In gesprek met Ruud van Doorn

0
1
In gesprek met ruud van doorn

Begin dit jaar nam Ruud van Doorn de voorzittershamer van de VSB, sectie Steigerbouw over van Arjan de Velde. Hij treedt daarmee toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens, voorzitter sectie Hoogwerkbedrijven en Jan Remmits, penningmeester sectie Betonbekistingbedrijven. Het bestuur van de sectie Steigerbedrijven bestaat naast Ruud uit Rob Engelaar (Bilfinger Industrial Services), Chris Hunter (Kaefer), Fred Schuijt (Altrad) en Remco Kruit (Brand Energy & Infrastructure Services).

“Na de bouw van een steiger bij zonsopgang genieten van een prachtig uitzicht over Rotterdam.”

In gesprek met ruud van doorn

De VSB heeft een breed georiënteerde achterban, die allen één gemeenschappelijk doel nastreven: het bieden van een veilige werkplek op hoogte. Dit jaar verwacht de sectie Steigerbedrijven een belangrijke update van de Richtlijn Steigers af te ronden. Daarnaast blijft zij inzetten op een groei van het aantal leden en de verdere uitrol van e-learning programma’s en de ontwikkeling van product- en procesinnovaties.

Down to earth

“De steigerbouw biedt een heel prettige werkomgeving. Er wordt hard gewerkt. De mensen zeggen waar het op staat. Ze komen op tijd en gaan er samen voor om steigers neer te zetten waar je veilig op kunt werken. Beetje gek om te zeggen over steigerbouwers, maar ze zijn eigenlijk heel down to earth.”

“Gelukkig is er over de jaren heen meer waardering gekomen voor het vak. Voorheen werd steigerbouw toch gezien als eenvoudige manuele arbeid, waar iedereen direct in aan de slag kon. Een werkgebied waar serieuze ongelukken voorkwamen die als ingecalculeerde risico’s werden weggezet. Plat gezegd: je kon van de steiger vallen. En dat gebeurde ook. Met regelmaat. Er waren periodes dat er elk jaar wel een dodelijk ongeval te betreuren viel. Sinds de jaren negentig is daar een enorme omslag in gekomen en is er veel meer oog voor veiligheid. Het aantal dodelijke ongelukken is dan ook drastisch afgenomen en tot bijna nul gereduceerd. Waarbij aangetekend dat elk ongeval er altijd één teveel is.”

Vakmanschap

“Het vak heeft zich over de jaren enorm ontwikkeld. Het is een stoer vak. Een vak waar lange tijd werd neergekeken op aangelijnd werken, het gebruik van veiligheidsschoenen en -kleding e.d. Maar dat ligt alweer lang achter ons. Het besef dat veilig werken een must is, zit nu goed ingebakken, niet in de laatste plaats bij de opdrachtgever. Dat inzicht is ook wel gekomen door de internationale bedrijven die hierheen kwamen. Landen als Amerika waar veiligheid al veel langer een grote rol speelde. Voor elk bedrijf is het nu ook gewoon een USP geworden. Men wil, met een goed verzorgde werkomgeving, laten zien dat ze de zaken goed op orde hebben. Dat helpt mee om zowel opdrachtgevers als de medewerkers die juist in deze tijd zo broodnodig zijn, aan zich te binden.”

Persoonlijke certificering

“Er zijn te veel voorbeelden van vervelende ongevallen en heftige situaties uit het verleden. Dat wil je niet. Je wil trots kunnen zijn op je bedrijf. Veiligheid is daar wat ons betreft leidend in. Het moet veilig zijn voor de mensen die de steigers opbouwen én voor de mensen die erop werken, zoals de isoleerders. Daar zijn trainingen voor nodig. Steigers bouwen leer je niet op school. Opleiding en certificering? Dat zijn initiatieven van de branche zelf. Van de VSB dus. Een op maat gemaakt examen op verschillende niveaus met dito eisen zorgt ervoor dat bij een positief examenresultaat je ervan uit kunt gaan dat kennis en kunde goed geregeld is. Een basisvoorwaarde voor de noodzakelijke veilige werkplek. Het centrale document waarin regelgeving is vastgelegd is de Richtlijn Steigers.”

“Het is tijd om de samenwerking op te zoeken. Een goede kruisbestuiving kan ons allemaal verder helpen.”

Samenwerking

“Stichting Samenwerking voor Veiligheid is een mooi voorbeeld van samenwerking om werk structureel veiliger te maken. Die samenwerking tussen branches, opdrachtgever en opdrachtnemer is goud waard. Maar een structurele samenwerking tussen commerciële bedrijven kan ons snel verder helpen. Als we kijken naar steigerbouw en isolatie bijvoorbeeld, dan zijn er bedrijven die beide disciplines hebben en die ook samen laten komen. Op welk moment is afhankelijk van het werk dat gedaan wordt. Kijk je naar Shell Moerdijk bijvoorbeeld, dan lopen daar een paar 100 man in de steigerbouw en isolatie. Die kunnen prima monodisciplinair hun eigen werkzaamheden uitvoeren. Maar in de kleinere projecten, waar slechts een paar isoleerders en steigerbouwers werken, is er wel degelijk een efficiencyslag te maken als er meer wordt samengewerkt tussen steigerbouwer en isoleerder.”

“Stichting Samenwerking voor Veiligheid is een mooi voorbeeld van samenwerking om werk structureel veiliger te maken. Die samenwerking tussen branches, opdrachtgever en opdrachtnemer is goud waard. Maar een structurele samenwerking tussen commerciële bedrijven kan ons snel verder helpen. Als we kijken naar steigerbouw en isolatie, dan zijn er bedrijven die beide disciplines hebben en die ook samen laten komen. Op welk moment is afhankelijk van het werk dat gedaan wordt. Op de grote projecten kan prima monodisciplinair gewerkt worden. Het is meet name in de kleinere projecten, waar slechts een paar isoleerders en steigerbouwers werken, dat er efficiencyslagen te maken zijn met een nauwere samenwerking”

Trots op je werk

“De vakman is trots op zijn werk. Dat geldt voor steigerbouwers en voor isoleerders. Zo heb ik helaas mee moeten maken dat er binnen mijn bedrijf een ongeval was waarbij een steigerbouwer met zijn been bekneld kwam. De ernst leek op het eerste gezicht mee te vallen. Toch waren we genoodzaakt om de man alternatief werk aan te bieden. Hij kon niet meer op de steiger. We hebben werk op de heftruck geregeld voor hem. In onze ogen was dat een promotie. Maar dat was het voor hem zeker niet. Toen ik hem 12 jaar later weer tegenkwam bleek dat er veel dingen waren die hij niet meer kon vanwege zijn been. Hij kon nog wel op de heftruck, maar dat beviel hem helemaal niet. Hij vond het vreselijk dat hij geen steigers meer kon bouwen. Er was voor hem geen mooiere ervaring dan beetje bij beetje omhoog te werken naar grote hoogte om dan getrakteerd te worden op het fenomenale uitzicht van laten we zeggen de Botlek over Rotterdam bij zonsopgang. Die trots op het vak, dat moeten we koesteren.”

Fysieke belasting

“Op een van mijn eerdere werkplekken is er ooit onderzoek gedaan naar het ideale fysieke gestel van de steigerbouwer. Het werk vergt toch veel van je, daar hoort een bepaalde lichaamsbouw bij. Die is er natuurlijk niet. Dus wordt er gekeken naar hoe je mensen op een gezonde manier naar hun pensioenleeftijd kan helpen. Daar is aandacht voor, maar is wel een moeilijk onderwerp. Eigenlijk zou je vanaf de allereerste dag dat iemand bij je komt moeten plannen hoe je de jaren gaat opbouwen. Aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkel Plan bijvoorbeeld. Toch zijn er financiële prikkels die ertoe leiden dat veel en langer doorwerken loont. Mensen zijn daardoor niet geïnteresseerd om bij de eerste pijnklachten aan de bel te trekken om iets anders te bedenken. Het is aan de opdrachtgever om de verantwoordelijkheid te nemen en een serieus loopbaantraject vast te stellen. Dat gebeurt nog te weinig. Is ook lastig. Zeker omdat we ook te maken hebben met inhuurkrachten die maar tijdelijk bij je zijn.”

Vraag je je als steigerbouwer af hoe je dit het best kunt inrichten? Bel dan eens met de SB. Ze zijn er voor je. vsbnetwerk.nl

Als isoleerder richt je je het best tot de VIB. isoleren.nl

BIO

Ruud werkte eerder in de steigerbouw- en isolatiebranche als constructeur en operationeel directeur. Hij was COO en CEO bij Bilfinger, voorzitter VOMI, trainer bij de VOMI Academie en directeur en adviseur bij Scaffolding Training Europe. Bij Endenburg Elektrotechniek werkt Ruud als Externe Deskundige Topkring.

Tekst: Chantal Fransen
Fotografie: VSB – Netwerk op hoogte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in