Verbeteren van de energie-efficiëntie van bestaande tanks

0
1

Nederland en België zijn, met een gecombineerde vloeibare opslagcapaciteit van bijna 40 miljoen m3, belangrijke spelers binnen de opslagmarkt in Europa. Beide landen hebben een lange geschiedenis als belangrijke hubs voor de opslag en distributie van vloeibare bulkproducten, zoals oliën, chemicaliën, gassen en andere vloeistoffen.

Zowel de haven van Antwerpen als de haven van Rotterdam zijn essentiële knooppunten voor de distributie en opslag van vloeibare bulkproducten in Europa. Hierdoor vind men in beide havens tal van terminals en tankfarms terug die worden geëxploiteerd door verschillende bedrijven, die opslagdiensten bieden voor een breed scala aan producten.

Door de aanwezigheid van het grote aantal tank terminals en een sterke petrochemische industrie zijn er ook een groot aantal opslagtanks terug vinden in de lage landen. De tanks variëren in grootte en capaciteit, van kleine tanks voor speciale chemicaliën tot grote tanks voor aardolie en andere grondstoffen.

De staat en ouderdom van deze opslagtanks varieert ook sterk, van gloednieuwe opslagtanks die continue worden toegevoegd aan bestaande terminals tot oude opslagtanks die opgetrokken zijn in de jaren ‘60 en ‘70 en nog steeds in dienst zijn.

Dit betekent natuurlijk ook dat de energie-efficiëntie tussen de aanwezige opslagtanks enorm kan verschillen. Daarom zijn bedrijven continue bezig met het evalueren en optimaliseren van de efficiëntie van hun tankparken. Dit is vooral van belang bij verwarmde opslagtanks die gebruikt worden voor de opslag van warme vloeistoffen zoals bitumen of asfalt.

Extra isolatie op wanden en bodems van opslagtanks verhoogt energie-efficiëntie

Het toevoegen van extra isolatie op de wanden van dit soort opslagtanks is door de sector aanvaard als een makkelijke en snelle manier om de energie-efficiëntie te verbeteren. Toch worden er nog jaarlijks grote hoeveelheden energie verspild omdat de bodem van warme opslagtanks over het hoofd wordt gezien en niet wordt voorzien van een goed isolatiesysteem. Terwijl het installeren van een tankbodemisolatiesysteem net één van de beste manieren is om de efficiëntie te verhogen om energie- en onderhoudskosten te verlagen.

De bodem van een opslagtank, ongeacht het vulniveau, staat al­tijd in contact met de warme vloeistof. waardoor het één van de grootste bronnen van energieverlies in warme opslagtanks is. Om het energieverlies te beperken is het dus nodig om deze tanks te voorzien van een goed thermisch tankbodem­isolatiesysteem. Wanneer nieuwe tanks gebouwd worden is het heel eenvoudig om een thermisch tankbodem isolatiesysteem te plaatsen vooraleer de tank wordt opgetrokken. De sector heeft de voordelen hiervan gezien en dit wordt vandaag de dag bijna altijd voorzien bij tanks die vloeistoffen opslaan bij temperaturen boven de 60 °C.
De mogelijkheid tot het toevoegen van een tankbodem isolatie­systeem aan bestaande tanks die momenteel niet energie­efficiënt zijn is niet altijd gekend door de sector.

Opslagtanks ondergaan periodieke maintenance programma’s om potentiële problemen proactief aan te pakken en ervoor te zorgen dat elke individuele tank in optimale conditie blijft. Wanneer de inspectie van de tankbodem ook deel is van het maintenance pro­gramma kan men van het moment gebruik maken om eventuele isolatie toe voegen aan de bodem van de tank. De tank wordt op dat moment geleegd, proper gemaakt en mogelijks gelift. Dit is het ideale moment om te bepalen of de energie­efficiëntie kan ver­hoogd worden door het toevoegen van een isolatiesysteem onder de bodem.

Er zijn twee mogelijk manieren om een tankbodem isolatiesysteem toe te voegen aan een bestaande tank. Dit kan door de tank te liften met vijzels en op blokken te plaatsen. Dit geeft de mogelijk­heid om een tankbodem­isolatiesysteem op de fundering aan te brengen voordat de tank weer wordt neergelaten.

Een andere mogelijkheid is om de isolatie rechtstreeks op de be­staande metalen bodem in de tank te verlijmen en een nieuwe metalen bodemplaat bovenop het isolatiesysteem te plaatsen.

FOAMGLAS® tankbodemisolatie

Sinds de jaren zestig gebruiken tankbouwers wereldwijd FOAM­GLAS® tankbodemisolatie als kernonderdeel in hun isolatiesys­teem voor tankbodems. De gesloten celstructuur van FOAMGLAS® isolatie zorgt ervoor dat het materiaal geen vocht kan opnemen en de isolatiewaarde niet doorheen zijn levensduur wijzigt. Dit zorgt ervoor dat een FOAMGLAS® tankbodem­isolatiesysteem een blij­vende energiebesparing levert. In veel gevallen verdient de investe­ring zich al terug in een periode van enkele maanden en blijft deze daarna constante energie­en kostenbesparingen opleveren. Bijko­mend zorgt dit er ook voor dat opstijgend vocht geen kans maakt en mogelijke corrosie­gerelateerde gevaren voorkomen kunnen worden. Lekkages van gevaarlijke stoffen of dampen hebben geen invloed op het systeem aangezien het een anorganisch materiaal is dat beschermt tegen bijna alle mogelijke vormen van chemische aantasting. Het is ook een volkomen onbrandbaar isolatiemateriaal wat bijdraagt aan de passieve brandbescherming van de tank en potentiële brand­ en rookgevaren helpt te voorkomen.

FOAMGLAS® isolatie Benelux
+32 (0) 471 80 60 13
industry.be@owenscorning.com
www.foamglas.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in