In gesprek met: Rob jetten

0
2

Rob Jetten is een prominente figuur in de Nederlandse politiek. Sinds 10 januari 2022 is hij Minister voor Klimaat en Energie en op dit moment nog demissionair minister. Jetten heeft een indrukwekkende carrière in de politiek, met ervaring in zowel lokale als nationale politiek, en heeft zich ingezet voor kwesties zoals klimaatverandering, energiebeleid en democratische vernieuwing en de implementatie van de klimaatwet en het klimaatakkoord.

Klimaatdoelen

Sinds 2022 is Rob Jetten verantwoordelijk voor het klimaatbeleid in Nederland. Het belangrijkste doel op dit gebied vindt hij om Nederland te helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen. “Dat betekent dat we in 2030 de CO2-uitstoot met 55% moeten verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat is een enorme uitdaging, maar ook een kans om onze economie te verduurzamen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.”

‘Isolatie is een van de meest effectieve manieren om de energievraag van gebouwen te verlagen.’

Duurzame energieopwekking

Om de energietransitie te versnellen, zet het overheid in op een mix van maatregelen, die zowel gericht zijn op het stimuleren van duurzame energieopwekking als op het verminderen van de energievraag. Een van de belangrijkste instrumenten daarvoor is het Klimaatfonds, dat jaarlijks tussen de 4 en 5 miljard euro beschikbaar stelt voor investeringen in groene projecten. Jetten ondersteunt samen met de overheid de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zoals waterstof, geothermie groene waterstof, wind en zonne-energie. Ook werkt de overheid samen met de verschillende sectoren, zoals de industrie, de landbouw en de mobiliteit, om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Isolatie als onderdeel van de energietransitie

Een van de sectoren waar Jetten zich samen met de minister van Binnenlandse Zaken specifiek op richt, is de gebouwde omgeving. Waarbij isolatie een essentieel onderdeel is van de energietransitie. Volgens berekeningen is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor ongeveer een 15% kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Daar valt volgens Jetten dus veel winst te behalen. “Isolatie is een van de meest effectieve manieren om de energievraag van gebouwen te verlagen. Door beter te isoleren, kunnen we het gasverbruik verminderen en de warmtevraag verduurzamen. Bovendien levert isolatie ook andere voordelen op, zoals meer comfort, een betere luchtkwaliteit en een hogere waarde van de woning.”

Hoe is de aanpak om meer gebouwen in Nederland beter geïsoleerd te krijgen? “De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om isolatie te bevorderen. Ten eerste hebben we de eisen voor de energieprestatie van gebouwen aangescherpt, zodat nieuwbouw en renovatie aan hogere isolatiestandaarden moeten voldoen. Ten tweede hebben we subsidies en leningen beschikbaar gesteld voor huiseigenaren en verhuurders die hun woningen willen isoleren. Ten derde hebben we een isolatieplicht ingevoerd voor de meest slecht geïsoleerde woningen, die voor 2030 moeten voldoen aan een minimale isolatiewaarde. Ten slotte hebben we ook ingezet op voorlichting en advies, om mensen bewust te maken van het belang en de mogelijkheden van isolatie. Isolatie draagt dus bij aan een lagere CO2-uitstoot, een hogere energie-efficiëntie en een beter binnenklimaat. Jetten vindt dat isolatie een van de slimste investeringen is die we kunnen doen voor onze woningen, onze portemonnee en onze planeet.”

Aanpak isolatie industrie en utiliteit

De industrie en de utiliteit zijn samen verantwoordelijk voor 15% van de totale CO2 uitstoot. Daar valt dus met isolatie veel winst te behalen. Om deze sectoren te stimuleren en te ondersteunen om hun gebouwen en processen te verduurzamen heeft Jetten samen met de overheid verschillende manieren bedacht. Ten eerste is er een CO2-heffing ingevoerd voor de industrie, die sinds 1 januari 2021 geldt. Deze heffing prikkelt bedrijven om minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces. “Een van de manieren om dat te doen, is door beter te isoleren. Zo kunnen ze hun energieverbruik en hun heffingskosten verlagen. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt om de industrie te helpen bij de verduurzaming.

“Samen maken we de energietransitie tot een succes.”

“Ten tweede zijn er subsidies en leningen beschikbaar gesteld voor de industrie en de utiliteit om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Met deze regelingen kunnen bedrijven en instellingen een deel van de kosten voor isolatie en andere maatregelen terugkrijgen.

Ten derde zijn de eisen voor de energieprestatie van gebouwen aangescherpt, zodat nieuwbouw en renovatie aan hogere isolatiestandaarden moeten voldoen. Dit geldt ook voor de industrie en de utiliteit. Zo willen we ervoor zorgen dat alle gebouwen in Nederland in 2050 bijna energieneutraal zijn. Om te erop toe te zien dat deze sectoren meewerken, is van belang dat we in gesprek blijven met alle betrokken partijen, zoals de brancheorganisaties, de vakbonden, de milieuorganisaties en de lokale overheden. Als overheid willen we dat de energietransitie voor iedereen haalbaar is. We willen geen one-size-fits-all aanpak, maar een aanpak die rekening houdt met de specifieke situatie en mogelijkheden van elke sector en elk bedrijf.”

Actieplan personeelstekorten

Personeel is een van de grootste uitdagingen voor de energietransitie erkent Jetten. Samen werkt hij met minister Adriaansens en andere partijen aan een Actieplan Groene en Digitale Banen, dat als doel heeft om de ruim 100.000 openstaande vacatures in de techniek en ICT substantieel terug te dringen. De minister benadrukt dat de oplossing voor het personeelstekort een gezamenlijke inspanning vergt van werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en de overheid.

Wat is tenslotte uw boodschap aan de industrie en de utiliteit, die misschien nog twijfelen of isolatie wel de moeite waard is?

“Mijn boodschap is: isolatie loont. Wat niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor uw eigen bedrijfsvoering. Door beter te isoleren, kunt u uw energiekosten verlagen, uw comfort en verhogen en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Bovendien kunt u profiteren van de vele financiële en fiscale voordelen die de overheid biedt. Ik nodig u dan ook van harte uit om de kansen die isolatie biedt, te benutten. Samen maken we de energietransitie tot een succes.”

Tekst: Loet van Bergen Foto’s: Ministerie voor Klimaat en Eenergie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in