Gehoord op Industrial Heat & Power oktober 2023

0
1

Industrial Heat & Power, hét platform voor de industriële energievoorziening werd ook dit jaar druk bezocht door bedrijven uit de technische isolatiebranche. Op de beursvloer en in het uitgebreide kennisprogramma kwamen de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen op het gebied van technische isolatie aan bod.

Speciaal voor de isolatiebranche is er elk jaar De DAG VAN DE ISOLATIE. Dit jaar op 11 oktober wat begon met de algemene ledenvergadering van de VIB. Ook dit jaar was de isolatiesector aanwezig met een ISOLATIEPLEIN. Naast de 16 exposanten met een eigen stand waren er iedere beursdag presentaties van isolatiebedrijven die zich over de drie dagen in wisselende samenstelling presenteren. Er waren ook interessante lezingen, waaronder een lezing door Geert Henk Wijnants, Principal Integrity Consultant, World Class Maintenance over Grip op COI; status en toekomst, waar in dit nummer een uitgebreid artikel aan gewijd is. We lichten er hier 2 toe.

Eduard van Engelenhoven

VDI 4610 norm voor energielabels voor industriële isolatiesystemen.

Dankzij de labels wordt het voor iedereen veel eenvoudiger om te bepalen hoe goed een bepaalde installatie is geïsoleerd. De beslissingscriteria om te kiezen voor technische isolatie in industriële gebieden wordt voornamelijk gestuurd door de dikte van de economische isolatie.

De initiële investeringskosten om isolatiemateriaal te monteren in combinatie met de jaarlijkse vermindering van de kosten van energieverliezen, die gerealiseerd worden tijdens de levensduur van de fabriek, vormen de kernbestanddelen. De dikte van de economische isolatie wordt weerspiegeld in het minimum van de som van de investeringen en de kosten voor energieverliezen.

De grafiek toont heel duidelijk aan dat het effect van de isolatie rechtstreeks bijdraagt aan de verlaging van de energiekosten. Dus het is een effectieve maatregel om de energie-efficiëntie te verhogen in industriële toepassingen.

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSEN

Om technische installaties in de industrie en de technische gebouwenuitrusting te waarderen op hun energie-efficiëntie, heeft de VDI 4610 energie-efficiëntieklassen ontwikkeld die letten op hun warmte- en koude-isolatie. Men houdt niet alleen rekening met de warmteverliezen bij de overeenkomstige broeikasgasemissies van de geïsoleerde objecten, maar ook de energiekosten en de GHG-emissies tijdens de productie van het isolatiemateriaal. Bij de classificatie in de verschillende energie-efficiëntieklassen, worden alle GHG-emissies gekoppeld aan de isolatie vastgelegd en er wordt een levenscyclusbeoordeling uitgevoerd.

Het voordeel van dit classificatiesysteem toont zijn onafhankelijkheid van de energieprijs. Via dit systeem kunnen zowel bestaande als nieuwe fabrieken vergeleken worden. Bij de planning van nieuwe fabrieken kan de ruimtevereiste voor het respectievelijke isolatiesysteem, afhankelijk van de vereiste energie-efficiëntieklasse, al geschat en gepland worden.

Halil Dinger innovatie manager bij Bilfinger

De besparingsplicht vanuit 3 perspectieven

Hij vertelde over de technische inspecties van geïsoleerde leidingen en tanks met drones die Bilfinger al in de praktijk toepast.

Geïsoleerde leidingen en tanks zijn essentieel voor de industrie, omdat ze zorgen voor een efficiënte en veilige overdracht en opslag van vloeistoffen en gassen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de kwaliteit en de prestaties van de isolatie te controleren en te verbeteren. Daarom is er behoefte aan een technische inspectiemethode die snel, nauwkeurig en betrouwbaar is.

Een mogelijke technische inspectiemethode is het gebruik van drones, oftewel onbemande luchtvaartuigen. Drones zijn apparaten die op afstand kunnen worden bestuurd of autonoom kunnen vliegen, en die zijn uitgerust met camera’s, sensoren en andere instrumenten. Zo kunnen ze beelden en gegevens verzamelen van moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties, zoals geïsoleerde leidingen en tanks.

Drones hebben verschillende voordelen als inspectiemethode voor geïsoleerde leidingen en tanks. Ten eerste is het een niet-destructieve methode, wat betekent dat het geen schade toebrengt aan de isolatie of de installatie. Ten tweede is het een snelle methode, die in korte tijd een groot gebied kan scannen en analyseren. Ten derde is het een nauwkeurige methode, die de temperatuur, de vochtigheid, de dichtheid, de dikte, de beschadiging, de veroudering en andere aspecten van de isolatie kan meten. Ten vierde is het een betrouwbare methode, die onafhankelijk is van de omgevingscondities en de menselijke fouten.

Drones kunnen worden toegepast op verschillende soorten geïsoleerde leidingen en tanks, zoals leidingen voor stoom, water, olie, gas, chemicaliën, enzovoort, en tanks voor opslag, transport, reactie, fermentatie, enzovoort. Het kan ook worden gebruikt om verschillende soorten isolatiematerialen te inspecteren, zoals minerale wol, glaswol, steenwol, schuim, rubber, kunststof, enzovoort.

Drones kunnen ook worden gecombineerd met andere inspectietechnieken, zoals thermografie, rookgasanalyse, rendementsmeting, emissiemeting, veiligheidscontrole, enzovoort, om een completer en gedetailleerder beeld te krijgen van de isolatie en de installatie.

Drones zijn dus een technische inspectiemethode voor geïsoleerde leidingen en tanks, die veel voordelen biedt voor de industrie. Het is een methode die de kwaliteit en de prestaties van de isolatie kan verbeteren, en zo kan bijdragen aan de energie-efficiëntie, de veiligheid, het comfort en de duurzaamheid van de industrie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in