dinsdag, oktober 19, 2021
Home uitgave 2021 - 1 Vijf vragen aan Leo Oosterveen

Vijf vragen aan Leo Oosterveen

Leo Oosterveen Leo Oosterveen is directeur van BBN Brandveilig Bouwen Nederland, BBN beoogt verbetering van de brandveiligheid van gebouwen. Met het doel helder te maken dat duurzaam bouwen niet kan zonder brandveilig bouwen neemt Oosterveen aan het expertpanel van Duurzaam Gebouwd. Oosterveen is lid van het JTC adviesorgaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, trainer essentiële bouwkundige controlepunten, lid klankbordgroep private kwaliteitsborging en columnist en gasthoofdredacteur.

Waar staat BBN voor? 

“De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. Brandveiligheid is immers een maatschappelijk belang. Risico‘s voor personen, bezit, cultureel erfgoed en milieu dienen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden. De vereniging staat voor expertise op het gebied van (passieve) brandveiligheid en wil deze kennis delen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies. Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom; van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie. Onder het motto: ‘Bouwkundige brandpreventie loont’.”

Wat is de visie van BBN?

“Brandveilig Bouwen Nederland ziet in de praktijk verschillende definities van brandveiligheid. BBN vindt dat brandveiligheid altijd dient uit te stijgen boven alleen commerciële belangen; het dient een maatschappelijk doel. In de praktijk zijn er ook spelers actief, die een lager niveau van brandveiligheid beogen. Dit kan leiden tot schijnveiligheid en risico’s in de praktijk. BBN vindt dat betrokkenen bij brandveiligheid hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.”

Waar begint volgens BBN brandveiligheid?

“BBN stelt dat brandveiligheid de daadwerkelijk aanwezige constante integrale bouwkundige toestand van een gebouw, waarbij er een acceptabel risico bestaat met betrekking tot het uitbreken van en de gevolgen in geval van brand. Deze toestand wordt ook als zodanig door betrokkenen ervaren. Volgens BBN begint brandveiligheid bij het ontwerp en de bouw. De producten die tijdens de bouw worden toegepast, dienen een hoge mate aan brandveiligheid te bieden.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van brandveiligheid te bespeuren?

“Belangrijkste strategische thema’s wat BBN betreft zijn:

• Veiligheid van de gebruiker/hulpverlener.

• Kwaliteit van de montage die moet tenminste conform regelgeving zijn

• Continuïteit van de bedrijfsvoering

Heeft u nog een aantal goede tips voor ondernemers in de isolatiebranche?

“Algemeen; wees doordrongen van waarom bouwkundige brandveiligheid van belang is. Het gaat om de veiligheid van de mensen in en om het pand en het is de basis van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Check in ieder geval de essentiële controlepunten brandveiligheid uitgebracht door Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland. Het is gratis te downloaden op bbn.nu. Daarnaast geven we trainingen over de essentiële controlepunten brandveiligheid, waarin dit uitgediept en verder toepasbaar wordt gemaakt.

- Advertentie -

Meest gelezen

De CAO voor het Isolatiebedrijf: Flexibel en op maat

Als sterk gespecialiseerde branche beschikt het Isolatiebedrijf over een eigen CAO. Over het hoe en waarom daarvan ging onze redacteur in gesprek...

Op pad met Gieze Nijboer Isolatiewerken Gisola BV

Gisola is een echt familiebedrijf dat in 1971 is opgericht door de familie Nijboer. De familie Nijboer was erg nauw betrokken bij...

ECOSE® TECHNOLOGY DÉ NIEUWE NORM IN DUURZAAMHEID

Ook in de procesindustrie, HVAC en scheepsbouw neemt de aandacht voor een gezond (leef- en werk) klimaat, duurzaamheid, milieu-impact bij productie en...

Onbrandbare leidingisolatie houdt hoofd koel

TECLIT van ROCKWOOL® is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van drinkwater-, koelwater- en koudeluchtleidingen en verwarmings- en warmwaterleidingen voor temperaturen tussen 0...