dinsdag, maart 21, 2023
Home Uitgave 2023 - 1 De energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken. Heb je een energiebesparingsplicht dan moet daar eens in de 4 jaar over gerapporteerd worden. Via de informatieplicht energiebesparing of, als de locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt via de onderzoeksplicht energiebesparing. Voor grote ondernemingen en maatschappelijke instellingen met een economische activiteit geldt volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie, de EED-auditplicht.

Frerik van de Pas uitvoeringscoördinator van de informatieplicht energiebesparing en Jaap Blacquière uitvoeringscoördinator voor de onderzoeksplicht energiebesparing die geldt voor de grotere bedrijven zetten de maatregelen en verplichtingen nog eens op een rij.

Jaap: “Wij zijn druk doende om alles aan RVO zijde dusdanig klaar te zetten dat de bedrijven ook aan de verplichtingen kunnen voldoen waarvoor zij zich gesteld zien. Wij hebben geen adviestaken, maar zorgen er wel voor dat wij ze alle informatie bieden, daarnaast hebben we een aantal tools ontwikkeld die ondersteuning kunnen bieden.”

“Ik zie een rol voor de isolatiebedrijven. Zij hebben detail kennis over de staat van de isolatie en mogelijke verbeteringen en kunnen die informatie met hun klanten delen voor het opstellen van de rapportage Onderzoeksplicht.”

Jaap Blacquière

Wat is nieuw?

“De informatieplicht is een bekende plicht. Daar komt nu de onderzoeksplicht bij. Dat is een uitgebreidere verplichting dan de informatieplicht en geldt voor de grotere bedrijven met een hoger energieverbruik. Voor iedereen die onder een van de plichten valt geldt dat de rapportages op 1 december dit jaar bij ons binnen moet zijn.”

Frerik: “Zowel de informatieplicht als de onderzoeksplicht zijn rapportageverplichtingen die te maken hebben met de energiebesparingsplicht die al 25 jaar in de wet staat. De rapportages zorgen ervoor dat de handhavers van die wet niet actief op bezoek hoeft te komen om de benodigde informatie te vergaren. Het zal nu naar hen toegestuurd worden. Dat geeft veel sneller veel meer inzicht in wat er gedaan is en wat er nog aan moet gebeuren.”

Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

“Gekoppeld aan de informatieplicht hebben we energiebesparende maatregelen in de vorm van EML lijsten in de wet gehangen. Een nieuwe versie wordt dit voorjaar gepubliceerd. In deze lijsten staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Er zijn lijsten opgesteld voor gebouwen, processen en faciliteiten, het is een hulpmiddel dat ondersteunt bij het opstellen van de rapportage. De verplichtingen die er zijn vragen nog altijd een flinke tijdsinvestering voor de ondernemer, maar we proberen om met kennisdeling, informatievoorziening en praktische hulpmiddelen het heel operationeel te maken.”

Andere hulpmiddelen zijn o.a.:

Het stappenplan
Dit interactieve stappenplan laat je snel zien
of en onder welke verplichting je valt en hoe
de te nemen energiebesparende maatregelen
gerapporteerd moeten worden.

Wetchecker energiebesparing
Met deze tool check je snel aan welke verplich-
tingen de gebouweigenaar moet voldoen. Deze
bevat ook ook energiebesparende verplicht-
ingen voor bedrijven en organisaties voor
vastgoed en mobiliteit.

Technische kennisdossiers
Geven je inzicht in industriële technieken
(zoals bijvoorbeeld isolatie) die je kunt
gebruiken bij het opstellen van de onderzoeks-
rapportage.

Sjablonen om het de ondernemer makkelijker

Ga voor een volledig overzicht van alle verplichtingen, handvatten en tools naar:
rvo.nl/energiebesparingsplicht

Tekst: Chantal Fransen
Fotografie: RVO – ©2015 Hans Roggen Fotografie

- Advertentie -

Meest gelezen

Armaflex Ultima kan zelfs onder de strengste eisen in vluchtwegen worden gebruikt

Het risico van een gebouwbrand kan nooit volledig worden uitgesloten. Als er brand uitbreekt, hebben mensen meestal maar 3 minuten om te...

Op pad met Rob Verbeek

De redactie van Isolatie Magazine sprak met Rob Verbeek die 46 jaar in de Isolatiebranche heeft gewerkt bij allerlei bedrijven. Sinds kort...

Dossier Prefab

Onderzoek toont stijgende lijn prefab De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het aandeel, de rol en het...

De problematiek in de huizenmarkt inspireerde deze ondernemer tot duurzame oplossingen

De huidige problematiek in de huizenmarkt inspireerde Henny van Benthem, grondlegger van Sustainable Constructions, tot de ontwikkeling van lichtgewicht bouwblokken, gemaakt van...