Isolatiebedrijven en Corona

0
1

VIB heeft in juni een enquête gehouden onder de brancheondernemers over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Daarmee is een coronamonitor opgesteld van waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie in de branche. Daarmee heeft VIB de gevolgen van de hectische eerste fase van corona geïnventariseerd.

Effect op de bedrijfsvoering

Uit de monitor blijkt dat een derde van de deelnemende bedrijven weinig effect van de crisis ondervindt. Twee derde is enigszins getroffen door de crisis. Voor het overgrote deel blijft de impact onveranderd of neemt af, maar ondernemers verwachten dat ze wel last van de crisis blijven houden.

Omzet

Het merendeel van de bedrijven ziet de omzet stagneren. Een kleiner deel ziet de omzet dalen en dat varieert van enkele procenten tot 80 procent. Het aantal ondernemers dat een verdere lichte daling verwacht neemt toe, maar daar staat tegenover dat het aantal bedrijven dat een ernstige omzetdaling veracht afneemt. Het overgrote deel verwacht achter dat de situatie met de huidige steunmaatregelen voor het komende halfjaar houdbaar blijft.

Stagnatie in de vraag

Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven constateert een stagnatie in de vraag naar producten of diensten. De andere helft constateerde een matige tot ernstige daling. Voor de korte termijn verwacht ongeveer een kwart van de bedrijven dat die vraagdaling licht zal doorzetten. Dat heeft als gevolg dat voor het overgrote deel van de bedrijven de werkgelegenheid gelijk kan blijven of licht zal dalen. Bijna driekwart gebruikt deze periode niet om werknemers extra te laten scholen, maar de gebruikelijke opleidingen vinden gewoon voortgang. Online opleiden heeft voor eenzelfde aantal bedrijven nu geen meerwaarde; medewerkers leren vooral in de praktijk.

Ziekteverzuim

Meer dan de driekwart van de bedrijven geeft aan dat het ziekteverzuim als gevolg van corona gelijk is gebleven of licht is toegenomen. Voor het overgrote deel is dat niet te wijten aan Covid-19. Ongeveer een derde van de bedrijven geeft aan dat dat voor een klein deel zo is.

Investeringen

Ongeveer driekwart van de bedrijven ondervindt geen negatieve of weinig impact op voorgenomen investeringen. Een kwart noemt die impact groot. Iets meer dan een kwart ondervindt geen problemen met de betalingen van facturen, driekwart heeft beperkte problemen. Bijna alle bedrijven kunnen aan hun betalingsverplichtingen voldoen en het merendeel heeft geen behoefte aan extra krediet. De toegang daartoe wordt door de helft van de bedrijven als goed ervaren, de andere helft vindt de toegang beperkt.

Ondersteuningsmaatregelen

De coronafaciliteiten van VNO-NCW en MKB Nederland zijn bij veel bedrijven (nog) onbekend. Iets meer dan een derde van de bedrijven maken er wel gebruik van en vinden ze nuttig. Er bestaat ook nog veel onduidelijkheid over het passend zijn van de financiële steunmaatregelen. Dat geldt voor bijna de helft van de bedrijven.

Bijeenkomsten en beurzen

Ongeveer de helft van de ondernemers twijfelt over het bezoeken van beurzen of bijeenkomsten. Een kwart geeft aan dat zij die zeker gaan bezoeken en een kwart doet dat zeker niet. Meer dan de helft vinden beurzen, zoals Industrial Heat & Power, belangrijk en gaat er naartoe als die worden gehouden.

Samenvattend is de conclusie dat de coronacrisis voor veel isolatiebedrijven lastig is, maar nog geen serieuze bedreiging. Ondernemers blijken wel alert en voorzichtig, maar laten zich weinig of niet weerhouden van de voortgang van hun bedrijfsvoering. Hun houding blijkt, wat de crisisontwikkelingen betreft, vooral afwachtend, maar het ondernemen gaat door.

Mooie Isolatie Projecten

In de vorige editie van Isolatie4all maakten we al melding van de oprichting van de LinkedIn-groep ‘Mooie Isolatieprojecten’. Deze nieuwsgroep wordt steeds meer bezocht en heeft inmiddels al 124 leden. Ook plaatsen steeds meer bedrijven interessant nieuws en beeldmateriaal in de groep. Dat varieert van projectfoto’s van Van der Hoek van de APOC WTC-toren op Schiphol en het plaatsen van een uitlaatsysteem met isolatiematrassen door Isoltras in IJmuiden, tot foto’s van Aaldisol  van een isolatieproject bij de EO in Hilversum en beeldmateriaal van het plaatsen van multi tube seals in een petrochemische reformer. Dat is slechts een fractie van de aangeboden posts.

Mooie Isolatieprojecten heeft als toegevoegde waarde dat het isolatieondernemers op de hoogte houdt van bedrijfsactiviteiten en daarmee voor andere bedrijven wellicht interessant is om over te sparren. Zo draagt deze groep er aan bij aan de verbinding tussen de brancheondernemers onderling en met (potentiële) partners. 

World Class Maintenance en CUI

VIB draagt bij aan het initiatief ‘World Class Maintenance en CUI’, het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland, dat als radicaal doel heeft om 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie te realiseren. Dit wil WCM doen door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. De projecten van WCM moeten bijdragen aan een verlengde asset lifetime, een betere mobiliteit, de noodzakelijke energietransitie, kennisontwikkeling en aan de Nederlandse concurrentiekracht.  

WCM voert crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelt een onderwijsprogramma en werkt aan een actief netwerk, waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstsellingen en de overheid participeren. Door een link met de FME, voert WCM ook een actieve lobby om de onderwerpen smart maintenance, smart assetmanagement en smart services hoger op de politieke agenda te krijgen.

Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab projecten, waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren. Een voorbeeld is WCM’s Smart Industry Fieldlab CAMPIONE, gericht op het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de procesindustrie. Deze en diverse andere fieldlabs hebben het label Smart Industry ontvangen van de FME en dragen zodoende bij aan een ‘slimmer Nederland’.

Recentelijk heeft WCM een interessant webinar ‘Corrosie onder isolatie’ gehouden dat online kan worden teruggekeken via de volgende link: https://www.worldclassmaintenance.com/webinar-corrosie-onder-isolatie-op-youtube/ 

Industrial Heat & Power

In de vorige edities makten we al melding van de opschorting van de beurs Industrial Heat en Power door organisator 54Events. Inmiddels heeft die besloten dat de beurs zal worden doorgeschoven naar volgend jaar. De beurs zal dan van 12 tot en met 14 oktober plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch.

“Natuurlijk is het jammer dat Industrial Heat en Power dit jaar geen doorgang kan vinden”, vertelt Wendy van de Geijn van 54Events, “maar uitstel betekent voor ons beslist geen afstel. De behoefte van ondernemers aan informatie over innovatie, nieuwe producten, kennisontwikkeling en ook de ontmoeting blijft immers aanwezig. Dat de coronacrisis er dit jaar voor zorgt dat evenementen worden afgelast is natuurlijk pijnlijk, maar wij zetten ons er volop voor in om komend jaar weer een topevent neer te zetten.”

ISSO 64 

In de laatste uitgave van Isolatie4all gaven we aan dat de publicatie ISSO 64, waarin normen worden gesteld voor de kwaliteitseisen bij isoleren, zich in de eindfase bevond en dat de verwachting was dat ISSO 64 in september definitief zou zijn.

De ISSO-publicatie ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de Utiliteitsbouw’ is bedoeld als referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie. Zij geeft minimaal te hanteren eisen voor het voorkomen van ongewenst warmteverlies, montagetechnieken, het voorkomen van uitwendige corrosie en het aanbrengen van isolatiesystemen (isolatiemateriaal + afwerking). 

De publicatie is inmiddels afgerond. Indien de commissie van begeleiding akkoord geeft, wordt de norm gereed gemaakt voor fysieke en digitale publicatie. De verwachting is dat dit in de loop van oktober gereed is. Procesmatig is VIB nu bezig met de voorbereiding van het lanceren van de richtlijn richting de leden en aanpalende organisaties, zoals LUKA en Techniek Nederland

Verder zullen we in het laatste kwartaal van 2020 aangeven wat het aanbod is aan trainingen, inspectiemethoden en kenniskaarten via NCTI (ons kenniscentrum) en opleiding via ons opleidingsfonds OOI.

Nieuw bestuurslid voorgesteld

Berry Branten, Financieel Manager van BIT-Isolatie (Branten Isolatie Techniek) uit Nieuwkuijk, heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur van VIB. Na alle voorbereidende gesprekken zal zijn benoeming in de VIB-najaarsvergadering formeel worden voorgesteld aan de leden.

Verhuisd

Altrad Services Benelux is verhuisd naar Rotterdam. De partner in multidisciplinaire dienstverlening in industriële services heeft daar een mooi pand betrokken aan de Drutenstraat 18. Regiomanager West Industrie, Paul van der Waal, blijft de contactpersoon en de contactgegevens blijven ongewijzigd.

Altrad Services Benelux

Drutenstraat 18

3087 CC Rotterdam

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in