Vanaf 2022 verbreding focus OOI

0
1

OOI gaat in 2022 aan de slag met haar nieuwe visie. Meer en meer zal OOI zich ontwikkelen als brede partner voor vraagstukken rondom inzetbaarheid van medewerkers. Onder het motto ‘fit en vrolijk door je loopbaan’ zal OOI naast aandacht voor ontwikkeling van het inhoudelijk vakmanschap ook oog hebben voor de gezondheid en de persoonlijke situatie van medewerkers. En dat begint al op het moment dat een nieuwe medewerker de sector in komt. 

Het eerste deel van 2022 zal vooral in het teken staan van  verder te verkennen aan welke ondersteuning bedrijven en medewerkers behoefte hebben. Op basis van de kennis kunnen we bekijken welke producten en diensten we het beste kunnen aanbieden. En natuurlijk blijven we daarnaast gewoon doen wat we altijd doen: het verzorgen van praktische en theoretische cursussen voor de vakmensen in de sector.

Samenwerking als rode draad

De verbreding van de focus van OOI betekent dat OOI dus meer dingen gaat doen. De middelen blijven echter gelijk. OOI zal daarom steeds meer in een regierol stappen en met andere partijen invulling gaan geven aan de opdracht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan andere O&O fondsen. OOI is niet het enige fonds dat met deze onderwerpen aan de slag gaat. Sterker, er zijn al fondsen die stappen hebben gezet waar OOI bij kan aansluiten. Maar ook vanuit de overheid zijn er projecten op onderwerpen die mogelijk interessant zijn om te benutten.

Er zijn ook private partijen waarmee OOI verkent of samenwerking leidt tot het beter ondersteunen van de sector. Vaak starten we met een tijdelijk experiment om te bezien of de samenwerking ook oplevert wat we ervan verwachten. In de regio Rijnmond bijvoorbeeld werken we samen met Deltalinqs en STE om nieuwe mensen te werven en die vervolgens door OOI worden opgeleid. In Groningen hebben we tijdelijk bij Leerbouwen een ruimte gehuurd om de bedrijven in het Noorden te ondersteunen.

Tot slot werken we steeds meer samen met bedrijven om te bekijken welke oplossingen passen bij specifieke problemen. Ook daar geldt, we starten vaak met een experiment en als blijkt dat het goed werkt gaan we dit breder wegzetten in de markt. OOI is dus volop in beweging. Wilt u meebewegen of heeft u ideeën die interessant zijn voor de sector, neem dan contact op met OOI via info@ooi.nl of op 0181 659 555.

Volgende stap in brandwering

Een groot deel van de bedrijven die aangesloten zijn, voeren activiteiten uit op het gebied van brandwering. Er is echter, naast producttrainingen van leveranciers en fabrikanten, geen infrastructuur voor medewerkers in die deelsector. Daarom heeft OOI deelgenomen aan een project van Kiwa, een test-, inspectie- en certificeringsorganisatie, om een regeling voor brandwerende doorvoeringen te maken. In deze regeling worden eisen gesteld aan de vakmensen in de sector. Dat is wat OOI betreft een goede eerste stap. Wanneer helder wordt welke eisen er exact gesteld gaan worden zal OOI in samenspraak met bedrijven en leveranciers bekijken op welke wijze we een infrastructuur kunnen inrichten voor de sector.

NB. Ten tijde van het schrijven van dit stuk ligt het concept van de regeling voor. Het kan zijn dat op moment van verschijnen van dit blad er nog aanvullingen zijn. Op onze site informeren we u over de laatste stand van zaken.

Cursusagenda 2022

Hercertificering IMI en IMI-A (2 dagen)

19 januari opfrisdag theorie en praktijk

18 maart opfrisdag theorie en praktijk

26 januari hercertificering (examen) theorie en praktijk

25 maart hercertificering (examen) theorie en praktijk

IMI (21 dagen)

start 10 januari 

IMI-A (11 dagen)

start 21 maart 

Plaatwerk kort (14 dagen)

start 13 januari 

Opmeten Industrie Kort (4 dagen)

9, 16, 23 februari en 2 maart 

Verwerker Armaflex 1 (1 dag)

12 januari 

Verwerker Armaflex 2 (2 dagen)

10 en 11 februari 

Kennismaken met isolatietechniek  (1 dag)

2 februari 

11 maart 

Basis cursus isolatiemontage industrie/ utiliteit (4 dagen)

23, 24, 30 en 31 maart 

Contact?

Pottenbakkersweg 9

3449 HZ Woerden

Tel. 0181 – 659555

info@ooi.nl

Linkedin: #OOI Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatie

www.ooi.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in