Vib nieuws – juni 2022

0
1

Nieuw VIB- lid:
JOBO Technieken

VIB kent nog steeds een groeiend ledenaantal. Onlangs meldde het isolatiebedrijf JOBO Technieken uit Lelystad zich aan. Tijdens het bedrijfsbezoek door VIB was de ontvangst hartelijk en Jos Bos, eigenaar van het bedrijf, liet trots zijn bedrijf zien. JOBO is actief in de isolatie en brandwerende applicaties. Hun klantengroep bestaat uit aannemers, installateurs en zorginstellingen. Jos is geen onbekende in de isolatiesector met zijn 27-jarige ervaring. En dat blijkt uit de vele voorbeelden uit de praktijk van het isolatiebedrijf, waarover hij sprak.

Lid worden biedt voordelen
Op de vraag waarom JOBO lid wilde worden van VIB gaf Jos aan dat de service die VIB aanbiedt aan de leden in de vorm van sociaal- en bedrijfsjuridisch advies een belangrijke reden is. De ondernemer krijgt steeds meer te maken met allerlei regels en wetgeving. Dan is het fijn dat de ondernemer direct terecht kan bij de specialisten van de Koninklijke Metaalunie. VIB heeft een overeenkomst afgesloten met de Metaalunie om haar leden gebruikt te kunnen laten maken van hun juridische adviesdienst.

Inmiddels heeft JOBO ook de weg gevonden naar de Linkedin werkgroep van VIB, Mooie Isolatieprojecten om de meest recente projecten te laten zin. De bijdragen van isolatiebedrijven zijn een prachtige uitstalling van de kwaliteit vanuit onze sector.

Vanuit VIB is gewezen op de inkoopkortingen die VIB leden kunnen bedingen bij tal van diensten en producten. Meer informatie is te vinden op:
metaalunie.nl/Ledenvoordeel

Beursnieuws voor de isolatiesector

IHP 2022, Den Bosch
In 2022 worden de beursactiviteiten weer interessant. De energietransitie vormt natuurlijk een belangrijk thema voor de beurs Industrial Heat & Power 2022 in Den Bosch. Dit raakt de isolatiesector in hoge mate. Maar veel eindgebruikers lijken de weg naar het isolatiebedrijf niet altijd te vinden, doordat zij met ketens van leveranciers en adviseurs werken. Dus is het goed als beide werelden elkaar ontmoeten.

Ook dit jaar zal er daarom weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden tijdens de beurs, net als vorig jaar op woensdag.

Er is grote belangstelling voor de toepassing van isolatie vanuit de diverse overheidsinstanties zoals RVO en regionale inspecties , zeker nu inspecties op energiebesparing met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar verplicht worden. Daarom zal VIB op het hoofdpodium van de beurs een presentatie verzorgen voor een breed publiek over de toepassing en inspecties van isolatie en wat daarbij komt kijken. Dit zal onderdeel zijn van het dagprogramma voor de VIB-leden. Daarmee krijgen leden de mogelijkheid om hun netwerk te versterken, omdat bij de presentatie ook vertegenwoordigers vanuit de overheden en eindgebruikers aanwezig zijn.
Noteer 12 oktober
Dag van de Isolatie

Meer informatie over de beurs Industrial Heat & Power is te vinden op de VIB website www.isoleren.nl en op de site van de beurs www.industrialheatandpower.nl/nl/

De beurs vindt plaats van 11-13 oktober 2022.
De dag van de isolatie is daar op de woensdag, 12 oktober.

Algemene Ledenvergadering
VIB 1 juni 2020

  • Welkom op zeilschip de Stedemaeght.

Varen op een van de mooiste zeilschepen van Nederland: De Stedemaeght. Deze bark met zijn drie imposante masten, indrukwekkende zeiloppervlak en schitterende tuigage maakt zeilen op het IJsselmeer tot een onvergetelijke ervaring. Tijdens de Algemene Ledenvergadering maakten de leden een zeiltocht op het IJsselmeer. Zie het fotoverslag bij Nieuws Update in dit magazine.

Het is alweer lang geleden dat VIB een zeiltocht organiseerde voor de ALV. De Stedemaeght is ons niet onbekend. Ruim 10 jaar geleden voer het schip ook uit met de VIB-leden aan boord. Dat beviel ons goed en is daarom een goede reden om nu, na alle corona perikelen, met elkaar weer een tocht te maken over het IJsselmeer.

Inmiddels is de zoon van de eigenaar Toon Slurink die ons destijds ontving nu in het bedrijf actief geworden. En dat is goed om vast te stellen. Dit prachtige schip hoort in de vaart te blijven. De Stedemaeght werd in 1926 gebouwd bij de scheepswerf “Nylands Verkstad” in Oslo als walvisjager. In 1992 werd het door Toon Slurink gekocht. Het schip was hem, tijdens één van zijn vakanties in Denemarken, al opgevallen vanwege zijn mooie lijnen. “Dat kan een mooi zeilschip worden.” Plannen werden bedacht en tekeningen werden gemaakt. Aan het einde van dat jaar werd door scheepswerf Metz uit Urk met de verbouwing van het ijzerwerk begonnen. In het najaar van 1993 begonnen een aantal ZZP’ers, schippers en matrozen van Hanzestad Compagnie in Kampen met de betimmering. Een 3-mast tuigage werd aangebracht. De nieuwe naam “Stedemaeght” werd op de naamplank geschilderd.

TI-expo, Essen

In Essen werd dit jaar op 4 en 5 mei voor het eerst een beurs voor de isolatiesector georganiseerd. Het was een aanpak die gezien kan worden als het vervolg op de voormalige isolatievakbeurs IEX. Onder de naam TI-expo ging een deel van de staf nu verder met een nieuw concept voor de isolatiemarkt. Daarbij werd sterk ingezet op presentaties die voor de isolatiesector heel interessant zijn. De beurs 2022 was grotendeels gericht zijn op het Duitse taalgebied. Maar, zo geeft de organisatie aan, het is de bedoeling dat komende jaren een internationale aanpak wordt gevolgd, zodat de beurs ook aantrekkelijk wordt voor de omringende landen.

FESI, het Europese platform van nationale verenigingen van ondernemingen in de isolatiesector, droeg actief bij aan de presentaties op de beursvloer en het congresprogramma. Ook buitengewone leden van de VIB waren aanwezig op de beursvloer
Wie meer wil weten over deze beurs kan terecht op:
www.ti-expo.de/en/

Personele instroom in de sector bevorderen

Dat de isolatiesector, net als veel andere sectoren in Nederland, kampt met personeelstekort is bekend. De vraag is wat we daar met elkaar aan kunnen doen. Een feit is dat de isolatiesector aantrekkelijk is voor mensen die graag in de praktijk werken. Maar ook omdat veel isolatiebedrijven MKB-bedrijven zijn waar de lijnen kort zijn en mensen vaak in hun eigen woonregio aan de slag kunnen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de grotere isolatiebedrijven die juist door hun diversiteit van taken goede doorgroeimogelijkheden bieden voor jonge medewerkers.

De isolatiesector is klein als je deze vergelijkt met de installatiesector of de bouw. Het is niet onredelijk om te veronderstellen dat die sectoren veel jongeren wegtrekken bij de isolatie. Streekscholen hebben op vrij beperkte schaal opleidingen voor het isolatiewerk. Daarin speelt Stichting OOI eigenlijk de belangrijkste rol als opleider en contactpunt voor de ROC-instellingen. En dan is samenwerking tussen sectoren opeens wel veel makkelijker omdat OOI al veel connecties heeft met andere partijen.

VIB focus arbeidsmarkt

Het VIB-bestuur heeft voor de komende jaren voor ogen dat het thema ‘Arbeid/arbeidsmarkt’ mede vanuit OOI kan worden versterkt via ‘Technologie & Innovatie’ (brancheontwikkeling). De lopende initiatieven zoals het positioneren van het belang van de sector bij maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie en de rol daarin voor thermische isolatie binnen de industrie en utiliteit (inspecties, handhaving en wetgeving) blijven daarnaast gehandhaafd. Voor VIB staan de komend de volgende doelstellingen op stapel als het gaat om de arbeidsmarkt.

• Positioneren van isolatiebranche binnen bestaande initiatieven op arbeidsmarktcampagnes voor techniek door een actievere rol vanuit VIB.
• Vergroten zichtbaarheid branche onder jongeren en het vergroten van opleidingsmogelijkheden voor jongeren.
• Zichtbaar zijn en deelnemen in landelijke lobby om instroom en retentie van arbeidsmigranten te verbeteren (zowel richting overheid als opdrachtgevers i.r.t. faciliteiten en huisvesting).
• Bewustwording creëren bij opdrachtgevers, norminstellingen, energieadviseurs en kennisinstellingen om vanuit arbeidsmarktkrapte ruimte te bieden voor innovatieve toepassingen in plaats van vasthouden aan traditionele specificaties/standaardisatie voor isolatiewerk.

Mede met het oog op de opvolging van de huidige voorzitter Hans Koole zoekt het bestuur daarom een nieuwe voorzitter die aan het bovenstaande concreet gestalte gaat geven.

Akoestische isolatie, een belangrijke tak in de isolatiesector

Vanaf het midden van vorige eeuw hebben de gestaag toenemende bevolkingsdichtheid, de voortschrijdende motorisering en de voortschrijdende mechanisering van werkplekken, in huishoudens en in vrijetijdsbesteding geleid tot een voortdurend toenemende algemene geluidsbelasting. De gevolgen zijn concentratie- en slaapstoornissen, schade aan het vegetatieve zenuwstelsel die zich manifesteert in de vorm van maag-, hart- en bloedsomloopstoornissen, en ook lawaaidoofheid, die is erkend als beroepsziekte nr. 1.

Aangezien de mensheid weet dat geluid ziektes veroorzaakt, is de belangstelling voor kwesties van geluidsbescherming en daarmee de belangstelling voor akoestische problemen in het algemeen sterk toegenomen.
Akoestiek is gedefinieerd als de wetenschap van geluid en de invloed ervan op de mens. Dat geluid moet kunnen reizen van de bron naar het menselijk oor, het is vereist dat het door de lucht of andere media kan reizen. Bij afwezigheid van enig medium (vacuüm) is geluidsvoortplanting onmogelijk.

Mechanische trillingen en golven worden geluid genoemd. De voortplanting van geluid in de lucht wordt luchtgeluid genoemd, de voortgang in vast materiaal wordt structuurgeluid genoemd. In lucht kan geluid alleen expanderen in de vorm van longitudinale golven (compressiegolven), omdat hier geen zijdelingse krachten kunnen worden overgedragen. De afzonderlijke luchtdeeltjes voeren trillingen uit rond hun statische positie in de richting van de geluidsvoortplanting. Daarbij worden naburige deeltjes geraakt waardoor de voortplanting van de impact (het geluid) plaatsvindt, waarvan de snelheid afhankelijk is van het medium.

Het menselijk oor is in staat om luchtgeluid te registreren in het bereik van:
drukveranderingen tussen p = 2 ⋅10−5 Pa en 2 ⋅10 Pa . De ondergrens van herkenning (de diepste toon) is bijna 16, de bovengrens ongeveer 20000 trillingen per seconde (Hertz). Trillingen onder dat bereik worden infrasoon geluid genoemd (aardbevingen, hersenschuddingen, trillingen van gebouwen). Trillingen boven dat bereik worden ultrasoon geluid genoemd (belangrijk voor veel fysieke, chemische en biologische doeleinden). Hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger we het geluid herkennen.

Door gerichte toepassing van geluidsisolatie kan de akoestiek in gebouwen en installaties sterk worden verbeterd. De isolatiesector heeft een aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van de akoestische isolatie. Maar voor diegenen die minder vertrouwd zijn met dit specialisme is er een interessante pagina op de FESI-website met allerlei standaarden en documenten over geluidsisolatie. Zie www.fesi.eu/acoustic

Contact?

Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein
Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Tel. 030-6300404

www.isoleren.nl

Volg op LinkedIn #VIB en #mooieisolatieprojecten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in