PENSIOENSTELSEL: Zorg dat je van een onbezorgde oude dag kunt genieten

0
1

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld, toch is er behoefte aan een nieuwe aanpak. De wereld verandert: het aantal ZZP-ers groeit, mensen werken niet meer hun leven lang bij dezelfde baas en zijn zelfs geneigd om over branches heen te kijken tijdens hun arbeidzame leven. Persoonlijke behoeftes veranderen waardoor de vraag naar meer maatwerk en een grotere keuzevrijheid stijgt. Het huidige pensioenstelsel is hier onvoldoende op ingericht. “We zien daarnaast ook dat pensioenen niet mee kunnen stijgen met de loonontwikkeling en gunstige economie, zoals we die voor corona nog hadden,” vertelt Terry Troost, voorzitter namens de werkgevers bij PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek). “Sterker nog, we zien soms zelfs een verlaging,” vult Ron Follon, PMT bestuurslid namens werkgevers/FWT aan. “Dat stuit tegen de borst. Het is tijd voor een herziening van het pensioenstelsel.”

Komend jaar zal het nieuwe stelsel van kracht zijn. Een stelsel waarin een aantal elementen uit het huidige stelsel behouden blijven. “De zaken waar wij belang aan hechten zijn overeind gebleven,” licht Terry toe. “Zaken als solidariteit en het delen van risico’s. Daarmee zijn deelnemers verzekerd van uitkering, ook bij bijvoorbeeld in het geval van ziekte. Ook de verplichtstelling blijft gehandhaafd, dit voorkomt dat pensioen een concurrerende arbeidsvoorwaarde wordt tussen werkgevers.”

Terry Troost
Ron Follon
Ron Follon

Wat er verandert

“Een van de belangrijke veranderingen is dat we van een uitkerings- naar een premieregeling gaan. In het nieuwe stelsel wordt er geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de pensioenuitkering. De premies gaan in een collectief vermogen waarover rendement wordt gemaakt. Deze beleggingsrendementen worden toebedeeld aan de individuele vermogens. Bij pensionering wordt de pensioenuitkering vanuit dit persoonlijke vermogen gefinancierd. Anders gezegd wordt het straks duidelijker wat deelnemers aan geld inleggen, wat ze daarmee aan vermogen opbouwen en wat ze daarvoor straks aan pensioen kunnen verwachten.”

“Vooruitlopend op nieuw stelsel konden we indexeren!”

“Het pensioen is straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat en omlaag, als het economisch slechter gaat.”

Wat verandert er voor werkgevers?

“Voorlopig verandert er nog niets. De premie voor het ouderdomspensioen is gestegen van 22,2% naar 27,98%. Deze extra premie komt beschikbaar, omdat de 5,78% werkgeverspremie voor de overgangsregeling VPL per 1 januari 2021 is vervallen en is toegevoegd aan de premie voor het ouderdomspensioen. Hoe de premies voor werkgevers en werknemers zich in het nieuwe stelsel zullen ontwikkelen, hangt af van de gesprekken die de komende tijd gevoerd zullen worden door de sociale partners. We merken wel dat werkgevers niet veel voelen voor een verdere stijging van de pensioenpremie.”

“De sterke punten zijn behouden, terwijl we tegelijkertijd klaar zijn voor de toekomst.”

“We zijn blij dat de sterke punten van het huidige stelsel behouden blijven terwijl tegelijkertijd de gewenste en noodzakelijke wijzigingen worden opgepakt, zodat we klaar zijn voor de toekomst.”

“Waar we eerder onze leden al hebben kunnen vertellen dat er een kans tot verhoging van de pensioenen zou zijn in 2023 kunnen we nu, mede dankzij de regeling waarmee we vooruit kunnen lopen op het nieuwe stelsel, voor de tweede keer dit jaar een verhoging van de pensioenen aankondigen.”

pensioen-liggend04

Tweede indexatie van 4,2%

“Met ingang van 1 oktober hebben we de pensioenen geïndexeerd met 1,29%. We hebben nu besloten om met ingang van 1 januari 2023 de pensioenen opnieuw te verhogen. Dit keer met 4,2%. Concreet betekent dit dat bij een pensioenuitkering van zeg €700,- er structureel ongeveer €30,- per maand wordt bijgeboekt. Onze (ex)deelnemers zien de verhoging terug in hun opgebouwde aanspraken.”

pensioen-staand

Maximale toegekend

“We weten maar al te goed dat het bij elkaar opgeteld niet de volledige inflatie van 12,4% compenseert, maar samen met de verhoging van de AOW van 10% helpt het onze gepensioneerden wel. Zij merken het uiteindelijk direct in hun portemonnee. Wij hebben in ieder geval kunnen bewerkstelligen dat het voor ons maximaal haalbare is toegekend.”

“We zijn blij dat de sterke punten van het huidige stelsel zijn behouden en dat tegelijkertijd de broodnodige wijzigingen worden doorgevoerd.”

De sterke punten die behouden blijven:

  • Ons pensioen regelen we samen: werkgevers, werknemers én de overheid. Naast de AOW bouwt een groot deel van de werkenden via de werkgever aanvullend pensioen op;
  • De collectiviteit blijft behouden, wat het stelsel een stuk sterker en beter maakt;
  • Pensioenregelingen worden collectief uitgevoerd en belegd. Binnen acceptabele risico’s blijft PMT haar best doen om goede rendementen te halen. Dit wordt ook expliciet getoetst bij de deelnemers;
  • Door de collectieve uitvoering en beleggingen blijven de kosten beperkt.

De veranderingen op een rij:

  • Het pensioen wordt begrijpelijker en persoonlijker;
  • Er komt een duidelijker verband tussen de premie die is betaald en het pensioen dat je krijgt;
  • Het pensioen zal gaan meebewegen met de economie: het gaat eerder omhoog als het goed gaat met de economie, maar het gaat ook eerder omlaag als het slechter gaat;
  • Er komt een ander nabestaandenpensioen;
  • Je krijgt de mogelijkheid om een bedrag in één keer op te nemen als je met pensioen gaat. Dit gaat waarschijnlijk al eerder in dan 2027. Het is geen onderdeel van de nieuwe regeling maar wordt tussentijds ingevoerd.

Over PMT

logo-PMT

PMT, het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin op dit moment zo’n 420.000 werknemers een pensioen opbouwen. Met de ruim 700.000 mensen die voorheen een pensioen hebben opgebouwd en de 240.000 mensen die nu een pensioen ontvangen dan komt het totaal aantal deelnemers uit op bijna 1,4 miljoen.

Het bestuur van het PMT bestaat uit 12 leden, 6 daarvan komen uit werkgeversorganisaties, 4 vanuit de vakbonden en 2 vanuit de gepensioneerden zelf.

In de sector Metaal en Techniek hebben de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties, de sociale partners, zich verenigd in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. Het is de Vakraad die afspraken heeft gemaakt over een pensioenregeling en vervolgens aan het bestuur van PMT heeft voorgelegd om deze uit te voeren.

Een pensioen bouw je op tijdens je werkzame leven en is een aanvulling op de AOW die je via de overheid op AOW leeftijd ontvangt. De AOW leeftijd wordt sinds 2013 geleidelijk aan verhoogd. Wat jouw AOW leeftijd is bereken je via de site van de Sociale Verzekeringsbank. Deze is te bereiken via de site van PMT. Daar vind je ook alle informatie over wat het betekent wanneer je eerder of later met pensioen zou willen gaan. www.pmt.nl

Waarom nadenken over je pensioen?

Heb je nog niet nagedacht over je pensioen dan nodigen we je van harte uit om hier toch een moment voor vrij te maken. Je weet namelijk nooit wat de toekomst je brengt. Niet alleen is het belangrijk om voldoende geld te hebben om een zorgeloze oude dag in te kunnen gaan. Er zijn ook momenten in je leven die van invloed kunnen zijn op je pensioenopbouw. Ben je nieuw in de Metaal en Techniek branche, maar heb je eerder in een andere branche wel pensioen opgebouwd? Dan is een waardeoverdracht wellicht interessant. Ga je samenwonen of trouwen? Zorg er dan ook voor dat jouw partner verzekerd is van een partnerpensioen, mocht er iets met jou gebeuren. Ga je een huis kopen, maar raak je arbeidsongeschikt of werkloos, dan kan dit gevolgen hebben voor je pensioen. Krijg je een kindje en neem je aanvullend ouderschapsverlof op? Ook dat heeft gevolgen voor je pensioenopbouw. Datzelfde geldt voor als je gaat scheiden.

Kortom, er zijn genoeg redenen om eens te kijken naar hoe jouw pensioen is opgebouwd en wat er daarin verandert als jouw situatie verandert. Je kunt voor advies terecht bij de vakbond, ook als je daar geen lid van bent. Of kijk voor meer inzicht in jouw persoonlijke pensioenopbouw op www.pmt.nl

Tekst: Chantal Fransen, Foto: @RonJennerfotografie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in