Samenwerken over de partijen heen

0
1

Samenwerking met de opdrachtgever… lang niet altijd krijgt die de vorm zoals je je dat wenst. Dat er wel degelijk een nauwe en voor beide partijen constructieve samenwerking mogelijk is bewijzen ze in Terneuzen waar opdrachtgever Dow actief de samenwerking opzoekt met haar huisaannemers. Aannemers die op hun beurt ook samen optrekken om een voor alle partijen zo’n effectief mogelijke werkwijze en vlekkeloos mogelijke oplevering te bewerkstelligen. Eric Meerman, sourcing (inkoop) manager en Tabita Verburg, site contract operations director bij Dow laten zien hoe er op hun site samengewerkt wordt met hun huisaannemers.

“We werken met 3 vaste aannemers in de Benelux, waar er naast twee grote (Altrad en Kaefer) ook ruimte is voor een kleinere partij. Firma’s die we al in een vroeg stadium betrekken bij de projecten die we uitvoeren. Partijen die ook samen optrekken om tot een gezamenlijk zo effectief mogelijke uitvoering te komen. Een unieke samenwerking mag ik wel zeggen, waar we allemaal de vruchten van plukken,” start Eric het gesprek.

Procesverbetering

“De samenwerking die we zijn aangegaan, werd praktisch ingegeven. Voor een kilometerslange pijpleiding die aangelegd moet worden, is, naast het lopende maintenance werk op site dat gedaan moet worden, te veel werk voor één aannemer. Om de uniciteit in uitvoering van dit massieve project te borgen is een samenwerking tussen de twee, in principe concurrerende, aannemers noodzakelijk gebleken. En ik kan alleen maar zeggen dat deze gesprekken erg goed uitpakken. Al vele jaren ligt er de vraag hoe we het werkvoorbereidingstraject kunnen verbeteren. De honderden werkpakketten die moeten worden doorgelezen, resulterend in een theoretisch kloppend plan, dat, door aanpassingen die in het schedule worden gemaakt, in de praktijk toch altijd weer anders uitpakt. Dat moet anders. We hebben deze vraag tot verbetering in het proces concreet neergelegd bij de aannemers. Uit de intensieve samenwerking die daarop volgde, is een stevig plan gekomen dat niet alleen isolatie raakt, maar over de hele site kan worden getrokken. Praktisch en op de lange termijn goed werkbaar. We zullen de komende maanden kijken hoe we hiermee verder kunnen gaan.”

Eric Meerman
Eric Meerman

“De lange termijn relatie is voor ons belangrijk, daar zetten we ons dan ten volle voor in.”

Strategisch samen optrekken

“Met de langetermijnrelaties die we aangaan, kijken we naar hoe we elkaar ook strategisch kunnen bijstaan,” vult Tabita aan. “Bijvoorbeeld met oog op het personeelsbeleid. Hoe krijgen we de juiste en goed opgeleide mensen binnen die de komende jaren zo hard nodig zijn? Wat heeft onze partner nodig en hoe kunnen we daarin faciliteren? Dat zijn vragen die we hen concreet stellen. En waar we zelf proactief in meedenken en meekijken. Door het werken voor Dow zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En veilig. Veiligheid is prioriteit nummer 1. Gedurende de hele week is er dan ook interactie met elkaar om veilig werken continu onder de aandacht te houden. En waar het voorheen toch met name de opdrachtgever was die bleef pushen op veilig werken, zien we nu dat aannemers proactief innovaties aandragen waar we verder mee kunnen. Ik kan niet anders zeggen dat dat de samenwerking serieus goed te noemen is.”

Aantrekkelijke werkplek

“Leidend in ons inkoopbeleid is hoe er met de mens wordt omgegaan. Eric en zijn collega’s kijken vooraf kritisch naar of partijen voldoen aan de kwalificaties en of ze aan alle wettelijke vereisten voldoen. Daarnaast is er dagelijks contact in het veld. Onze mensen op de site krijgen door simpelweg het gesprek aan te gaan al snel een goed gevoel bij hoe het met ze gaat.”

“Terneuzen biedt veel kansen voor opdrachtgevers, maar het is geen eenvoudige locatie om mensen voor te vinden. Als opdrachtgever hebben we daar iets in te doen. Door te kijken naar hoe we de faciliteiten kunnen bieden die het werk hier prettig maken. En dat gaat zo ver als kijken naar hoe we de isoleerders uit het buitenland die veelal nog graag roken, hier, op onze rookvrije site, daar ergens in tegemoet kunnen komen. Maar we kijken ook naar grote uitdagingen als huisvesting. De isolatie- en stellingbouw aannemers hebben hier toch zo’n 300-400 man aan het werk in het dagelijks onderhoud. Met de grote stops heb je al snel 1.500 man extra werken voor alle disciplines. Dat red je niet met een extra kamer hier of daar. We trekken samen met de aannemer op in het contact met overheden over tijdelijke huisvesting en de regelgeving die daaraan gekoppeld is om te zien hoe we ook op dit vlak de beste ondersteuning kunnen bieden. Ook als het gaat om de regels rondom het binnenhalen van medewerkers van buiten de EU, die nu nog enkel als kenniswerker met bijbehorende salariseisen aan te trekken zijn, doen we, ook in samenwerking met landelijke branche en werkgeversorganisaties, het nodige lobbywerk bij overheden om te zien of de regels hieromheen niet versoepeld kunnen worden. Dat doen we op landelijk, maar zeker ook op Europees niveau.”

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een breed begrip, dat raakt aan een duurzame relatie met elkaar tot aan het vinden van personeel die je voor langere tijd aan je kunt binden door een prettige werkomgeving en goede voorwaarden te bieden. Het raakt uiteraard ook aan hoe we met onze planeet omgaan, bij uitstek een onderwerp waar de isolatie discipline een belangrijke rol in kan spelen. Ook hier heeft de samenwerking een meerwaarde. Doordat we werken met aannemers die internationaal werken, komen zij ook met ideeën en innovaties die elders op de wereld al uitgedacht en in de praktijk gebracht zijn. Lasercleaning is daar een voorbeeld van. Zo hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden, maar sluit je aan op de brede expertise die er binnen het netwerk al is.”

Tabita Verburg
Tabita Verburg

“We vragen actief om input zodat we samen de human capital uitdagingen aan kunnen gaan.”

“Uiteindelijk gaat het om een zo’n schone en prettig mogelijke werkomgeving te creëren. Dat is een uitdaging die voor ons de komende jaren topprioriteit heeft. Dat betekent dat we met een brede blik kijken naar wat er nog opgepakt kan worden. Zoeken we het in innoverende oplossingen. En kijken we ook veel breder naar de potentiële arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Inclusiever met meer vrouwen op de werkvloer en met meer culturele diversiteit. We leren veel van de firma’s die voor dezelfde uitdagingen staan. En kijken samen naar waar mogelijke oplossingen te vinden zijn. Die samenwerking is goud waard.”

OVER DOW TERNEUZEN

Dow Terneuzen is, met 16 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. In nauwe samenwerking met partners worden innovatieve producten én duurzame oplossingen voor milieu en leefomgeving gecreëerd. Zo kan er met minder energie en water toe en wordt gekeken naar hoe er alternatieve grondstoffen in te zetten zijn. Met ruim 3.550 medewerkers met meer dan 50 nationaliteiten is Dow Terneuzen niet alleen de grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook een zeer diverse organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in