De visie van…Hans Koole

0
2

Sinds november 2014 vervult Hans Koole de rol van onafhankelijk voorzitter van branchevereniging VIB. Onafhankelijk, dat wil zeggen dat hij zelf niet uit de branche afkomstig is. Vanuit die rol zoekt hij nadrukkelijk het contact met de leden om de VIB-missie uit te dragen, samenwerking binnen én buiten de branche te bevorderen en de zichtbaarheid te vergroten. Magazine Isolatie4all ging met Koole het gesprek aan over zijn toekomstvisie voor de isolatiebranche.

Hoe zou je de status quo van de branche op dit moment omschrijven?
Het is een langer bestaande branche met zeer specialistische activiteiten, die veelal in opdracht van de Bouw en de Installatietechniek worden uitgevoerd. Daarbij heeft men het betere handwerk hoog in het vaandel. Innovatie in de branche vindt vooral plaats via de producenten van materialen en producten. In de branche is er veel aandacht voor kennisvergroting. Er is dan ook volop samenwerking met kennisinstellingen, producenten en leveranciers. Al met al is het traditionele sector, die nog zoekende is naar een eigen plek.

Hans Koole

Zijn er in de branche voldoende waarborgen voor kwaliteit en duurzaamheid, met name als het gaat om voldoende gekwalificeerd personeel?
Alle technische sectoren hebben moeite met het vinden van goed personeel. Omdat de herkenbaarheid en waardering bij een specifieke branche als de industriële isolatie op een wat lager niveau ligt, kost het vinden van gekwalificeerde mensen bedrijven meer moeite. Je ziet dan ook dat er steeds meer met flexibel personeel gewerkt wordt, ook vanuit het buitenland. Om de vaardigheden eruit te kunnen pikken hebben we eigen tests ontwikkeld, maar werken we ook intensief samen met Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI). Inz ij algemeenheid is er een groeiend kwaliteitsbewustzijn merkbaar; kwaliteiten worden meer aantoonbaar gemaakt.

Hoe innovatief is de sector en wat zijn daarin aandachtsgebieden?
De sector zelf loopt niet voorop in innovatie, maar kijkt de kat uit de boom. Innovatieve ontwikkelingen zie je vooral bij de product- en materialenontwikkelaars. De isolatieondernemers beschikken vooral over de kennis hóe die innovatieve producten moeten worden aangebracht. Daarom zijn de juiste mensen zo belangrijk. We zien dus vooral innovatieve ontwikkelingen als het gaat om meten en fabriceren, zoals het werken met digitale sensoren, geavanceerde elektrotechnische apparatuur en thermische camera’s. Dat levert veel kennis op. Daarnaast zien we dat ook steeds meer producten prefab worden aangeleverd; er is daardoor zeker ook sprake van een logistiek proces.

Een specifieke probleem is het tegengaan van corrosie. Ligt daarin niet de belangrijkste innovatieve uitdaging?
Corrosie is niet zozeer een probleem voor de isolatiebranche, maar meer voor de installateurs. Zodra je gaat isoleren worden de zichtbaarheid van corrosie en de aanwezigheid van (condens)lekken immers minder. Vooral de detectie is een probleem en de installatiebranche zal dus op zoek moeten naar slimmere onderhoudsmanieren. De groeiende kennis binnen de isolatiebranche kan oplossingen brengen voor het goed en onbeschadigd aanbrengen van isolatie, maar een definitieve oplossing voor corrosie is er nog niet. Innovatie op het gebied van detectie en materialen is noodzakelijk.

Hoe zie je de betekenis van de VIB voor de leden?
We zijn een samenwerkend collectief van ondernemers, dat zaken in gang zet om ondernemers te faciliteren om goed te kunnen isoleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van onze cao. Daarover communiceren we als bestuur uitgebreid met onze leden en dat brengt rust. Daarnaast heeft de VIB een belangrijke netwerkfunctie; door elkaar te ontmoeten en kennen weet je wat er speelt. Ook werken we hard om de zichtbaarheid van het technische isolatiewerk te vergroten, bijvoorbeeld als beste manier van energiebesparing. Zo hebben we de CINI-norm voor de industrieontwikkeld en de ISSO-64-norm voor kwaliteitsborging.

In oktober vinden de FESI-kampioenschappen weer plaats. Hoe belangrijk is het voor de branche om, ook over de grenzen heen, samen te werken?
Door onze betrokkenheid bij FESI laten we zien dat isolatiewerk in heel Europa van belang is. De FESI European Insulation Apprentice Championships laten zien over welke vaardigheden de internationale branches beschikken. Door die publiekelijk toegankelijk te maken geef je een kwaliteitsbeeld af, ook buiten de sector. Ze prikkelen de diverse deelnemers ook tot het verder ontwikkelen van hun vakmanschap.
Daarnaast is er, zowel in de utiliteit als in de industrie, steeds meer sprake van een Europese markt, op het gebied van personeel, kennisbevordering, materialen. De uitvoering van isolatieprojecten vindt weliswaar vooral plaats in ketens, die zowel nationaal als internationaal werkzaam kunnen zijn. FESI bevordert samenwerking in internationale projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw meetsysteem in Duitsland.

Hoe zie je de toekomst van de branche?
Volop positief! Door de energietransitie komt er ontzettend veel op bedrijven af en dat levert werk op voor onze sector. We moeten dus vooral nadenken over nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen. Er zijn immers zóveel nieuwe ontwikkelingen. In ieder geval is het een feit dat, zolang er warm en koud door leidingen stroomt, er geïsoleerd zal worden. Door effectief samen te werken zijn m.i. flinke slagen te maken. Isolatieondernemers zullen op zoek moeten gaan én blijven naar de juiste gesprekspartners. Als we dat goed doen en zorgen voor een goede kennisinbreng, is een mooie toekomst gewaarborgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in