De Bouw: De Wet kwaliteitsborging komt

0
1

Naar verwachting wordt op 1 januari 2022 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. De Wkb gaat een rol spelen bij de beoordeling van de technische bouwactiviteit. In het nieuwe stelsel ontstaan er 3 categorieën van technische bouwactiviteiten: vergunningsplichtige-, meldingsplichtige- en vergunnings- en meldingsvrije activiteiten.


Meldingsplicht
Bij bouwen onder kwaliteitsborging wordt een meldingsplicht ingevoerd voor bouwwerken die in beginsel niet vergunningsvrij zijn. Tot 2024 wordt de meldingsplicht ingevoerd voor in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen meer categorieën bouwwerken. In de melding moet de initiatiefnemer van het bouwen aan het bevoegd gezag melden, welk instrument wordt toegepast en welke private kwaliteitsborger toeziet op de bouw.

Welke werkwijze?
Als toetsingsinstrument heeft een kwaliteitsborger bijvoorbeeld een erkenningsregeling of certificering. Die worden ontwikkeld door private partijen die zijn gespecialiseerd in nieuwbouw of verbouw, en niet door de overheid zelf. Voordat instrumenten daadwerkelijk worden gebruikt, worden ze eerst gecontroleerd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), die wordt benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Toezicht
De private kwaliteitsborger houdt toezicht op de bouw. Als hij daarbij tot de conclusie komt dat het te realiseren bouwwerk niet aan de (nieuwbouw)voorschriften zal voldoen, dan moet hij het bevoegd gezag tijdens de bouw waarschuwen. Als dat wel zo is, dan verstrekt hij een positieve verklaring die de initiatiefnemer bij de gereedmelding aan het bevoegd gezag moet verstrekken.

Versterking consumentenpositie
De Wkb heeft ook privaatrechtelijke gevolgen. De positie van particuliere en zakelijke bouwconsumenten wordt vérgaand versterkt. De hiervoor beschreven wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op al gesloten aannemingsovereenkomsten, maar gaan gelden voor overeenkomsten die vanaf de inwerkingtreding van de Wkb worden gesloten.

Kwaliteitsborging in de industriële isolatie
Isolatiesystemen moeten regelmatig worden geïnspecteerd, zodat onjuist gemonteerde of beschadigde systemen in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt. Voor de organisatie betekent dat een aanzienlijke kostenbesparing, door lager energieverbruik, verminderde corrosiedruk en geen onnodige onderbreking van de productie.


Voor de isolatiebranche is kwaliteitsborging (nog) niet wettelijk geregeld. In de praktijk is er nu sprake van een zelfregulerende functie, waarbij controle van isolatiewerk valt onder de verantwoordelijkheid van NCTI. De CINI-normering en de recentelijk gepubliceerde ISSO-64-norm spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen, samen met een goede ketensamenwerking, voor een betrouwbaar kwaliteitssysteem.

NCTI onafhankelijke inspecties
Kennis van isolatie ontbreekt bij veel industriële producenten. Maar wie beoordeelt dan de aanbiedingen van de aannemer en de kwaliteit van een isolatiesysteem? NCTI heeft uitgebreide expertise op het gebied van het schrijven van isolatiespecificaties, isolatie-inspecties, het uitvoeren van audits en het uitvoeren van isolatie QuickScans met of zonder infrarood thermografie. Voor de WkB kan de ISSO-64 richtlijn als een goed uitgangspunt dienen.

Gecertificeerde NCTI Inspecteur, volgens CINI-richtlijn
De toetsing van werk geschiedt door CINI-inspecteurs. Meerdere specialisten uit binnen- en buitenland hebben de NCTI Inspecteur cursus, conform CINI-richtlijn met succes voltooid en hebben zich aldus gespecialiseerd in technische (proces) isolatie. De achtergrond van deze isolatiespecialisten is divers: Van (NACE) coating inspecteur tot projectleider isolatie en van leverancier tot constructeur.

Voor meer informatie over onafhankelijke NCTI-inspecties: Stuur een e-mail naar: info@ncti.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in