Grootschalige CO2-reductie is haalbaar

0
1

Het klimaatbeleid van de overheid heeft geleid tot een ambitieuze doelstelling voor de reductie van CO2-emissies. Dat geldt ook voor de industrie. Of de ambities haalbaar zijn hangt af van de bereidheid om daar met zijn allen de schouders onder te zetten. In Project 6-25 werken industriële bedrijven, aannemers, technologieaanbieders en financiële instituties, gefaciliteerd door de overheid, samen om eind 2025 een reductie van 6 miljoen ton industriële CO2-emissies tot stand te brengen. Isolatie4all sprak daarover met drie experts die betrokken zijn bij het project.

Hans van der Spek is als Programmadirecteur Energie en Circulariteit werkzaam voor FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Hij houdt zich daar de laatste 10 jaar vooral bezig met de energietransitie en met technologische duurzaamheidsoplossingen voor de industrie. Hans Keuken is directeur van Process Design Centre, technologieaanbieder in procesontwikkeling en –integratie. Sinds de 90-er jaren van de vorige eeuw is PDC actief op het gebied van industriële energiebesparing. Jacques van de Worp is beleidsadviseur bij de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland.

Hans van der Spek Hans Keuken Jacques van der Worp

Waar staat de industrie nu?

Keuken geeft aan dat actie met betrekking tot industriële CO2-reductie nu bijzonder actueel is; er komt immers een flinke beprijzing aan van emissies. Van de Worp reageert: “Sinds de jaren ‘90 zijn er al diverse convenanten opgesteld met vrijwillige energiebesparingsafspraken. Dat die vrijwilligheid niet vrijblijvend is, is aan buitenlandse multinationale bedrijven lastig uit te leggen. Nu de insteek op nationale en internationale CO2-reductie ligt, wordt het voor bedrijven écht noodzakelijk om te investeren handhaafbare oplossingen. Er is weliswaar al bespaard op energie, maar daarbij ging het vooral om efficiencymaatregelen.” Van der Spek: “Vanuit het energieakkoord van 2013 moest er nog meer focus komen op verdere efficiencyverbetering. Bedrijven zullen daardoor moeten gaan ‘leveren’.”

Projekt 6-25

Van der Spek vertelt dat het idee voor Projekt 6.25 is geboren bij de FME-leden. “Ambitie is om, via technologische energieoplossingen voor de industrie, voor eind 2025 een CO2-reductie te bereiken van 6 miljoen ton  aan emissies. Dat betekent voor veel bedrijven een enorme impact in hun processen, uitgebreide investeringen in innovaties, inzet van menskracht etc. Die boodschap aan hen verkopen is lastig, zeker omdat er nog geen duidelijk beeld is van terugverdientijden. Projekt 6-25 heeft een integrale aanpak om die barrières weg te nemen, door oplossingen aan te bieden op het gebied van techniek, financiën en dienstverlening. Voor de haalbaarheid van het besparingsdoel hebben Royal Haskoning, DHV en PDC een validatieonderzoek gedaan, om de potentie van technologie geobjectiveerd te onderzoeken. Op basis van hun rapport kan de industrie, per sector, afwegingen maken.”

Angst voor prijsstijgingen

Volgens Van de Worp zien bedrijven nu vooral een stijgend kostenplaatje. “De kosten van emissies stijgen voor hen, terwijl ze de maatregelen nog moeten nemen. Dat zal vooral op het gebied van warmte moeten gebeuren; dat is immers de belangrijkste energiedrager. Waterstof is op termijn een mogelijk alternatief, maar daarvoor beschikken we nog niet over een infrastructuur. Project 6.25 wil bedrijven laten zien wat zij nú al kunnen doen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en ICT en via investeringen via ‘Energy-Servicing Companies’ (EsCo’s).”

De rol van industriële isolatie

Volgens Van der Spek is de rol van industriële isolatie tot nog toe niet in de discussie meegenomen, omdat de branche niet voorop loopt als het om innovatie gaat. “Tot nu toe zijn vooral innovatieve technologieën in de spotlights gezet, door middel van voorbeeldprojecten. Dat was een wens van de overheid.” Keuken: “Er was al voor een groot aantal andere, meer innovatieve technologieën gekozen en voor voorbeeldprojecten die vooral op andere bedrijven uitstralen. Toch is het zonde om isolatie niet mee te nemen, want daarmee kun je zeker ook komen tot energiebesparing, efficiencyverbeteringen en dus lagere emissies. In ieder geval moeten bedrijven niet worden gedwongen tot aanpassingen, maar moeten we praktische momenten creëren, waarbinnen ruimte is voor creatieve ideeën in plaats van concurrentie.”

Samenwerking

Volgens Van de Worp moet je de uitdaging niet platslaan door een beperkte terugverdientijd. “CO2-emissies komen niet alleen door bedrijfsactiviteiten, maar ook van toeleveringsbedrijven, zoals bijvoorbeeld energieleveranciers. Die moeten ook reduceren. Dat betekent dat je ketenbreed aan CO2reductie moet werken en daar zullen we onze weg in moeten gaan vinden. Bottlenecks en koudwatervrees zullen we weg moeten nemen door veel te overleggen en kennis uit te wisselen en te innoveren volgens de nu beschikbare mogelijkheden.”

Volgens de drie gespreksdeelnemers staat Project 6-25 voor de lastige taak om praktische oplossingen aan het industriële bedrijfsleven te bieden, dat zijn CO2-emissies moet gaan verminderen. “Dat betekent dat we voor alle beschikbare technologieën open moeten staan, ook die van de thermische isolatie. 

Isolatieondernemers met innovatieve oplossingen, die willen meedenken en –praten, zullen we dan ook van harte verwelkomen. Via onze website, www.6-25.nl, kunnen zij met ons in contact komen en eventueel ook partner worden. Zo kan ook de isolatiebranche bijdragen aan de reductie van CO2-emissies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in