Gescheiden én samen voor ondernemersbelangen

0
1

VIB, brancheorganisatie voor ondernemers in het thermische isolatiebedrijf, is gevestigd in het pand van Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein, maar maakt geen deel daarvan uit. Toch zijn er tussen beide organisaties verscheidene raakpunten te vinden, die samenwerking mogelijk maken. Magazine Isolatie4all sprak daarover met de beide voorzitters en vroeg hen ook naar hun visie op de ontwikkelingen in de huidige markt.

Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie, is zelf ondernemer in de metaalsector met een bedrijf dat maatwerkscharnieren voor de industrie produceert en waar 25 mensen werken. Daardoor heeft hij een goed beeld van zijn achterban. “Ik ken de ondernemers en voel mij ook een typische vertegenwoordiger van het MKB in mijn branche.” Hans Koole, sinds 2014 onafhankelijk voorzitter van VIB, was actief voor VNO-NCW en werkgeversvereniging AWVN. Hij heeft een eigen bedrijf waar hij als bruggenbouwer functioneert tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hans is daarnaast voorzitter van het Opleidingsfonds Procesindustrie en van de Stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap.

Wat is het verschil tussen Koninklijke Metaalunie en VIB?

FK: “Metaalunie is, van vroeger uit, een klassieke werkgevers- en ondernemersvereniging voor MKB-bedrijven in de metaalsector. Dát is de bindende factor. We bemoeien ons niet met de business van onze leden, maar ondersteunen hen op gebieden als arbeidsverhoudingen (CAO), pensioenen en onderwijs en vertegenwoordigen hun belangen in nationale en internationale lobby’s.”

HK: “VIB vertegenwoordigt ondernemers in de thermische isolatiesector. Wij werken aan kwaliteitsnormen voor de productie en aan de kwaliteit van de cao in onze branche. Natuurlijk behartigen we ook de nationale en internationale belangen van onze leden in de besluitvormingslobby’s.” 

“Koninklijke Metaalunie en VIB zijn feitelijk een verlengstuk van elkaar”

In hoeverre zijn er samenwerkingsmogelijkheden voor jullie organisaties?

FK: “Feitelijk zijn we een soort verlengstuk van elkaar. Vanuit de breedte kunnen we een gezamenlijke lobby voeren waar we elkaar overlappen en met onze branchekennis gaan we het debat aan, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstperspectief. We sparren met elkaar en faciliteren zakendoen, met name als het gaat om algemenere zaken.”

HK: “Verlengstuk wil ik niet zeggen, maar onze organisaties zien de banden tussen isolatie- en metaalbedrijven en zijn in staat om die te koppelen, bijvoorbeeld via het gezamenlijk onderhandelen over onze CAO’s. Daarnaast hebben we afgesproken dat de VIB-leden gebruik kunnen maken van de faciliteiten, de staf en het beleid van de Metaalunie. Het uiteindelijke doel is om het ondernemen voor onze leden zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken.”

Hoe kijken jullie aan tegen de huidige economische ontwikkelingen en levert dat extra taken op met betrekking tot jullie achterban?

FK: “Corona kun je gerust zeer disruptief noemen; het virus heeft een schokgolf door de industrie gejaagd. We hebben al veel crises doorgemaakt, maar déze heeft wereldwijd de meeste impact, ook omdat de situatie er elke paar weken anders uit ziet. Ik verwacht dan ook dat de effecten van Corona langer zullen duren dan we verwachten. Met name bedrijven die ‘just-in-time’ werken hebben hun orderportefeuille zien slinken na de eerste lockdown. Koninklijke Metaalunie heeft veel tijd en moeite uitgetrokken om getroffen bedrijven te ondersteunen, met dienstverlening, maar ook door te lobbyen, bijvoorbeeld als het gaat om de NOW-regelingen.”

HK: “Als VIB hebben we in eerste instantie de nadruk gelegd op het zo veel mogelijk informeren van onze leden. Daarbij was het erg prettig dat we in specifieke situaties konden doorverwijzen naar de expertise en service van Metaalunie en andere branches, zoals het protocol Veilig Samen Doorwerken. Dat bracht rust. Ook hebben we ervoor gezorgd dat we, door middel van enquêtes een beeld van de branche naar de beleidsmakers konden presenteren en zo de impact van de crisis en de behoeften duidelijk konden maken.”

Geloven jullie dat de wereldeconomie er, na Corona, anders uit gaat zien en welke gevolgen heeft dat dan voor jullie internationale samenwerkingspositie?

HK: “VIB vertegenwoordigt industriële- en utiliteitsisolatiebedrijven. Die werken vooral regionaal en daardoor verwacht ik geen grote veranderingen, als er maar voldoende opdrachten blijven. Wel zie ik meerwaarde om, vanuit de Europese koepel FESI, steeds meer informatie te gaan uitwisselen en kennis te delen.”

FK: “De meesten van onze lid-bedrijven werken landelijk, slechts een kleiner deel internationaal. Ik geloof dat elke crisis noopt tot nadenken; de ongebreidelde wereldhandel kent ook grenzen en we zien nu knelpunten die we eerder niet zagen, bijvoorbeeld, op het gebied van duurzaamheid. Minder CO2-uitstoot vereist minder vluchten en autokilometers en aanpassingen bij de industrie. Dat leidt tot andere inzichten; we moeten onze toekomst anders gaan inrichten, bijvoorbeeld door meer spreiding van productlocaties. Grote bedrijven zullen andere beslissingen gaan nemen en leveranciers en dienstverleners zullen daarop gaan acteren. Dat biedt kansen voor de uitwerking van regiopolitiek, bijvoorbeeld wat betreft goederenstroom en vestiging. Wat vast staat is dat we richting een restrictiever overheidsbeleid zullen gaan.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in