In gesprek met Olaf van der Gaag

0
2

Olof van der Gaag is sinds 2015 voorzitter van de NVDE (De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). Daarvoor was hij directeur campagnes bij Natuur & Milieu en politiek coördinator bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Als voorzitter maakt hij zich hard om slimmer om te gaan met energie en het verduurzamen van het energiesysteem. Des te meer reden om te vragen naar zijn visie op duurzaamheid en isolatie in het bijzonder.

Isolatie is de eerste stap in het verduurzamings-proces

Wat is de visie van NVDE op isolatie?

“Isolatie speelt in het verduurzamingsproces een belangrijke rol. Het is de eerste stap in het terugbrengen van de energievraag. Zeker gezien de hoge gasprijzen momenteel. Bovendien is het een stap die in onze ogen op korte termijn, effect genereert en de investering binnen enkele jaren terugverdiend kan worden. Dit in tegenstelling tot het ontwikkelen van duurzame energiebronnen zoals windparken op zee en geothermie dat vaak 8 tot 10 jaar duurt.”

Wat doet u zelf aan duurzaamheid?

“We hebben een huis uit de jaren 90 dat goed is geïsoleerd met triple glas op de benedenverdieping. Op het dak liggen zonnepanelen. De energie die we daarmee opwekken proberen we ten volle benutten voor ons huis. Zo koken we op inductie en laden we de elektrische auto via deze panelen. Verder hebben we stadsverwarming. Ons huis is dus volledig gasloos.”

Hoe wil de NVDE een bijdrage leveren aan de energietransitie?

“Als NVDE maken we ons sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Ongeveer twee derde van de hernieuwbare energieconsumptie in Nederland wordt door NVDE-leden opgewekt, van windenergie op zee tot geothermie en zonnevelden. Ze verzorgen bij elkaar de energievoorziening voor miljoenen Nederlanders en doen onderzoek en advieswerk. Door middel van campagnes, discussies en werkgroepen proberen we meer aandacht te krijgen voor hernieuwbare energie in de politiek en het bedrijfsleven en maatregelen te nemen om de energietransitie te versnellen. Elk jaar organiseren we een open energie dag en stellen ruim 50 energieprojecten op het gebied van onder meer biomassacentrales, windparken, stadsverwarming zich open voor publiek om begrijpelijker te maken wat er speelt in hernieuwbare energie.”

Welke maatregelen zoals isolatie kunnen bedrijven nemen en moet dit verplicht worden?

“De wet om energiebesparende maatregelen te nemen voor bedrijven was er al. Maar gelukkig heeft het kabinet afgelopen juli besloten om deze wet uit te breiden De energiebesparingsplicht is een essentieel instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2- uitstoot te reduceren. Er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Want momenteel wordt naar oudHollands gedoogbeleid de wet niet streng genoeg gehandhaafd, terwijl dat zeker nu de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Ten slotte worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd.”

In veel klimaatplannen van de regioclusters komt verduurzaming door middel van isolatie in de industrie en utiliteitsbouw nauwelijks voor. Wat kan en wil de NVDE hieraan doen?

“Over hoe te verduurzamen is veel discussie over. Kijk bijvoorbeeld naar de zonne- en windparken die veel ruimte innemen en ten koste dreigen te gaan van de leefomgeving. Als je dus slim wilt omgaan met de schaarse ruimte in Nederland dan is het belangrijk om allereerst in te zetten om de energievraag zoveel mogelijk te beperken en daar speelt isolatie een belangrijke factor in. Mijn advies in de klimaatplannen van de regioclusters is: zet naast technologische innovaties zoals bijvoorbeeld waterstof ook isolatie in het rijtje van duurzame maatregelen. Uit recent onderzoek door CE Delft blijkt dat goede isolatie de beste garantie is om de energievraag en dus de energierekening beperkt te houden. En natuurlijk ook om onze afhankelijkheid van Russisch aardgas snel te beëindigen en klimaatverandering te verminderen. Hierbij zijn goede randvoorwaarden (subsidie, belasting, lening, ondersteuning) essentieel.”

Heeft de NVDE ook overleg met de brancheorganisaties zoals de VIB voor de technische isolatiesector?

“Met de NVDE hebben we regelmatig overleg met organisaties die betrokken zijn geweest bij het klimaatakkoord zoals Techniek Nederland die ook lid is van de NVDE. Met de VIB hebben we minder contact en we zijn elkaar in de wandelgangen en bij een van de tafels van het klimaatakkoord tegengekomen. De VIB zou zeker welkom zijn als lid van onze organisatie. Want qua visie en doelstelling zou de VIB perfect passen in onze organisatie. Maar ook voor isolatiebedrijven is het interessant lid te worden van de NVDE. Een van de grotere isolatiebedrijven voor particulieren en utiliteit is Pluimers. Wie lid wil worden, dient wel de doelstelling van de NVDE te onderstrepen en te streven naar een volledig duurzaam energiesysteem.”

Investeren in isolatie verdient zichzelf in no-time terug

Welke tips wilt u de ondernemers in de technische isolatiebranche meegeven?

“Belangrijk als isolatiebranche is dat je je laat horen zowel naar het bedrijfsleven en de politiek. Door gezamenlijk je krachten te bundelen, heb je meer mogelijkheden om je te presenteren met campagnes en marketing en communicatie. Dat gebeurt volgens mij nu nog te weinig. Terwijl de isolatiebranche een belangrijke sector is in het kader van de energietransitie. Mijn advies aan de isolatiebranche is: zet je beter op de kaart en zorg dat de opdrachtgevers weten wat er op dit gebied te koop is, welke besparingsmogelijkheden er zijn en dat isolatie geen kostenpost is, maar een duurzame investering die zichzelf binnen enkele jaren terugverdient.”

Tekst: Loet van Bergen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in