederlandse installatie voorschriften en gebruiken.

Door het aanbrengen van de juiste isolatie voor de juiste toepassing, met kennis van zaken, kan je veel energie (warmte en koude verliezen) besparen wat wil zeggen veel euro’s en veel CO² uitstoot verminderen ten opzichte van slecht of niet isoleren.

Knauf

Volgens Knauf zijn isolatiematerialen van steen- en glaswol een goede optie om energie te besparen, omdat het materiaal als zodanig een lage thermische geleidbaarheid heeft en tegelijkertijd een lage warmteopslagcapaciteit. Leidingprofielen van steenwol passen dan ook perfect bij de isolatie van verwarmings- en warmwaterleidingen in de gebouwentechniek en besparen zo energie. Waar warmte van de ene plek naar de andere getransporteerd moet worden, is het belangrijk om zo min mogelijk of geen warmte kwijt te raken. Dit betekent dat u energie kunt besparen om (verloren) warmte en dus ook CO2 op te wekken. In toepassingen waar sprake is van een combinatie van warme en koude temperaturen, de zogenaamde afwisselende temperatuurlijnen, kan de steenwol zijn volledige potentieel ontwikkelen en kan onze Thermo-teK PS ALS steenwol buissectie worden gebruikt als een onbrandbaar materiaal voor zowel warmte- als koude-isolatie.

In industriële toepassingen, waar minder aandacht is voor de energievoorziening dan voor proceswarmte, is het energieverbruik natuurlijk vele malen hoger. Daarom is een efficiënte thermische isolatie van steen- of glaswolproducten van fundamenteel belang. Hier is het van groot belang om de juiste mix te vinden tussen toepassingen met een lage thermische geleidbaarheid en toepassingen met een hoge constante temperatuur. De Power-teK RL 220 glasmat van minerale wol is daar een perfect voorbeeld van. Naast de mechanische eigenschappen zijn er ook logistieke voordelen die zorgen voor een efficiënte en kosteneffectieve beschikbaarheid, dankzij de hoge samendrukbaarheid van de glaswol.

Hoe zit het met de veiligheid en brandbaarheid van de isolatiematerialen in de industrie en utiliteit?

ROCKWOOL biedt met de naakte isolatieschaal een onbrandbaar materiaal “A1 volgens EN 13501-1”. Voorzien van een aluminiumfolie/ dampscherm is de brandreactie klasse van het materiaal A2, S1-d0. In combinatie met de CONLIT 150U (doorvoer schaal) kan men compartimentsgrenzen met een brandweerstand (EI) tot 120 minuten makkelijk doorkruisen (getest volgens EN 1366-3). Wat betreft de rookdoorlatendheid: Sa en S200, daar voldoen deze doorvoeroplossingen tevens aan.

Hoe helpen jullie je klanten bij het kiezen van het optimale isolatiesysteem voor procesleidingen en installaties, rekening houdend met de actuele energieprijs, de mediumtemperatuur, de complexiteit van de leidingen en de jaarlijkse bedrijfsuren?

Bij ROCKWOOL hebben we een afdeling “Technical engineering” waar we voor onze technische isoleerders, voorschrijvers, opdrachtgevers, … berekeningen maken, waaruit direct kan afgeleid worden welke isolatiedikte het meest economisch is voor hun project. Hierin wordt de terugverdientijd in euro’s, kilowattuur, oppervlaktetemperatuur, condensatierisico, energie verliezen en andere weergegeven.

Knauf

Knauf biedt verschillende mogelijkheden om hun klanten te ondersteunen. Ons dienstenaanbod omvat enerzijds onze gecertificeerde berekeningssoftware Exper-teK, die zowel het besparingspotentieel in euro’s als de CO2-besparing zeer eenvoudig en ongecompliceerd berekent. Deze online tool is voor iedereen gratis beschikbaar via exper-teK.online. Bovendien kunnen onze ingenieurs en technici de benodigde berekeningen maken op basis van de relevante informatie die door onze klanten wordt aangeleverd. Een extra service die wij onze klanten bieden, is het uitvoeren van een energie-audit op maat ter plaatse, die de zwakke punten van de bestaande isolatie identificeert en oplossingen voorstelt volgens de efficiënte energieklassen voor isolatiesystemen die dit jaar in de Europese context zullen worden geïmplementeerd. Deze oplossingen met onze steen- en glaswolsystemen zijn aangepast aan de behoeften van onze klanten. Als basis voor deze energie-audits werken we met de Tipcheck (Technical Insulation Performance Check) audit ontwikkeld door EiiF (European Industrial Insulation Foundation). Verder omvat onze dienstverlening ook de ondersteuning van planners en daarmee de aanbestedende diensten. Voor hen leveren we de bijbehorende bestekteksten en kunnen we een aanbestedingstekst voor de planner genereren die is aangepast aan het geplande systeem. Verder bieden we webinars en live trainingssessies aan om informatie te geven over het besparingspotentieel met isolatie gemaakt van Knauf Insulation-materialen.

Armacell

Armacell biedt energie-audits (EiiF-gecertificeerde Tip-Check-beoordelingen), professionele, onbevooroordeelde beoordeling van energieverliezen van bestaande isolatiesystemen en advies voor rectificatie om gerichte energiebesparingen en rendement op de investering te bereiken. De focus moet altijd liggen op de Total Cost of Ownership (TOC), d.w.z. dat niet alleen de kosten voor producten, maar ook de installatiekosten (isolatie-efficiëntie), de betrouwbaarheid van de producten (isolatiegedrag op lange termijn) en het onderhoudsgemak in aanmerking moeten worden genomen. Wij zorgen voor technische berekeningen. Met onze nieuwe ArmaWin-software kunnen voorschrijvers en isolatoren energie-, kosten- en CO2-besparingen berekenen, vergelijkende berekeningen en terugverdienberekeningen uitvoeren. Probeer zelf maar eens te zien hoeveel opties je hebt: www.armawin.com

‘Grootste uitdaging is het veranderen van de mentaliteit’

Welke uitdagingen en kansen zie je voor isolatiematerialen in de veranderende markt, bijvoorbeeld door de energietransitie, de circulaire economie, verduurzaming en digitalisering?

De grootste uitdaging is het veranderen van de mentaliteit, zegt Rockwool. Er wordt nog steeds gedacht dat “retour”-leidingen niet geïsoleerd dienen te worden, dat 25mm isolatiedikte de klus wel klaart, dat bij koude enkel gekeken moet worden naar anticondensatie (koude recuperatie dient ook meegenomen te worden). Er licht voor de eindgebruiker veel potentieel om onnodige energiekosten te reduceren naar aangename niveaus (verbetering met meer dan 80%, afhankelijk van het project, met een korte terugverdientijd als gevolg). ROCKWOOL-isolatie materiaal is oneindig recyclebaar. Steenwol is een natuurproduct, gemaakt van het vulkanische gesteente basalt: een nagenoeg onuitputtelijke grondstof.

Knauf

Volgens Knauf zijn regelgevende benaderingen nodig om de implementatie ter plaatse te stimuleren. De komende energieklassen voor industriële isolatiesystemen bieden een geweldige kans om niet alleen minimale isolatiediktes te definiëren, maar ook om efficiënte isolatiesystemen voor industriële toepassingen te ontwerpen – waardoor een recordkorte terugverdientijd wordt geboden. Een ander belangrijk aspect, als we het over de toekomst hebben, is natuurlijk digitalisering. Vooral planners staan hier voor grote uitdagingen. Wij ondersteunen hen met onze innovatieve en unieke BIM-configurator, die planners de mogelijkheid geeft om hun systeem te configureren. Of het nu gaat om een leidingisolatie of een brandwerende isolatie van een ventilatiekanaal – volgens zowel de brandbeveiliging als de thermische eisen worden gerespecteerd en wordt een bijbehorend BIM-bestand gemaakt in verschillende formaten. U vindt deze BIM Factory op onze website onder Documenten en Tools.

Hoe zorgt u voor een optimale service en ondersteuning voor uw klanten, bijvoorbeeld door het geven van advies, het leveren van maatwerk en het verzorgen van trainingen en certificeringen?

Onder services verstaat ROCKWOOL: “ontzorgen”. Wat wil zeggen dat we snel reageren op vragen, meedenken aan de teken tafel, adviseren, controleren bij uitvoering en opleidingen aanbieden. Technische adviezen/calculaties worden per project gegeven.

Knauf

Bij Knauf hebben ze aan de ene kant consultants beschikbaar die op elk moment klanten kunnen ondersteunen, zowel persoonlijk als telefonisch. Bovendien worden onze collega’s van sales ondersteund door ons specificatieteam. Dit is een team van ingenieurs die onze klanten ondersteunen bij zowel technische vragen als voor training en certificering. Wij hechten veel waarde aan het feit dat onze collega’s ter plaatse niet alleen pure “verkopers” zijn, maar ook in staat zijn om technische vragen te beantwoorden, berekeningen te maken en oplossingsgerichte isolatieconcepten uit te voeren. Als het bijvoorbeeld gaat om brandbeveiliging, zijn bij Knauf collega’s beschikbaar die klanten te ondersteunen. Vooral als het gaat om speciale systemen, zoals brandbeveiligingstoepassingen of oplossingen voor wisselende temperatuurleidingen, bieden wij onze klanten (zowel gespecialiseerde isolatiedistributeurs als isolatiebedrijven) op maat gemaakte klantentrainingen aan waarbij de deelnemers dienovereenkomstig worden gecertificeerd.

Armacell

Armacell biedt naast technische ondersteuning, certificaten en trainingen, wat voor ons vanzelfsprekend is, naar manieren om onze klanten beter te ondersteunen en te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften in ons bedrijf. Ons nieuwe ArmaGel-assortiment met buitengewone isolatie-eigenschappen en superdunne wanddiktes maakt hoge energiebesparingen mogelijk, zelfs in krappe ruimtes. Het bieden van technische ondersteuning is cruciaal, maar we ondersteunen ook de behoefte van de markt wanneer twee partijen advies nodig hebben op een bouwplaats. We kunnen dikteberekeningen maken en we hebben een groeiend aantal vragen over Green Building-programma’s ondersteund. We delen graag onze ervaring met Well- of BREEAM-aanbevelingen om onze klanten te helpen bij het aanvragen van deze certificeringen. Wij geloven sterk in goed onderwijs en helpen lokale overheden (zoals de OOI in Nederland) om dit doel te bereiken. Het personeel dat is opgeleid, is op persoonlijk niveau gecertificeerd en wij hebben bedrijven gecertificeerd die hun personeel hebben opgeleid. Door dit te doen, kunnen bepaalde bouwprojecten een garantie van 10 jaar krijgen.

Kunnen jullie een voorbeeld geven over warmte- en koude isolatie in de praktijk.

ROCKWOOL

VerwarmingsleidingenROCKWOOL 810 isolatieschaal
Leidingen voor sanitair warm waterROCKWOOL 810 isolatieschaal
Koelwaterleidingen / IJswaterleidingenTECLIT PS200
Leidingen voor sanitair koud waterTECLIT PS200
Warmte pompen (combinatie warm/koud)TECLIT PS200

KNAUF

 • Verwarmingsbuis 54/50 met een mediumtemperatuur van 50 graden en een omgevingstemperatuur van 20 graden,
 • lengte van de buis 20m.
 • Isolatie met Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU in 25mm
 • Energiebesparing: 1406 €/jaar (bij een energieprijs van 0,15 €/kWh)
 • Co2 besparing: 1893,39 kg

Armacell

Armacell heeft een referentierapport ingediend over een typisch isolatieproject in de farmaceutische industrie (Labesfal). Voor meer referenties kijk op onze website; www.armacell.com

Subsidies en financiering

Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden voor warmte- en koude isolatie in de industrie en utiliteit. Zo kunnen ondernemers gebruik maken van:

 • De Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee ze een deel van de investeringskosten kunt aftrekken van de fiscale winst
 • De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), waarmee u een vergoeding kunt krijgen voor de vermeden CO2-uitstoot
 • De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), waarmee ze een subsidie kunt krijgen voor de aanschaf van isolatiemateriaal
 • De Energiebespaarlening, waarmee ze een voordelige lening kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen

Voor meer informatie over deze en andere subsidies en financieringsmogelijkheden kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij warmte- en koude isolatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

A. Warme toepassing (min 15°C).
1) Verwarmingsleidingen (CV)
2) Leidingen voor sanitair warm water
3) Alle stoom en condensaat leidingen

B. Koude toepassing (max 15°C)
1) Koelwaterleidingen/ IJswaterleidingen
2) Leidingen voor sanitair koud water

C. Gecombineerde toepassing
(zowel koude als warme in één) Zoals bij warmtepompen kan voorvallen.

Tekst Loet van Bergen en Foto’s Armacel, Rockwool, Knauf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in