in gesprek met Ingrid Thijssen

0
1

Zij is sinds september vorig jaar voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hiervoor was ze enkele jaren directeur van netwerkbedrijf Alliander. In die functie werd ze in 2016 uitgeroepen tot ‘Topvrouw van het jaar’. In tegenstelling tot haar voorganger Hans de Boer staat zij bekend om haar “groene” profiel. Reden temeer om haar te vragen naar de duurzame ambities van VNO-NCW. 

Heeft VNO NCW een visie op duurzaamheid? 

“Absoluut. Duurzaamheid, klimaatneutraliteit en circulariteit zijn een topprioriteit binnen de nieuwe koers van onze vereniging, vertelt ze. “Als ik zie hoeveel draagvlak er is voor onze nieuwe koers en hoeveel plannen er zijn om de industrie en andere sectoren te verduurzamen, dan ben ik best optimistisch, maar er moet wel echt haast gemaakt worden. Iedere dag dat keuzes voor nieuwe energie-infrastructuur later gemaakt worden, brengt ons verder van onze klimaatdoelen. Een goede investeringsaanpak gaat ons land in staat stellen om in hoog tempo grote sprongen richting duurzame technologie te maken in plaats van ‘beetjes meer van hetzelfde’.”

Wat zijn de belangrijkste speerpunten om deze visie te realiseren?

“Om te zorgen dat alle plannen en projecten van de industrie ook kunnen worden uitgevoerd moeten nu vooral vier zaken gebeuren. In de eerste plaats moeten we niet steeds nieuwe plannen maken, maar de bestaande, zoals het klimaatakkoord en de Cluster Energie Strategieën, versneld uitvoeren. Daarnaast moeten dus in een nieuw regeerakkoord duidelijke infrastructuur-keuzes worden gemaakt, zodat dit kan worden aangelegd. Zo lang die niet gemaakt zijn, wordt er ook niks aangelegd. Dit is dé bottleneck voor de energietransitie van Nederland. Iedere dag dat die keuzes later gemaakt worden, brengt ons verder van onze klimaatdoelen. Natuurlijk moet een nieuw regeerakkoord ook voorzien in financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Tot slot hebben we dan nog het vraagstuk van het gebrek aan technici: mensen zullen massaal verleid en omgeschoold moeten worden naar technische beroepen.” 

Wie moet de rekening voor de verduurzaming betalen? 

“Alle bedrijven waar ik kom, zijn al bezig. Maar de energietransitie moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor het mkb. Op basis van het klimaatakkoord moet het mkb bijvoorbeeld rekening houden met 24 miljard euro aan investeringen. Het verbeteren van de businesscases en de beschikbaarheid van financiering voor het mkb zijn dus cruciaal. Wij willen daarvoor bijvoorbeeld samen met banken en institutionele beleggers onderzoeken hoe voor het mkb bijvoorbeeld een financieringsfonds in aanvulling op andere instrumenten van betekenis kan zijn. Verder is er beleid nodig dat ervoor zorgt dat de investeringen in Nederland plaatsvinden en niet daarbuiten. De condities moeten hier qua infrastructuur voor elektriciteit, CO2 en waterstof zo zijn dat industriële bedrijven graag hier zijn om Nederland uit te bouwen tot dé plek waar het gebeurt als het gaat om de duurzame industrie. Een nieuw regeerakkoord moet voorzien in financiële middelen en dit kan ook.”

Wat wil het VNO-NCW 

hieraan doen? 

Nederland biedt, mede door zijn ligging, uitstekende condities om in de verduurzaming van de basisindustrie internationaal koploper te worden. Hiervoor zijn nu door de industriële clusters Cluster Energie Strategieën opgesteld. Het is belangrijk dat deze werkelijkheid worden. Die bieden belangrijke bouwstenen, maar er moet veel gebeuren komende jaren om het Europese doel van inmiddels 55 procent te halen. Het tempo moet omhoog en we moeten het klimaatakkoord ‘vol gas’ nu vooral gaan uitvoeren en die keuzes maken waar ik net al over sprak voor infrastructuur. We moeten de industrie verduurzamen en de energie-infrastructuur vernieuwen. Daarin past ook dat isolatie dat hoger op de agenda moet want investeren in nieuwe technologie is niet voldoende om de beoogde doelen te behalen. Het begint vaak ook juist aan de basis met betere isolatie en minder energieverlies. Voor de gebouwde omgeving trouwens heeft een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en Energie-Nederland eerder plannen gelanceerd voor nationaal isolatieprogramma.” 

Heeft het VNO-NCW ook overleg met de brancheorganisatie hierover zoals de VIB voor de technische isolatiesector?

“Wij vertegenwoordigen honderden branches van allerlei pluimage. Wat veel mensen trouwens niet weten is dat de VNO-NCW achterban voor meer dan 90% mkb-bedrijven/branches zijn. De VIB die u bedoelt -niet te verwarren met de vereniging industriële bouwgrondstoffen, is zelf geen lid van VNO-NCW, maar wel van MKB-Nederland. Met MKB-Nederland delen wij de werkorganisatie dus onze mensen kennen ze absoluut en werken er mee samen.” 

Welke tips wilt u de ondernemers in de technische isolatiebranche meegeven?

“Ik zou eerder willen beginnen met een heel groot compliment. Eigenlijk zijn jullie leden de frontsoldaten als het gaat om de energietransitie. Alles begint natuurlijk bij isolatie. Daar is nog altijd zoveel te winnen. Al zie ik prachtige initiatieven in het hele land. In mijn eigen stad Utrecht, maar overal. Van Groene Mient in Den Haag tot talloze andere wijken en kantoren. Overal wordt gewerkt aan nieuwe klimaatneutrale woningen en kantoren. Er zijn ook veel innovaties. Ik zou zeggen vol door ermee de komende jaren. Het moet keihard dit decennium gebeuren met isolatie als basis.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in