Groener dan isoleren kan niet

0
1

Voor onze rubriek over visies op duurzaamheid spreken we ditmaal met Albert Hulst. Albert (57) werkte na zijn studie 20 jaar in de installatietechniek en is nu sinds een dikke 20 jaar Directeur van Stiso Isolatiewerken BV. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in thermisch-akoestisch isoleren en in brandwerende voorzieningen.


Op welke gebieden kan de isolatiebranche een bijdrage leveren aan verduurzaming van bedrijven?
Daar kan ik kort over zijn, want het antwoord is simpel: door technische installaties meer te isoleren ter voorkoming van warmte- en koude-verlies. Dat levert een lager energieverbruik op en dus minder CO2-uitstoot.

In hoeverre gebeurt dat al en hoe kan dat nog beter?
Het grootste probleem is de onkunde bij ontwerpers, uitvoerders, technici en gebouweneigenaren. Ook is bij heen vaak nog te weinig interesse in het nemen van energiebesparende maatregelen. Isoleren brengt kosten met zich mee, waarvan het rendement niet direct is te zien of vast te stellen. Aan de andere kant hebben zij allen te maken met de energie transitie. Ze beseffen dat ze íets, maar kennen de mogelijkheden niet.

“Met onze kennis en ervaring kunnen we bedrijven in de energietransitie adviseren en ondersteunen”
Door het bovenstaande hebben we, via de werkgroep ET+, regionaal de koppen bij elkaar gestoken om ondernemers in de energietransitie te ondersteunen. Doordat dat de ondernemers vooruit helpt en ons werk oplevert, hebben we dus een win/win-situatie kunnen creëren. Landelijk moet dat ook meer gaan gebeuren. Daarom moeten we nóg meer lobbyen bij de overheid en daar ligt natuurlijk ook een rol voor de brancheorganisatie. Gelukkig heeft voorzitter Hans Koole een sterk netwerk opgebouwd en wordt de link naar Den Haag steeds korter.

In hoeverre kunnen innovaties bijdragen aan duurzaam isolatiewerk en waar gaat het dan vooral om?
Vooral het bijhouden en perfectioneren van kwaliteitsborging en normering, naast goede opleiding van voldoende jonge mensen. Met de ISSO64-normering is recentelijk een flinke stap in de goede richting gezet. Een vereiste voor goed functioneren is dat alle neuzen, wat deze normering betreft, dezelfde kant op gaan staan. Voor de industrie blijven vooral de CINI-richtlijnen zeer belangrijk.
Als het gaat om écht innovatieve producten, moet ik constateren dat die er nog te weinig zijn. De kennis daarover ligt vooral bij de producenten. Daarom is het nodig om meer met hen samen te werken, te testen en feedback op producten te geven. Ook moeten we samen meer kijken naar alternatieven voor huidige producten en naar productverbetering.

Hoe belangrijk is kennisvergroting en -deling volgens jou om de toegevoegde waarde van isolatie te vergroten? Wat is daarvoor nodig?
Kennisvergroting is natuurlijk voor elke branche van levensbelang. Daarmee verbeter je jezelf immers. Als ondernemers willen we natuurlijk voortdurend werken aan ons kennisniveau, niet alleen om aan de CO2-verplichtingen te voldoen, maar ook om meer omzet te draaien en winst te maken. Doordat de arbeidsmarkt krapper wordt, neemt het belang van Stichting OOI, als enig opleidingscentrum voor de branche toe. Ook zie je het aantal in-company-cursussen toenemen en dat vind ik een goede ontwikkeling. Wel zou ik het toejuichen als er een soort van brede LTS zou worden heringevoerd, om jongeren de basis en interesse te verschaffen voor het werken in onze branche. Bedrijven moeten jongeren daar ook zo veel mogelijk in faciliteren.

Zie je in de nabije toekomst de rol van de isolatiebranche als duurzame partner veranderen en zal dat gevolgen hebben voor de plek van isolatiebedrijven in de keten?
Daarvoor zijn kennis en motivatie bij de opdrachtgevers nodig. Op dit moment heb ik daarvan geen hoge verwachtingen. Als branche kunnen we onszelf niet uitnodigen om er eerder in projectprocessen bij te zijn. Vaak horen we pas dat een project bestaat als het al een eind op gang is. Voortdurend aandacht vragen voor onze positie en voor overheidsregulering is dan ook een opdracht voor de branche, eventueel via adviesbureaus. Daar is tijd voor nodig, maar het is wel noodzakelijk. Voor de ketenpartners in een project zou onze adviserende rol alleen maar van toegevoegde waarde zijn.

Wat doe je in jouw eigen bedrijf aan verduurzaming van het bedrijfsproces?
We hebben de laatste jaren veel gedaan om duurzaam te ondernemen. Zo wordt ons bedrijf nu verwarmd door middel van aardwarmte, hebben we een eigen stroomopwekking en een warmte-terugwinningsinstallatie en overal LED-verlichting. Daarnaast hergebruiken we algemene producten als pallets en verpakkingsmateriaal en onderzoeken we hoe we gerecyclede materialen aan fabrikanten kunnen aanbieden. Vooralsnog is dat echter nog een te grote kostenpost.

Uiteindelijk is het vak van isolatie sowieso duurzaam. Groener werken als in onze branche kan eigenlijk niet. Daarom is isolatie in de industriële keten blijvend van toegevoegde waarde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in