Levering van geluiddempende omheiningen

0
1

G+H Noise Control, Nederland ontving een opdracht voor geluidwerende omkastingen en isolatiewerkzaamheden van het Nederlandse afvalrecyclingbedrijf GP Groot. Dit bedrijf wenste een geluidsdichte overdekking met een luik dat met behulp van een sensor zou worden geopend. Binnenin de behuizing bevindt zich een breker die het harde plastic materiaal in kleinere stukjes vermaalt. Een granulator vermaalt dit vervolgens tot herbruikbare grondstoffen, waardoor veel materialen een tweede leven krijgen. De overdekking dient niet alleen om het lawaai in de hal te verminderen en de werknemers te beschermen, maar is ook noodzakelijk voor het milieu. Hier werd gekozen voor het G+H SONEX® N-omkastingssysteem met een robuuste draagconstructie, aanrijdbeveiliging aan de voorzijde en een 4 meter brede toegangsdeur tot de machine.

Milieuvergunning

“Om een nieuw bedrijf op te starten is er een milieuvergunning nodig en geluid is daar ook een onderdeel van”, vertelt Marcel Olree, projectmanager Nederland en België bij G+H Noise Control Groep.  “GP Groot heeft zich daarop voorbereid en een akoestisch adviseur ingeschakeld om de toekomstige geluidsbelasting van de nieuwe locatie in kaart te brengen. Uit dit advies kwam naar voren dat er aanvullende maatregelen nodig waren om aan de geldende geluidswaarden te voldoen. Als eerste dacht men aan een verbetering van de buitenschil van het gebouw. Dit is overzichtelijk en snel te bereken. Echter het geluid wordt door meerdere machines die in het gebouw staan opgesteld, veroorzaakt, bleek uit de metingen van het productieproces.”

Productieproces

In het productieproces bij GP Groot worden plastic pallets door een shredder tot kleine deeltjes vermalen en gaan via een transportband naar de volgende shredder welke de deeltjes nog kleiner maakt voor hergebruik. Naast de twee shredders welke meer als 100 dB(A) produceren, is er ook het transport van de gemalen kunststof deeltjes welke via een cycloon door een stalen leiding worden geblazen die ook geluid produceren. Olree: “We praten hierover 8 verschillende geluidsbronnen welke beoordeeld en berekend dienen te worden om de geluidsproductie in de productiehal te voorspellen.” Met dit berekende geluidsniveau in de productiehal heeft de akoestisch adviseur na aftrek van de gevelisolatie de overdrachtsberekening naar de terreingrens gemaakt en de uiteindelijke dB(A) waarde berekend en dit vergeleken met de in de milieuvergunning vastgelegde waarden. In de hal zijn dagelijks ook meerdere medewerkers werkzaam die aan de geluidsbelasting worden blootgesteld, hiervoor gelden de ARBO-regels. Maximale geluidsbelasting van 80 dB(A) bij een werkdag van 8 uur. Indien de geluidsbelasting onder de 83 dB(A) blijft kan er met persoonlijke gehoorbescherming gewerkt worden, is het geluidsniveau hoger als 85 dB(A) dan zijn bronmaatregelen verplicht.

Werkzaamheden

“Na vaststelling van de geluidsbelasting benaderde de akoestisch adviseur ons met de vraag hoe de berekende waarde in de praktijk te realiseren”, vertelt Olree. “Deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden want je moet geluid reducerende maatregelen nemen in een productieproces en dit proces mag niet (zo min mogelijk) verstoord worden. Bij overschrijdingen van meer als 10 dB(A) starten we altijd met een geluidsisolerende omkasting, maar die kan niet 100% gesloten zijn want er moet tenslotte materiaal in en uit. Bij de grote shredder wordt het materiaal aangevoerd met de heftruck en in de vultrechter gestort. In deze situatie is in overleg met de klant gekozen voor een automatisch openend luik waar het materiaal door naar binnen gestort kan worden. Zodra het materiaal is gestort sluit het luik zich automatisch en vormt een kleine onderbreking van de geluidsisolatie welke zich vooraf laat berekenen. De vermalen deeltjes komen via een transportband door de zijwand naar buiten en gaan via een geluiddempende sluis constructie naar de 2e shredder. De vermalen deeltjes ca. 3 mm groot worden nu via een pijpleiding systeem via een cycloon naar de vulmachine getransporteerd”, aldus Olree

Resultaat

“Door het toepassen van de verschillende maatregelen is een Leq waarde bereikt van < 80 dB(A)”, licht Olree toe. “Wat wil zeggen dat de productiemedewerkers 8 uur per dag zonder persoonlijke geluidbescherming mogen werken. Door dit lagere geluidniveau in de productiehal valt de totale geluidafstraling van de productiehal naar de omgeving binnen de in de milieuvergunning vastgestelde waarde. Met deze werkwijze heeft GP Groot twee vliegen in één klap geslagen en veel geld bespaard met de investering van de nieuw productiehal.” 

Resumé van de maatregelen:

• Grote shredder voorzien van een G+H SONEX-N omkasting.

• Kleine shredder voorzien van een G+H SONEX-N geluiddempende materiaal invoer.

• Cycloon 1 en 2 voorzien van een G+H SONEX-N omkasting.

• Filter voorzien van een G+H SONEX-N omkasting.

• Transportleidingen voorzien van geluidsisolerende 2e schaal rond 200 mm.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in