De CAO voor het Isolatiebedrijf: Flexibel en op maat

0
1


Als sterk gespecialiseerde branche beschikt het Isolatiebedrijf over een eigen CAO. Over het hoe en waarom daarvan ging onze redacteur in gesprek met Rob Engelaar, Chief Operating Officer van Bilfinger Nederland en bestuurslid van VIB en VSB (sectiebestuur steigerbouwbedrijven).

Deel-CAO
“De CAO Isolatiebedrijf is een deel-CAO, die valt onder het cluster Metaal-Elektro”, vertelt Rob. Hij valt onder de federatie van werkgevers in de Metaal & Techniek, gebundeld in de Metaalunie en Techniek Nederland, die samen 5 CAO’s hebben. Hij is opgesteld omdat de isolatiesector een sterk gespecialiseerde sector is, met het doel om bij te dragen aan de dynamiek en specifieke kenmerken ervan. Met de CAO creëert de branche een mate van onafhankelijkheid en tevens impliceert hij het in stand houden van een eigen opleidingsfonds.”

Voordelen voor de branche
Een eigen CAO biedt volgens Rob duidelijke voordelen voor de branche. “Allereerst biedt een Collectieve Arbeidsovereenkomst een goed uitgangspunt voor ondernemen, investeren, opleiden en innoveren. Daarnaast draagt hij bij aan de duurzame inzetbaarheid van bedrijfspersoneel. De CAO is een instrument dat eraan bijdraagt dat werknemers capabel en gezond blijven. Met name dat laatste is belangrijk voor de continuïteit. Er is behoefte aan de instroom van nieuw personeel en goed vastgelegde arbeidsvoorwaarden biedt zekerheid en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de branche voor jongeren. De rol van opleidingsfonds OOI draagt daar in belangrijke mate aan bij.”


Transparantie geeft rust
“Naast het personele aspect draagt een eigen CAO ook bij aan de transparantie van de branche en helderheid bij de ondernemers. Dat geeft rust. Belangrijk is echter ook dat de collectieve kracht de branche in staat stelt om sterker naar buiten toe op te treden. Dat heeft ook gevolgen voor de positionering van de isolatiebranche in de keten. De CAO helpt het herkennen en erkennen van het vakmanschap van de isoleerder te vergroten.”

Flexibel en op maat
De eigen CAO moet volgens Rob bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de isolatiebranche. “We weten nu natuurlijk nog niet hoe de economie zich gaat ontwikkelen onder invloed van de energietransitie, duurzaamheidsontwikkelingen en factoren als de veranderingen op de arbeidsmarkt voor technisch personeel, wensen en eisen van medewerkers en de ontwikkelingen op het gebied van COVID 19. Dat wordt dus zeker een item bij latere onderhandelingen, want al die maatschappelijke ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en maatwerk. Dat de markt in transformatie is, maakt het echter een boeiende periode.”

Een leven lang leren
Voor de brancheondernemers leiden innovatie en digitalisering volgens Rob ook tot kwalificatie-eisen voor nieuw personeel. In CAO-onderhandelingen zal daarom voortdurend aandacht moeten zijn voor een leven lang leren. Ondernemingen zullen medewerkers daarin moeten faciliteren door het intern aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden: interne opleiding, e-learning en praktijkopleidingen in het veld. Ook dat moet straks terug te zien zijn in de eigen CAO.

Al met al spreken we, als het gaat om een eigen CAO, over een continue aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, als kapitaal van de onderneming en bijdragend instrument aan de slagkracht van de bedrijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in