VIB Nieuws

0
1

We zijn weer open!

VIB heeft de afgelopen twee jaar alle vormen van flexibiliteit gezocht om de verenigingsactiviteiten door te laten gaan. Er moet worden gezegd dat de samenleving in die periode ook flink is veranderd als het gaat om communicatie. Via de onlinebijeenkomsten is beslist tijdwinst geboekt omdat reistijden niet meer nodig waren. Tegelijk is het vergaderen zelf ook een stuk efficiënter geworden. De bekende kwartiertjes aan het begin van iedere vergadering vinden via onlinegesprekken nauwelijks plaats, omdat de deelnemers al min of meer in starthouding klaar zitten voor de besprekingen.
Hoe fijn is het nu dat op 13 oktober aanstaande in de Brabanthallen in Den Bosch weer eens een echte live-bijeenkomst voor VIB-leden kan plaatvinden. Tijdens de driedaagse Industrial Heat & Power-beurs ontmoeten professionals uit de verschillende energiegerelateerde sectoren elkaar. VIB, OOI en NCTI staan daar in hal 2 met diverse demonstratieopstellingen en presentaties.

De Algemene Ledenvergadering van VIB vindt plaats op de tweede beursdag van 10:00-12:00 uur. Tijdens de daaropvolgende buffetlunch kunnen de leden elkaar weer eens fysiek ontmoeten en bijpraten, uiteraard binnen de richtlijnen voor Corona-bescherming. In de middag vinden er presentaties plaats in het praktijktheater in hal 2. De dag wordt afgesloten met een borrel op de beursvloer, met Belgisch bier, als vanouds dankzij Kingspan.

Maar waarom zijn de verenigingsactiviteiten, ondanks alle beperkingen, de afgelopen twee jaar toch goed gegaan? Online vergaderen wordt immers, ondanks alle voordelen die hierboven zijn genoemd, ook wel gezien als bijzonder saai en vermoeiend, zeker wanneer je meerdere sessies op een dag moet doorstaan. Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de technische mogelijkheden die, mede door de beperkingen vanwege corona, beschikbaar zijn gekomen. De technische infrastructuur die nodig is om online te kunnen vergaderen heeft ook op operationeel vlak zijn effecten. Verschillende videohulpmiddelen, presentatiesoftware en online bestel- en aflevermogelijkheden zijn met de online-ontwikkelingen sterk verbeterd. Feitelijk vormt het beeldscherm de optimale toegang tot allerlei diensten en slimme hulpmiddelen die in een samenhangend geheel kunnen worden ingezet om de aantrekkelijkheid en verspreiding van de boodschap en de inhoud van presentaties te vergroten. Een natuurlijk proces overigens, waarvan menigeen zich nauwelijks meer kan voorstellen hoe we daar twee jaar geleden nog tegenaan keken.

Voor VIB is de communicatie via de multimediale aanpak een belangrijk middel gebleken om het contact te houden met de bedrijven in de isolatiesector. Videofilmpjes, direct mailing, nieuwsbrieven, ledenenquêtes, grafische voorbereiding voor drukwerk en fotomontages zijn middelen die iedereen kent. Die toepassingen hebben, mits in de juiste samenhang, een belangrijke invulling gegeven aan de zichtbare aanwezigheid van de branchevereniging en de uitwisseling van informatie met de leden.

Ondanks al deze voordelen is het daadwerkelijk bijeenkomen in de Brabanthallen iets om weer naar uit te kijken. VIB, OOI en NCTI heten u van harte welkom op 13 oktober voor het ochtend- en middagprogramma tijdens de beursdagen van Industrial Heat & Power /Energievakbeurs. Toegangskaarten zijn kosteloos te bestellen via www.isoleren.nl via de beursbutton op de website.

De negen misvattingen van effectiviteit.

Werkzaamheden die nodig zijn voor projecten, herstelwerkzaamheden of algemene handelingen zijn onderhevig aan allerlei verstorende elementen. In de praktijk komt de oorspronkelijke planning van het uit te voeren werk vaak in gedrang doordat de mensen opeens niet meer beschikbaar zijn. Meerwerk treedt op als er onverwachte zaken opdoemen die het opleveren van het afgesproken weer frustreren. Achterstanden in de uitvoering wekken irritatie op en leiden tot herschikking van werkzaamheden en inzet van medewerkers.

De effectiviteit van deze maatregelen is vaak onbekend. Vaak denkt men dat een maatregel geen effect heeft op de uitvoering en de kosten. Dat blijkt in de praktijk anders te liggen, zo stelt VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Zij behartigt de collectieve belangen van haar leden met name op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. VOMI treedt daarbij op als gesprekspartner richting stakeholders zoals VNCI, VNPI, Deltalinqs, Profion etc. Sinds enige jaren hebben VIB, OOI en VOMI regelmatig contact en werkt men samen aan het leer- en kennisplatform voor de isolatiesector.

VOMI heeft een infographic uitgegeven waarin het VOMI Optimalisatiemodel wordt gepresenteerd. De flyer, die door de VOMI-commissie Optimalisatie is samengesteld, geeft in één oogopslag zicht op de effectiviteit van wijzigingen die tijdens de uitvoering van projecten worden doorgevoerd. Daarbij wordt aan de hand van negen misvattingen aangegeven welk effectiviteitsverlies de verschillende wijzigingen met zich meebrengen. De infographic geeft niet alleen zicht op misvattingen over effectiviteit, maar voorziet ook in een solide onderbouwing met betrekking tot de (financiële) impact van een wijziging in het project/bouwproces, ofwel een helder beeld voor de verschillende stakeholders in de keten.

Tijdens de VIB Algemene Ledenvergadering van VIB op 13 oktober 2021 van 10:00-12:00 uur zal VOMI het een en ander komen toelichten over het model en de mogelijkheid presenteren om een Masterclass te volgen over projectmanagement en over de factoren die scope, planning en budget van projecten kunnen verstoren of beïnvloeden.

Meer informatie op:
www.vomi.nl/nieuws/vomi-optimalisatiemodel-maakt-effectiviteit-van-projectwijzigingen-inzichtelijk/

Vernieuwingen zijn volop aanwezig

De isolatiesector wordt door sommige mensen wel eens een conservatieve sector genoemd. In ambachtelijke zin zou je dit zo kunnen stellen, maar de praktijk wijst uit dat er heel veel is veranderd in de sector. Van oudsher kent de sector een onderscheid tussen de industriële isolatie en dat voor de utiliteit. De in eerste categorie is de schaalgrootte aanzienlijk in vergelijking met de utiliteit. Alhoewel de grootte van utiliteitswerken niet mag worden onderschat.

De personele inzet binnen de industriële omgeving is een belangrijke factor voor isolatiebedrijven. Schaarste aan personeel in een wereld, waarin men soms met honderden mensen in een korte periode veel isolatie- en onderhoudswerk moet verzetten, stelt hoge eisen aan de continuïteit en kwaliteit van de bezetting. Door naast het vaste personeel ook flexibele krachten in te zetten kan worden voldaan aan de vraag van de opdrachtgever. Desondanks is er sprake van een grote dynamiek, prijsdruk en onderhandelingsproblematiek met de opdrachtgever. De toegevoegde waarde van de isoleerder moet daarom steeds in ogenschouw worden gehouden. Dat is te zien aan de wijze waarop de isolatiebedrijven hun bedrijfsprocessen optimaliseren. Het opmeten vindt steeds meer plaats via digitale hulpmiddelen die zijn gekoppeld aan een database van materialen en maten. Geautomatiseerde verwerking van plaatmateriaal en het verlagen van de logistieke kosten vergen investeringen die weliswaar voor de baten uitgaan, maar onvermijdelijk zijn om te blijven concurreren.

Opvallend is dat binnen de industriële omgeving ook andere partijen een grote omslag in denken en aanpak doorvoeren, waardoor de isolatiesector wordt gedwongen om de aansluiting te behouden. Grote aannemers investeren veel geld in het ontwikkelen van diverse 3D-systemen en mogelijkheden om op afstand werkzaamheden te kunnen plannen en aanpassingen in te meten. Het building information management (BIM) is daar een mooi voorbeeld van. Maar de ontwikkelingen gaan alweer veel verder als je kijkt naar de engineering van grote projecten.

De utiliteitgebonden isolatiebedrijven zien deze laatste ontwikkelingen steeds meer op zich afkomen. Waar vroeger isolatiewerk uit het bestek werd gelicht, krijgen de bedrijven nu toegang tot de hele BIM- dataset om zelf hun weg te vinden in de digitale omgeving. Het zal duidelijk zijn dat de bedrijven hierop moeten inspelen en waar mogelijk de kennis van de medewerkers op laten aansluiten.

De ontwikkeling van Infrarood (IR)-opnameapparatuur gaat steeds verder. Zelfs in combinatie met 3D projectie kan een IR-opname een belangrijke toegevoegde waarde leveren voor zowel het isolatiebedrijf als de klant. Ook digitale rapportagegereedschappen zoals de TBI-app worden steeds aantrekkelijker om het gesprek met de opdrachtgever inhoudelijk te versterken. Veel isolatiebedrijven gebruiken deze middelen al in een vroeg stadium bij de klant, om het isolatiepotentieel te visualiseren en besparingen (zowel financieel als milieutechnisch) aan te tonen. Investeringen in dergelijke hulpmiddelen zijn voor veel bedrijven haalbaar. De digitale kennis en kunde van de medewerkers moet daarop aansluiten. Voor jongeren kan dit een aantrekkelijk perspectief vormen om voor een loopbaan in de isolatie te kiezen.


Mini uitgave ISSO64 op de beursdagen


ISSO 64 is de richtlijn voor isolatiewerkzaamheden in de utiliteitsomgeving. Deze richtlijn is te bestellen via www.open.isso.nl.

Om een indruk te geven van de inhoud van dit boekwerk geven VIB, OOI en NCTI een kosteloos boekwerkje uit in klein formaat. Het boekje is op te halen in de gezamenlijk stand van deze organisaties in hal twee, of bij de verschillende exposanten van de isolatiesector tijdens de beurs Industrial Heat & Power op 12, 13 en 14 oktober in de Brabanthallen te Den Bosch.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in