dinsdag, maart 21, 2023
Home op pad met Op pad met Rob Verbeek

Op pad met Rob Verbeek

De redactie van Isolatie Magazine sprak met Rob Verbeek die 46 jaar in de Isolatiebranche heeft gewerkt bij allerlei bedrijven. Sinds kort is hij met pensioen. Gezien zijn ervaringen en kennis wil hij actief blijven in de isolatiebranche en heeft Rob als medeoprichter en beheerder sinds december 2022 het platform #BeneluxInsulationprofessionals gestart op Facebook.

“In de 46 jaar dat ik actief was in de Isolatiebranche heb ik zo’n beetje alles wat binnen de Utiliteitsbouw & Petrochemische industrie gedaan moest worden, zelf uitgevoerd. Vanaf het in de beginperiode aanbrengen van gips gemengd met asbest als afwerklaag op de isolatie tot en met alle huidige moderne isolatiemethoden voor zowel warmte-, koude- en geluidsisolatie en/of combinaties daarvan. Eveneens heb ik in mijn werkzame leven zo’n beetje alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vervuld met betrekking tot de uitvoering daarvan zowel met ingeleend als eigen personeel. Terugkijkend op deze periode heeft het opmeten/tekenen altijd mijn voorkeur gehad”, aldus Rob.

Neerwaartse spiraal gaande met betrekking tot kwaliteit

“Zelf heb ik het geluk gehad toen ik op mijn 18de ben begonnen in de isolatiebranche stap voor stap werd begeleid en opgeleid door echte vakmensen conform het Meester/Gezel principe”, vertelt Rob. “Al werd die benaming niet formeel gebruikt, maar het kwam daar in die tijd wel op neer. De Meesters waren in beginsel veelal oudere collega’s van Hollandse en/of Joegoslavische afkomst. In een latere fase kwamen daar de Duitse en Engelse vakmensen bij waarvan ik eveneens veel heb opgestoken. Inmiddels is er sinds ruim een decennia een neerwaartse spiraal gaande in ons vakgebied met name binnen de meeste grote isolatiebedrijven in de Petrochemische industrie) m.b.t. het kwaliteitsniveau in alle taken en verantwoordelijkheden. En is de huidige penibele situatie voor eenieder met echt verstand van zaken inzichtelijk geworden”, meent Rob.

Schaalvergroting eist zijn tol

“Klaarblijkelijk heeft de schaalvergroting, d.w.z. steeds meer disciplines binnen één mega bedrijf, indirect gestuurd door aandeelhouders en het veelal frequent wisselen van managing directors, zijn tol geëist”, vindt Rob. “Immers de echt grote onafhankelijke isolatiebedrijven van weleer – met directeur-eigenaren die ooit zelf in het vak met een gereedschapskist begonnen – zijn opgeslokt en verworden tot een onbekende en onbeminde isolatieafdeling van het grote multidisciplinaire geheel. Voorts is meer en meer de weg van ‘goedkope’ outsourcing in geslagen i.p.v. het koesteren, investeren, opleiden van het eigen personeel en het aantrekken van nieuw jong bloed wat vroeger de norm was.”

Is automatisering een goede ontwikkeling?

“Als vanzelfsprekend heeft ook gaandeweg de automatisering binnen ons vak plaatsgevonden. Wat zeker naast het onvermijdelijke ook een goede ontwikkeling is. Echter daar moeten wel kanttekeningen bij worden geplaatst. Toen het aluminium plaatwerk vroeger zijn intrede deed en de mensen daarin hun weg vonden m.b.t. het inmeten, tekenen en maken van de verschillende vormstukken. Dit gebeurde veelal op werklocaties van de fabrieken zelf of in kleine werkplaatsen geïnstalleerd in Romneyloodsen en/of in aanbouwtjes van houten schaftkeetjes. De isoleerders rommelden in beginsel zelf maar wat aan om het plaatwerk middels stukje voor stukje inmeten er iets ‘moois’ van probeerden te maken naar tevredenheid van de klanten. Gaandeweg zijn er naar individuele voorkeuren en vaardigheden, specifieke functies ontstaan. Zoals de (leerling)opmeter, (leerling)isoleerder, (leerling)plaatopzetter & (leerling)plaatmaker. Deze functies bestaan, weliswaar met vele varianten in benamingen per bedrijf, overigens nog steeds. Door deze individuele specialisatie nam zowel de productie als ook de kwaliteit van het werk gaandeweg toe. Immers de isoleerders en plaatopzetters (voor zover daar een scheiding tussen was) bleven op hun werklocaties i.p.v. het onnodige heen en weer geloop van voordien tussen locatie en werkplaats. Nu wordt de isolatie vooraf opgemeten door de opmeter en de benodigde isolatiematerialen en het plaatwerk (vooraf geprefabriceerd) door de plaatwerker bij de isoleerder gebracht. Wat een enorme verbetering is.”

‘Digitalisering is funest voor de vaardigheden van de plaatwerker!’

“Inmiddels zijn we zover dat, waar destijds de plaatwerker na ontvangst van een nieuw uit te voeren tekening automatisch zijn shag uit de zak haalde (roken deed bijna iedereen die tijd nog) al draaiende zijn sjekkie zich inlas in het door hem uit te voeren werkzaamheden. Betreffende het bepalen van de verschillende benodigde plaatafmetingen en aantallen daarvan. Het hakken (op een slagschaar), het maken van uitslagen, het handmatig walsen/krimpen/rekken/voren/boren/ponsen voor het maken van de vormstukken. Tegenwoordig (zeker bij de grotere bedrijven) zijn veel van die plaatwerkers handelingen (voorzien van ‘rust’ momenten) komen te vervallen.”

Digitalisering in de isolatiebranche

Inmiddels is er binnen de Isolatiebranche veel veranderd en worden processen steeds meer gedigitaliseerd zoals het opmeten. Wat volgens Rob een misplaatste door het management verzonnen term is. “Het meten gebeurd immers nog steeds met een duimstok en/of rolmaat. Daarbij wordt op locatie de inmeet data overgezet op een tablet, laptop of desktop en direct verzonden naar bijvoorbeeld een centrale werkplaats (die zich waar dan ook ter wereld kan bevinden) waar zich een machine bevindt die de data inlaadt in de machine en de vormdelen pasklaar uitspuugt. Waardoor de gemiddelde echte plaatwerker van weleer (die alle uitslagen kon en moest maken) is verworden tot een fabrieksarbeider die m.b.t. het reguliere werk, ik chargeer nu een beetje, dag in dag vrijwel louter kantjes staat te rekken, krimpen en zetten. Met als gevolg dat de echte vaardigheden van de plaatwerkers zoals o.a. het maken van uitslagen, stapsgewijs steeds meer uit het zicht raken en niet meer aan latere generaties kan worden overgebracht”, is Rob van mening. “Voorts is inmiddels het tekort aan echt vakkundige opmeters, monteurs en plaatwerkers dermate groot geworden dat alles wat een schroevendraaier vast kan houden, van waar dan ook buiten de Benelux met open armen ontvangen wordt.” Dit kan volgens Rob zo niet langer doorgaan.

Met Platform #BeneluxInsulationprofessionals willen we zaken aan de orde stellen

“Enige jaren geleden heeft dhr. Ron Nuiten destijds Senior product manager insulation & development van BRAND energie & infrastructuur al eens, in een wat beperkte en op een wat gematigde ‘wijze’, zijn ideeën over de toekomst voor monteurs o.a. over BRAND’S wensen met betrekking tot IMI & IMA geventileerd in Isolatie Magazine. Helaas is daar nooit gevolg aan gegeven. Een en ander heeft er toe geleid tot de oprichting van het #BeneluxInsulationprofessionals platform en inmiddels de interesse heeft kunnen opwekken bij veel isolatie vakgenoten uit bijna 80 landen. Waarbij vooralsnog Nederland qua ledenaantal de boventoon voert, maar qua kennis en kunde de landen zoals Engeland, België, Duitsland, Joegoslavië, Turkije, de Scandinavische landen en vele anderen niet onderschat mogen worden. Er heeft onderling al veel kennisoverdracht plaatsgevonden. Inmiddels zijn we aangekomen in de fase dat wij onze contacten met o.a. het OOI, VIB, Fesi – en in de verdere toekomst mogelijk aan CINI en de grotere isolatie opdrachtgevers wat meer aandacht willen gaan schenken. Aanmelden op ons platform kan op Facebook.”

Benelux Isolatieprofessionals is een groep met het gemeenschappelijke doel om de Kwaliteit in de Utiliteit & Petrochemische Industrie naar een nog hoger plan te brengen, d.m.v. het onderling uitwisselen van ervaring(en) & ideeën in beeld & geschrift. Doelgroep; isoleerders & plaatwerkers maar tevens bedrijven, piping & equipment engineers, uitzendbureaus en/of afgevaardigden daarvan met affiniteit in onze isolatie Branche

- Advertentie -

Meest gelezen

Armaflex Ultima kan zelfs onder de strengste eisen in vluchtwegen worden gebruikt

Het risico van een gebouwbrand kan nooit volledig worden uitgesloten. Als er brand uitbreekt, hebben mensen meestal maar 3 minuten om te...

Op pad met Rob Verbeek

De redactie van Isolatie Magazine sprak met Rob Verbeek die 46 jaar in de Isolatiebranche heeft gewerkt bij allerlei bedrijven. Sinds kort...

Dossier Prefab

Onderzoek toont stijgende lijn prefab De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het aandeel, de rol en het...

De problematiek in de huizenmarkt inspireerde deze ondernemer tot duurzame oplossingen

De huidige problematiek in de huizenmarkt inspireerde Henny van Benthem, grondlegger van Sustainable Constructions, tot de ontwikkeling van lichtgewicht bouwblokken, gemaakt van...