donderdag, februari 2, 2023
Home Uitgave 3 Vijf vragen aan Bernard Wientjes

Vijf vragen aan Bernard Wientjes

Bernard Wientjes (1943) is voormalig voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Als bestuursvoorzitter van VNCI, de belangenbehartiger van de chemische industrie is hij vertegenwoordiger van de belangrijkste opdrachtgevers van de isolatiebranche. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van accountancykantoor KMPG.

Wat zijn de uitdagingen voor de chemische industrie in de komende tien jaar?

De chemische industrie in Nederland ondersteunt de energietransitie en gaat ondanks corona door met het ontwikkelen van nieuwe duurzame processen om de klimaatdoelen te halen, zowel op de korte als op de lange termijn: in 2050 bijna geheel CO2-neutraal. Daarbij moeten we er samen met de overheid en andere spelers wel voor zorgen dat de energietransitie niet ten koste gaat van onze internationale concurrentiepositie. Want een gezonde chemische industrie, die aan de basis staat van zo’n beetje al onze dagelijkse producten,  is onmisbaar voor de energietransitie. 

Op welke gebieden is het van belang dat de chemische industrie investeert en innoveert?

De focus ligt momenteel vooral op de energietransitie en daarmee op projecten en technologieën die de CO2-uitstoot reduceren. Denk aan verdere optimalisatie en aan elektrificatie van processen, gebruik van met duurzame energie geproduceerde waterstof als energiebron in plaats van fossiele brandstoffen, (chemische) recycling van materialen zoals plastic en inzet van biomassa als grondstof.

Hoe groot is de rol van thermische isolatie voor de chemische industrie? 

Thermische isolatie, zoals polystyreen (piepschuim) en pur, is een belangrijk product van de chemische industrie, niet alleen qua omzet, maar ook als een grote bijdrage aan de zogeheten vermeden emissies. Dat is de bijdrage van de chemische industrie aan de reductie van de CO2-uitstoot in andere sectoren, in dit geval in woningen en kantoren door middel van isolatiematerialen.

Welke issues spelen er in de chemische industrie op het gebied van veiligheid? Kan de thermische isolatiebranche bijdragen aan het vergroten van de veiligheid?

Goed veiligheidsmanagement betekent dat bedrijven die grootschalig omgaan met gevaarlijke stoffen niet alleen zelf bezig zijn met veiligheid, maar dit ook vragen van bedrijven waarmee zij in de keten werken, zoals toeleveranciers, aannemers en dienstverleners. Een bottleneck is het creëren van voldoende openheid en vertrouwen tussen verschillende partijen. Er is belangrijke veiligheidswinst te behalen door opdrachtgever en opdrachtnemer beter te laten samenwerken. 

Thermische isolatie in de industrie is essentieel om productieprocessen optimaal te laten verlopen. Daarnaast wordt thermische isolatie ook toegepast voor veilige werkomstandigheden.

Hoezeer zet VNCI zich in voor samenwerking tussen branches en op welke manier gebeurt dat al?

De VNCI werkt op verschillende thema’s samen met andere branches, zoals met de Topsector Energie op het gebied van energie, en op het gebied van veiligheid met tal van andere branches binnen het programma Veiligheid Voorop en binnen Safety Delta Nederland, een samenwerkingsverband van overheid, wetenschap en bedrijfsleven, met als doel het realiseren van de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld.

- Advertentie -

Meest gelezen

In gesprek met Gerda Stijf

Gerda Stijf werd, tijdens de VIB dag op de beurs Industrial Heat and Power officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie...

Expertise & Samenwerking Loont!

In gesprek met Roy van der Hoek en Joop van Ettekoven voel je de passie voor goed vakwerk en visie op samenwerking....

OOI gaat met werkgevers in gesprek: over alcohol, drugs en medicijn gebruik

Werkgevers weten maar al te goed wanneer er onder werknemers sprake is van problematisch alcohol, drugs of medicijn gebruik. OOI heeft onderzoek...

De blog van Yves Desmet: CEO Isoltechnics en iSensPro

Waar houdt Isoltechnics zich in het bijzonder mee bezig? We zijn een bedrijf met een brede blik op...