De rol van isolatiemateriaal bij brand

0
1

Wat die rol is vroegen we aan Marcel Koene, beleidsmedewerker risicobeheersing van Veiligheidsregio Haaglanden en tevens voorzitter van het Netwerk, veilig bouwen Brandweer Nederland. Volgens Koene wordt de brandveiligheid van gebouwen in belangrijke mate mede bepaald door de constructie- en het materiaalgedrag. 

“Wat we vaak zien in de praktijk is dat het probleem ligt bij de toepassing van brandbare isolatiematerialen”, vertelt Koene. “Vooral op industriële bedrijfspanden waar polystyreen in de daken nog steeds veelvuldig wordt toegepast. Op het moment dat er veranderingen of onderhoud aan het dak plaatsvinden waarbij de dakdekker met zijn brander eraan te pas moet komen, neemt het risico op brand enorm toe”, zegt Koene

Goedkoop is duurkoop

“Polystyreen is op zich een enorm goed isolatiemiddel en vaak wordt het gebruikt vanwege de kosten die in vergelijking met glas-, steenwol en pur- en pirschuim een stuk lager liggen. Dat is een facet. Het tweede facet is dat we in de praktijk vaak situaties tegenkomen waaruit blijkt dat de isolatie niet goed is aangebracht volgens de geldende regels. Met betrekking tot isolatie en isoleren zijn met name het Bouwbesluit en Europese regels van toepassing. Maar daar is nog een hoop onduidelijkheid over in het veld. Dat is de reden dat wij als Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars inmiddels hierover een handleiding hebben geschreven.”

Onderzoek

“Gelukkig is er steeds meer aandacht voor brandonderzoek en worden steeds vaker de oorzaak van branden in kaart gebracht”, zegt Koene. “Alleen landelijke data op dit gebied ontbreken nog, maar dat gaat zeker gebeuren in de toekomst.” Daarbij moet er volgens Koene meer geïnvesteerd worden in kennis en betrokkenheid van de hele bouwketen. “Zowel bij bouwbedrijven en hun medewerkers, ambtenaren, toezichthouders en architecten om gezamenlijk het gesprek over brandpreventie continu aan te gaan met elkaar. Hier ligt ook een taak voor de fabrikant van bouwmaterialen en bouwproducten. De fabrikant kan namelijk aangeven hoe het materiaal moet worden toegepast, zodat deze qua brandveiligheid en ook alle andere eisen integraal voldoet aan de voorschriften en het overeengekomen contract. Op deze manier koppel je de expertise aan het bouwproces”, aldus Koene. 

Wet kwaliteitsborging

Of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden, enig soelaas zal bieden, vraagt Koene zich af. “Deze wet dwingt de bouwkolom haar kennis omtrent regelgeving en bouwen drastisch te verhogen om aansprakelijkstelling voor bouwfouten bij de architect en aannemer te voorkomen. Het zou de controles op bouwen die momenteel door de brandweer en bouw en woningtoezicht van de gemeenten worden gedaan, moeten verbeteren. Met de komst van deze Wet kwaliteitsborging moet dat beter gaan. De wet zal ongetwijfeld voor de nodige roering gaan zorgen en een verschuiving geven ten opzichte van de huidige situatie. Om vervolgens de kwaliteit te verbeteren zal de markt haar kennis drastisch moeten verbreden. We zijn erg nieuwsgierig of deze uitdaging goed wordt opgepakt door de bouwketen”, merkt Koene tot slot op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in