Algemene Ledenvergadering VIB

0
2

Woensdagmiddag 29 mei was het dan eindelijk weer zover. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging werden leden en buitengewoon leden hartelijk en gastvrij ontvangen direct in de kern van de isolatiesector bij een isolatiebedrijf; namelijk door John de Vreugd van isolatiebedrijf Altisol! Een mooi familiebedrijf, waar iedereen werd ontvangen met een kop koffie en een personalized Altisol gebakje. Eenieder kon het bedrijf goed bekijken en werd meegenomen op een informatieve rondleiding: een bedrijf om trots op te zijn!

De agenda van de ALV bevatte veel inhoudelijke – en sterke onderwerpen. We lichten deze hier kort toe. Na afloop werd er door de ruim 70 aanwezigen uiteraard nog flink nagepraat en geborreld onder het genot van een hapje en een drankje in de hal van de vestiging

Samenwerking Instroom, ISSO64, CSRD en Metaaltechnologie

Swen Peeters, branchemanager opende de vergadering en gaf voorzitter Gerda Stijf het woord. De voorzitter diepte diverse onderwerpen uit, waaronder belangrijke updates over EN 17956 energielabels en de Corporate Sustainability Reporting Directive. Maar ook een update van de, ten tijde van dit schrijven, vastgelopen CAO-onderhandelingen kwam aan bod. Belangrijk is ook om te kijken naar mogelijkheden om te robotiseren en digitaliseren gaf de voorzitter aan. Dit zou een besparing van personeel kunnen betekenen in plaats van een toename. Een Werkgroep ISSO64 heeft een mooie actualisatie tot stand gebracht van deze richtlijn voor de utiliteit. Iedereen kreeg alvast een handout als sneak preview mee naar huis.

CSRD: De Corporate Sustainability Reporting Directive

Een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen. Naast financieel rapporteren wordt ook duurzaam rapporteren verplicht gesteld. Een hele uitdaging, maar belangrijk is om te kijken naar de kansen die dit voor de isolatiesector biedt. De regels gelden sinds januari 2024 voor grote bedrijven, maar ook kleine mkb-bedrijven krijgen er nu al mee te maken.

Vereenvoudigde handleiding ISSO64

De ISSO64 (Vereenvoudigde handleiding isolatiediktes leiding – luchtkanaalisolatie voor de isolerende en voorschrijvende partij) is een geweldige uitgebreide richtlijn voor de utiliteit. Er zijn inmiddels wijzigingen in de markt, waardoor een update nodig bleek. VIB heeft hiervoor samen met de fabrikanten een vereenvoudigde versie geschreven, welke handzaam en doortastend door iedere isoleerder is te gebruiken. Zoals hiervoor gemeld is deze tijdens de ALV uitgereikt en zal deze ook digitaal met alle leden gedeeld worden. Daarnaast wordt er nog op termijn een aantrekkelijkere infographic ontworpen.

Samenwerkingsverbanden ter bevordering instroom

Er werd teruggeblikt op het succesvolle Summit Samen onderweg, dat afgelopen februari door de VIB en OOI is georganiseerd. Tevens wordt er een social media campagne opgestart om de samenwerkingen zichtbaar te maken.

Een belangrijk moment was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen VIB en Hilal Makhoukhi van CurrentWerkt. Wederom een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de VIB. CurrentWerkt is een bemiddelingsorganisatie die zich richt op kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een speciale focus op diegenen met een detentieachtergrond en graag een tweede kans in de arbeidsmarkt willen. Deze samenwerking belooft een nieuwe instroom van talent in de branche, met aangepaste coaching, onboarding en opleiding om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook werd aangestipt dat eenzelfde intentieverklaring met de Beroepentuin zal worden getekend. Een vergelijkbaar initiatief ter bevordering van instroom. In vervolg op dit summit is besloten door de VIB en OOI om gezamelijk met andere branche-genoten deel te nemen op 31 mei aan het techniekfestival.

Metaaltechnologie maakt je wereld

Ter afsluiting van de ALV kregen de aanwezigen een kijkje in de keuken van de nieuwe sector- en arbeidsmarktcampagne: “Metaaltechnologie maakt je wereld”.

De VIB gaat hiervoor meeliften en inhaken op de sectorcampagne van de Metaalunie. We komen hier in een volgende editie op terug! Deze campagne is van groot belang om verschillende doelgroepen te bereiken en hen te enthousiasmeren voor het isolatievak. Het vergroten van de zichtbaarheid van het vak én de sector is daarbij essentieel.

HDN – De weg naar een keurmerk?

Hans van der Steen van Hygienic Design Network (HDN) vertelde op de ALV hoe de machinebouwers in de voedingsmiddelenindustrie een keurmerk hebben gecreëerd. Hij vertelde ons o.a. hoe belangrijk de erkenning en herkenning van de Vakman is en dit eventueel te borgen d.m.v. een keurmerk zodat je je kunt onderscheiden. VIB en HDN gaan samen met experts uit diverse bedrijven en organisaties een werkgroep samenstellen om verder handen en voeten te geven aan een uitwerking van deze samenwerking.

Energielabels in de toekomst

Edward van Engelenhoven van Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux sprak tijdens de ALV over de VDI 4610 (toegepast in Duitsland) en EN 17956 en liet door een duidelijke informatieve presentatie zien hoe de EN 17956: energielabels impact gaat hebben op de industriële isolatie. We werken nu met het uitgangspunt van de economische isolatiedikte. Het werken met labelsystemen op basis van CO2 emissies is langzaam terrein aan het winnen. Economische dikte versus CO2. Op weg naar het ecologische optimum en wellicht naar een Europese standaard. In de industrie zijn we op weg, maar in de utiliteit zal dit nog wel enige jaren gaan duren.

Welkom op de Isolatieboulevard

Ter bevordering instroom en de bewustwording ten aanzien van de Isolatiesector, heeft de VIB vrijdag 31 mei deelgenomen aan het iAsk Techniekfestival in de Onderzeebootloods op de RDM-werf in Rotterdam. De VIB heeft hiervoor een heuse Isolatieboulevard opgetuigd samen met verschillende partners zoals;

Bilfinger Industrial Services , Altrad, Brand Energy & Infrastructure, Tacke + Lindemann, Goebel, HANKO, Knauf Insulation, B+M isol Nederland en uiteraard Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche OOI.

Informeren voordelen goede Technische Isolatie

Naast het feit dat de Isolatieboulevard goed bezocht werd, gaven Gerda Stijf en Alexander Norder (Thermatras) respectievelijk een pitch en presentatie. op het hoofdpodium! Met topics als instroombevordering, TIPCHECK, EN 17956 energieklassen en het besparen met industriële isolatie, werden de hersenen van het kennis- en verduurzamingshongerige publiek flink aan het werk gezet!

Gerda Stijf, voorzitter VIB sprak een heldere pitch uit met als titel: “Wat je niet verbruikt stoot je ook niet uit” “Ik maak mij er hard voor om de isolatiesector te brengen waar hij hoort: aan de top! Ook maak ik mij hard voor instroombevordering van personeel in onze sector. Wij zijn trots op onze sector. De isolatiesector levert een grote bijdrage aan een groene duurzame wereld, door energiebesparing en CO2-reductie. Topics die enorm belangrijk zijn voor onze young professionals. Daarnaast heeft onze sector een eigen opleidings- en trainingscentrum OOI en TOBI. Er worden goede salarissen verdient in onze sector, ook heel belangrijk voor het aantrekken van nieuwe vakmensen.”

‘Ik breng met praktijkvoorbeelden over het isoleren van applicaties, keer op keer de financiële voordelen in kaart bij het toepassen van doeltreffende isolatiemaatregelen.’

Alexander Norder van Thermatras liet zien hoe door middel van thermografische beeldvorming energieverlies, energiebesparing, financiële besparing en terugverdientijden in kaart gebracht kunnen worden. Wij zijn blij dat onze leden deze TIPCHECK-service aan de bedrijven kunnen aanbieden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in