Hoe gebouwen veilig te beschermen tegen brand met de juiste brandwerende doorvoeringen

0
1
Hier wordt een doorvoer geïsoleerd met een wrap
Hier wordt een doorvoer geïsoleerd met een wrap

“Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de bewustwording van brandveilig bouwen zetten het thema Passieve bouwkundige brandpreventie extra in de belangstelling”, meent René Clarijs van svt Products BV in Bleiswijk.

Met een breed assortiment van het merk FLAMRO® biedt svt Products dat onderdeel uitmaakt van de svt Group of Companies, nieuwe en recent geteste applicatie oplossingen voor passieve bouwkundige brandpreventie in de constructie- en industriemarkt.

Wetgeving

“In Nederland hebben we het bouwbesluit waarin beschreven staat waar de brandscheidende constructies in gebouwen aan moeten voldoen”, licht Clarijs toe. “Om aan te tonen dat bij een brand de geëiste brandweerstand behaald wordt, moet de fabrikant dit testen in geaccrediteerde testlaboratoria. Jaarlijks wordt er door de svt Group of Companies veel geld geïnvesteerd in het testen van haar Fire stop producten volgens nationale en internationale normen. Voor vrijwel iedere voorkomende doorgevoerde situatie in de bouw hebben wij een geteste oplossing. We willen meer zijn dan een leverancier van producten. Middels ons informatie platform trainingen, advisering en projectondersteuning over onze geteste systemen aan onze partners ondersteunen wij hen bij veilige brandwerende oplossingen”, aldus Clarijs.

Hier wordt een doorvoer geïsoleerd met een wrap
Hier wordt een doorvoer geïsoleerd met een wrap

Veel voorkomende problemen

Waar het om draait bij het aanbrengen van brandwerende afdichtingen dat je volgens Clarijs je altijd dient af te vragen of de applicatie die je wilt aanbrengen ook daadwerkelijk getest. “Een juiste Fire stop aanbrengen, vormt in de praktijk is nogal eens een probleem. In feite draait het om een aantal facetten: het verwerkingsgebied, het doorgevoerde element en de montagemogelijkheid om de gekozen applicatie conform de montage instructie aan te brengen. Om tot een goed resultaat te komen, is het belangrijk dat alle betrokken partijen zoals de aannemer, installateur en applicateur op dit vlak samenwerken. En vooraf een planning maken Door deze ketensamenwerking manier kun je een hoop problemen en faalkosten voorkomen. De juiste keuze van het materiaal, het juist aanbrengen, een goede eindcontrole en het vastleggen in het logboek is van groot belang. Waar ik voor pleit is een kwaliteitsregeling voor bedrijven die zich specialiseren in veilige brandwerende afdichtingen.”

Het productgamma van de brandwerende producten van FLAMRO®
Het productgamma van de brandwerende producten van FLAMRO®

Product-Selector

Een handige tool die svt Products aanbiedt is de online Product-Selector, waarmee de applicateur op eenvoudig wijze de geteste en goedgekeurde brandwerende oplossing voor de meest gangbare situaties kan vinden. Het begint met het selecteren van het type doorvoering dat men brandwerend wil afdichten, bijvoorbeeld kabels, leidingen, ventilatiekanalen, etc. Selecteer vervolgens de brandwerendheid eis die van toepassing is, bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten en de wand- of vloerconstructie waarin de doorvoering zich bevindt, bijvoorbeeld beton, gips, metaal, etc. Tenslotte de afmetingen van de sparing of de doorvoering, bijvoorbeeld de diameter, de breedte, de hoogte, etc. Klik op de knop zoeken om de mogelijke oplossingen te zien en je ziet de details van de oplossingen, zoals de productnaam, de productcode, de montage-instructie, het testrapport, etc. in het scherm verschijnen. Kies de oplossing die het beste bij de situatie past. Clarijs: “In de praktijk kan het voorkomen dat er een afwijkende situatie is waarop de Product-Selector niet direct een oplossing biedt. Bijvoorbeeld dat er een wandtype is gebruikt of een ander type buis wat niet in de Product-Selector staat. In dit geval raden wij aan om contact met ons op te nemen voor een advies. De Product-Selector kan ook worden toegevoegd aan het startscherm op een smartphone of tablet voor een snelle toegang. Voor mensen die het prettig vinden om met een boekje te werken, hebben we een boekje met montage-instructies wat regelmatig wordt geüpdatet.”

René Clarijs
René Clarijs

Trainingen

“Voor een juiste uitvoering van de brandwerende FLAMRO® systemen verzorgen wij diverse trainingen. Na het met goed gevolg afronden van deze training ontvangt het bedrijf een svt-certificaat en de monteur krijgt een pas op naam. Een training die bestaat uit een theoretische module in de ochtend waarin alle producten/systemen worden belicht en ’s middags een montagetraining. Tijdens deze training wordt geoefend met alle producten en geteste applicaties die voldoen aan de geldende testnormen EN 13501-2 en wetgevende eis conform het Nederlandse bouwbesluit. Verder bespreken we het belang van juist afgedichte doorvoeringen, naden en kieren voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO} en de juiste wijze van toepassing van de brandwerende producten en systemen, volgens de classificatie rapporten en de montage-instructies van de fabrikant. Evenals het herkennen van fouten en gebreken in de brandwerende afdichtingen en het controleren en beoordelen van de kwaliteit van de brandwerende afdichtingen. Ook het proces van digitale productselecties en het bijhouden van een logboek worden theoretisch en praktisch behandeld en getoetst. Zie kader over de Product-Selector en het logboek.”

Het belang van een logboek

Een logboek is een document waarin alle relevante informatie over de brandwerende doorvoeringen wordt bijgehouden, zoals de locatie, de afmetingen, het type en de fabrikant van de afdichtingsmaterialen, de datum van de installatie, de naam van de installateur, de controle en het onderhoud. Een logboek heeft verschillende voordelen voor de betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, de installateur, de beheerder en de inspecteur.

Voordelen

Een logboek zorgt voor een overzicht en een bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden. Het logboek geeft aan welke doorvoeringen brandwerend zijn gemaakt, met welke materialen. Dit kan handig zijn voor de opdrachtgever om te controleren of de installateur aan de eisen heeft voldaan, en voor de installateur om aan te tonen dat hij de werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.

Een logboek vergemakkelijkt het beheer en het onderhoud van de brandwerende doorvoeringen. Het helpt de beheerder om de locatie en de staat van de doorvoeringen te kennen, en om eventuele wijzigingen of beschadigingen te registreren. Het logboek geeft ook aan wanneer en door wie de doorvoeringen zijn gecontroleerd en onderhouden, en of er gebreken of tekortkomingen zijn geconstateerd. Dit kan de levensduur en de werking van de doorvoeringen verbeteren, en de kosten voor reparatie of vervanging verminderen. Kortom: een logboek verhoogt de transparantie en de kwaliteit van de brandwerende doorvoeringen en draagt bij aan de brandveiligheid van een gebouw.

Tekst: Loet van Bergen Foto’s: FLAMRO en Loet van Bergen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in