Kwaliteit bepaalt kwaliteit

0
1

Voor een kwalitatief hoogwaardig isolatiesysteem is aandacht nodig van ontwerp tot en met de oplevering. En hoewel dat een open deur lijkt, is er toch op veel vlakken ruimte voor verbetering. Cini, de leidraad voor industriële isolatie, maakt zich sterk voor verbetering met kennis en ervaring, vastgelegd in een standaard.

Bij het ontwerp, de aanschaf, plaatsing en het gebruik van isolatiesystemen is vakkennis nodig. Want als het goed is, worden deze systemen voor een lange tijd aangebracht en zijn ze van belang voor het veilig en (energie-)efficiënt werken van de installaties waar ze onderdeel van zijn. Iedereen die verantwoordelijk is voor isolatiesystemen, kan voor vakkennis en ervaring van mede-specialisten terecht bij Cini, de Commissie Industriële Isolatie. Hier is kennis vastgelegd in een onafhankelijk handboek dat jaarlijks wordt bijgewerkt.

Multidisciplinair

Een belangrijk aspect voor de kwaliteit van het resultaat is de coördinatie tussen verschillende technische disciplines. Isolatiewerkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan het einde van een project en veelal in een relatief korte periode met veel personeel. Toch dient in het ontwerp al in een zeer vroeg stadium rekening gehouden te worden met de selectie en de aan te brengen isolatiesystemen. Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met voorgevormde segmenten, welk isolatiemateriaal kan worden toegepast, dat soort vragen. Te vaak worden er keuzes gemaakt (of juist niet gemaakt) in het equipmentontwerp die de kwaliteit ondermijnen. Voorbeelden hiervan zijn aangelaste regenranden bij de constructie van equipment, verkeerde keuze van locaties, de lengte van flenzen en de vorm en maat van ondersteuningsnokken. Door een verkeerde voorbereiding worden hier regelmatig fouten gemaakt die zich pas tijdens de constructie of zelfs na een paar jaar openbaren. Het is dus van essentieel belang dat het equipment- en piping ontwerp volledig geïntegreerd wordt met het isolatie-ontwerp en dat dit in een vroeg stadium van het project wordt vastgesteld om tot een kwalitatief goed isolatiesysteem te komen. Wanneer daarbij de Cini-richtlijn wordt gebruikt, werken alle partijen met dezelfde richtlijnen uit het handboek. Deze multidisciplinaire aanpak verbindt de ontwerpeisen aan de praktische uitdagingen van de isolatieaannemer en draagt bij aan de kwaliteitsplannen en kwaliteitscontroles.

Kennis en kunde

De isolatieaannemer stelt vóór de aanvang van de werkzaamheden een kwaliteitsplan op, aangepast aan de locatie van de opdrachtgever, volgens de geldende kwaliteitsnormen. Daarin zal onder andere beschreven worden hoe omgegaan wordt met uitzonderingen op de Cini specificaties. Na goedkeuring door de opdrachtgever, zal de aannemer een geregistreerd exemplaar van zijn kwaliteitsplan aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Ook hier is tijd en voorbereiding nodig. 

In het kwaliteitsplan worden de diverse onderdelen van werkzaamheden en alle procedures, werkinstructies en inspectie & testplan (ITP) omschreven. In de werkinstructies (method statements) dienen het uitvoeringsplan, materialen, vaktechnische en kwaliteitsprocedures van alle toe te passen isolatiesystemen te worden beschreven. In het inspectie- en testplan (ITP) dienen alle test procedures te worden beschreven, zoals het aantal steekproeven, “hold/witness points”, testfrequentie, goed-/afkeuringcriteria, et cetera.

Een belangrijk aspect binnen het kwaliteitsplan is de kennis en kunde van het personeel dat zich bezighoudt met dit onderwerp. Daarvoor is een goede opleiding van belang, die afhankelijk van het niveau en de werkzaamheden wordt gevolgd. Cini, de Commissie Industriële Isolatie, ziet een kans voor een accreditatie van de diverse Cini gerelateerde opleidingen die op de markt zijn. Want wanneer de opleidingen aantoonbaar volgens de Cini-standaard werken, zijn de behaalde certificaten van verschillende aanbieders uitwisselbaar en gelijkwaardig.  

Een goed en betrouwbaar isolatiesysteem is afhankelijk van vele factoren. Van training tot planning en uitvoering van de werkzaamheden én niet in de laatste plaats, is het afhankelijk van dezelfde definities van wat ‘goed’ is. Door het effectief gebruiken van de Cini standaard bepaalt de kwaliteit van de factoren ook de kwaliteit van het eindproduct.

Meer informatie over de Cini eisen qua kwaliteitsborging, kunt u via een preview vinden op de website (handboek – preview).als abonne op het CINI Handboek kunt u de volledige tekst vinden in hoofdstuk 1.3.05.

www.cini.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in