maandag, maart 11, 2024
Isolatie Editie Maart 2024

Adverteren

Lees hier de communicatie- en mediabrochure 2024
Download hier de communicatie- en mediabrochure 2024

Read here the media informationkit 2024
Download here the media informationkit 2024

24/7 communiceren met uw bedrijf
Isolatie4all biedt uw bedrijf/organisatie de mogelijkheid om 24/7 te communiceren over uw product, dienst, vacature of nieuwsbericht.

Combineer Print, Social Media en Online het gehele jaar door!
* Het magazine Isolatie4all komt vier maal per jaar uit in print en digitale verspreiding via Isolatie4all Platform!
* Extra Service: Social Media boost van uw printuitingen (contractrelaties kunnen ook tussentijdse berichten laten plaatsen) op facebook, linkedin en instagram en online/website via www.isolati4all.nl .

TIP 1 Bedrijfsreportage
Informeer uw klanten met een bedrijfsreportage. Wij verzorgen deze compleet voor u inclusief tekst en opmaak. U ontvangt een jpeg/pdf voor eigen gebruik.
(zie voor tekstschrijf tarieven de communicatie – en mediabrochure hieronder)
TIP 2 Banner op www.isolatie4all.nl
Plaats een banner op de website Isolatie4ll op de homepage voor 285 euro per maand of 695 euro per jaar ( Goed te combineren met uw boodschap/actie in print!)
TIP 3  Vacature
Plaats uw vacature online en/of in print via het platform Isolatie4all
Een vacature online bedraagt per maand 395 euro en wordt doorgeplaatst op het Isolatie4all Platform op Facebook, Instagram en LinkedIn. Voor advertentietarieven voor vacatures zie de communicatie – en mediabrochure (hieronder te downloaden)
TIP 4 Een social media campagne Isolatie4all Platform
Plan een social media campagne in  en combineer Facebook, Instagram, LinkedIn en  de website www.isolatie4all.nl . Tarief: 395 euro per maand

Ontwerp, Opmaak en Drukwerk 
• Voor slechts 175 euro ontwerpen en maken wij uw uiting voor u op een heel jaar lang.

Lees hier de communicatie- en mediabrochure 2024
Download hier de communicatie- en mediabrochure 2024
……………………………………………………………………………………………………….

24/7 communication with your company
Isolation4all allows your company/organization to communicate your product, service, job posting or news item 24/7.

Combine Print, Social Media and Online all year round!
* Magazine Isolatie4all is published four times a year in print and digital distribution via Isolatie4all Platform!
* Extra Service: Social Media boost of your print publications (contract relations can also have interim posts) on facebook, linkedin and instagram and online/website via www.isolati4all.nl .

TIP 1 Corporate reporting
Inform your customers with a company report. We provide this completely for you including text and layout. You will receive a jpeg/pdf for your own use.
(For copywriting rates, see the communication and media brochure below).

TIP 2 Banner on www.isolatie4all.nl
Place a banner on the Isolation4ll website on the homepage for 285 euros per month or 695 euros per year ( Great to combine with your message/action in print!)

TIP 3 Vacancy
Place your vacancy online and/or in print via the Isolatie4all platform.
A vacancy online is 395 euros per month and is posted on the Isolatie4all Platform on Facebook, Instagram and LinkedIn. For advertising rates for vacancies see the communication and media brochure (download below)

TIP 4 A social media campaign Isolation4all Platform
Plan a social media campaign and combine Facebook, Instagram, LinkedIn and the website www.isolatie4all.nl . Rate: 395 euros per month

Design, layout and printing
– For only 175 euros we will design and create your expression for you on a full year.

Read here the media informationkit 2024
Download here the media informationkit 2024