Nieuwe branchevereniging Waterstof gelanceerd

0
1

Waterstof kende tot voor kort nog geen eigen branchevereniging. In mei dit jaar is daar verandering in gekomen met de oprichting van NLHydrogen. Alice Krekt, directeur van NLHydrogen: “NLHydrogen vertegenwoordigt de hele waterstofketen – van productie tot import, van mobiliteit tot infrastructuur. Ik zie in de waterstofeconomie veel kansen.”

De nieuwe vereniging gaat aan de slag om de waterstofsector te verbinden, versterken en vertegenwoordigen in de transitie naar een CO2 vrije samenleving. Alice Krekt is benoemd als directeur en onthulde in het Museum voor Beeld en Geluid in Den Haag de naam, logo, website en socials.

Duurzame waterstof

De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, aluminium, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport toenemen. Dit stelt de bestaande industrie in staat om aan de nationale, Europese en mondiale klimaatdoelstellingen te voldoen. De beschikbaarheid van duurzame waterstof en de bijbehorende infrastructuur zal tevens nieuwe, innovatieve industrie aantrekken. Minister Rob Jetten heeft grote verwachtingen van wat de brancheorganisatie kan betekenen voor het behalen van onze klimaatdoelen en het versnellen van de energietransitie. “Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van Nederland en is noodzakelijk bij het verduurzamen van de industrie en het zware transport. Goed dat al deze bedrijven nu de handen ineenslaan en samenwerken aan de snelle ontwikkeling van de Nederlandse waterstofeconomie!”

De Europese Commissie heeft de finale ‘delegated act’ gepubliceerd. Na jaren van discussie binnen en tussen lidstaten, Europees parlement en Commissie is er nu eindelijk duidelijkheid over wat ‘hernieuwbare waterstof’ precies wel en niet is. NLHydrogen verwelkomt het document: de helderheid over de regels is keihard nodig voor het halen van de doelen voor 2030.

Hernieuwbare waterstof

Deze duidelijkheid is cruciaal: de Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat in 2030 1% van alle weg-brandstoffen en 42% van alle waterstof in de industrie ‘hernieuwbaar is. Zonder duidelijkheid is er bijvoorbeeld geen grond van de door Nederland voorgestelde opschalingsregeling voor de productie van hernieuwbare waterstof.

Delegated Act

De delegated act blijft bij de eis dat hernieuwbare waterstof via elektrolyse gemaakt moet zijn uit hernieuwbare bronnen niet zijnde biomassa. Dus geen kernenergie, geen fossiele CCS-elektriciteit en geen blauwe waterstof. Het verwijst naar de eerdere definitie.

Alice Krekt
Alice Krekt

Subsidies en beleidsmaatregelen

De Nederlandse regering stimuleert de overgang naar waterstof en duurzame energiebronnen door middel van beleidsmaatregelen en subsidies zoals o.a. de OWE-subsidie, een combinatie van een investerings- en exploitatiesubsidie. Dit betekent dat men subsidie krijgt voor de investeringskosten van de installatie en om de productie van waterstof met deze installatie (exploitatie) gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar winstgevend te maken. Ook voor de isolatiebranche liggen er kansen. De adoptie van waterstof in de isolatiebranche kan leiden tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden en technologische ontwikkelingen. Dit kan leiden tot innovatieve isolatieproducten en -methoden die efficiënter zijn en beter aansluiten op de duurzaamheidsdoelen.

Aantal leden

“Op dit moment hebben ruim 30 bedrijven zich aangesloten bij NLHydrogen”, vertelt Alice Krekt. Dit aantal zal de komende tijd groeien. We willen alle bedrijven uit de hele waterstofketen vertegenwoordigen. De sector is breed en we hebben nu al leden die zich bezighouden met de import, productie, transport, toepassing, techniek, gebruik en de opslag van waterstof.” Krekt is trots op de interesse tot nu toe. “We zijn slechts vier maanden geleden opgestart”, aldus Krekt. Voor haar nieuwe rol bij NLHydrogen heeft zij jarenlang als directeur klimaatprogramma gewerkt bij Deltalinqs. Met de organisatie wil zij in alle energieclusters van Nederland de energietransitie versnellen.

Verbindende rol

De verwachtingen bij duurzame waterstof zijn hoog, hierbij past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die de waterstofsector vertegenwoordigt en het voortouw neemt bij de ontwikkeling van de benodigde kennis en die inspireert. Volgens Krekt speelt waterstof een cruciale rol in de energietransitie. “De toepassingen zijn legio: waterstof kan dienen als halfproduct en energiedrager voor de industrie maar bijvoorbeeld ook als brandstof voor transport. Als NLHydrogen bouwen we kennis op over deze toepassingen, zijn we met een team van medewerkers een belangrijke gesprekspartner voor de overheid, bestuurders en tal van organisaties rond waterstof. We adresseren problemen waar onze leden tegenaan lopen. We bouwen een lobby agenda langs verschillende thema’s binnen de waterstofketen, in commissies, zodat we onze ambities echt kunnen vertalen naar acties. Waterstof moet een volwaardig element zijn in het energiesysteem. Waterstof moet van iets unieks, mainstream worden!” Krekt vervolgt: “Er is inmiddels al veel beleid in gang gezet. Het is nu tijd voor de uitvoering. Voor bedrijven is stabiel en voortvarend overheidsbeleid dat de risico’s van grote investeringen in de waterstofeconomie wegneemt noodzakelijk. Daar maken wij ons als vereniging ook hard voor. Daarnaast gaan we ons ook richten als nieuwe vereniging op het Nederlandse en Europese beleid. Naast meedenken met beleidsvorming zal de vereniging de focus leggen op kansenbenutting, kennisopbouw en – uitwisseling en het maken van afspraken via convenanten over bijvoorbeeld veiligheid in diverse sectoren. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat onze leden koplopers zijn en blijven.”

Meer slagkracht

Nu zijn onder andere Air Liquide, Eneco, Engie, Vattenfall, Fountain Fuel en North Sea Port, een van de grootste waterstofhub van de Benelux aangesloten bij de branchevereniging. Daarnaast zijn er ook bedrijven lid van NLHydrogen die zich bezighouden met de infrastructuur van waterstof zoals het bedrijf Demaco dat een Vacuüm isolatie (VIP) heeft ontwikkeld voor het optimaal isoleren van transferleidingen voor vloeibare waterstof. Ook oliereuzen als BP en Shell zijn leden van NLHydrogen. Met de branchevereniging hoopt Krekt meer slagkracht te hebben. “We hebben meer capaciteit en middelen waarmee we meer impact kunnen maken. Daardoor zijn we een veel volwaardigere gesprekspartner richting de overheid, maar ook naar bedrijven. Ik hoop dat we steeds meer in de krant zullen lezen dat er investeringsbeslissingen zijn genomen door bedrijven. “Bijvoorbeeld dat er meer tankstations voor waterstof komen, of elektrolysers die groene waterstof maken. Daar zetten wij ons als NLHydrogen vol voor in.”

NLHYdrogen werkt vanuit de volgende vier werkvelden:
1 Gebruik waterstof
2 Duurzame productie en import
3 Systeem en infrastructuur
4 Veiligheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in