De isolatiescan belangrijk aspect van de onderzoeksplicht

0
1

De energiebesparingsplicht die in het leven is geroepen om de CO2 uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te worden van de import van fossiele brandstoffen, is per 1 juli aangescherpt. De aanscherping is al eerder aangekondigd en is per 1 juli in werking getreden. Uiterlijk op 1 december dit jaar moeten bedrijven en instellingen via de RVO, de Rijksvoorlichtingsdienst voor Ondernemend Nederland, rapporteren over de genomen maatregelen.

1. Onderzoeksplicht en EED auditplicht

Na de eerste rapportage aankomende december moeten bedrijven en instellingen eens in de 4 jaar onderzoeken welke energiebesparende maatregelen er genomen gaan worden en welke maatregelen er in de vorige periode genomen zijn. Naast de onderzoeksplicht krijgen grote bedrijven, die niet onder het MKB vallen, ook te maken met een Europese rapportageverplichting, de EED (Richtlijn Energie-Efficiëntie). De ondernemingen die hieronder vallen moeten eveneens elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren en daarover rapporteren. In deze EED-auditplicht rapportage moet duidelijk worden welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer uitgevoerd kunnen worden op basis van een levenscycluskostenanalyse. De EED-auditplicht is daarmee niet alleen een stuk omvangrijker dan de onderzoeksplicht, er zijn nog een aantal verschillen. Op de site van het RVO vind je een volledige vergelijking van de twee verplichtingen: www.rvo.nl of

Scan de Qr-code
Scan de Qr-code

2. Wie voert de controles uit?

Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en daarmee de onderzoeksplicht is in handen van het lokale bevoegde gezag. Dat zullen in de meeste gevallen de gemeenten zijn. Voor complexe bedrijven met een milieubelastende activiteit is dat de provincie. Mijnbouwlocaties en de meeste defensielocaties vallen respectievelijk onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de bedrijven die onder controle van de gemeenten vallen zijn het de omgevingsdiensten die het mandaat hebben voor toezicht en handhaving. De onderzoeksplicht rapportages worden via het eLoket van MijnRVO ingediend. Dat is ook de plek waar de omgevingsdienst de rapportage ophaalt. De verwachting is dat dit vanaf eind oktober al mogelijk is.

3. De Isolatiescan

Naast een schematisch overzicht en algemene beschrijving van de locatie, installaties en processen moet de rapportage o.a. een onderbouwing geven van de uitgevoerde maatregelen, analyses van het energiegebruik en een inventarisatie geven van de kosteneffectieve CO2 reducerende maatregelen. Belangrijk onderdeel van de onderzoeksplicht is de analyse van de technische isolatie: het uitvoeren van de isolatiescan.

‘Opdrachtgevers baat bij advies & isolatiescan door isolatiebedrijven’

4. De tijd dringt

Dankzij de campagne die het RVO breed heeft uitgezet, zijn veel ondernemers zich ervan bewust dat zij tijdig de rapportages moeten indienen. Op 1 december moeten deze binnen zijn. De tijd dringt. Het bewustzijn is er, desalniettemin is met name de isolatiescan niet 1-2-3 gedaan. Alle procesinstallaties en -leidingen die geïsoleerd zouden moeten worden, moeten kritisch worden bekeken. Dat betekent dat er soms wel kilometers aan leidingen met een thermische camera in beeld moeten worden gebracht om te zien of er sprake is van warmte- dan wel koudeverlies. Om asset owners te ondersteunen om de isolatiescan succesvol en op tijd door te voeren hebben de VIB en de FedEC de handen ineen geslagen. En staan de adviseurs van de FedEC en de technische isolatie specialisten van de VIB klaar om de ondernemers te helpen met de inspectie en het opstellen van de adviesrapportages.

5. Wie pakt wat op?

Nadat de isolatie professionals de inspectie hebben uitgevoerd berekent een adviseur op basis van de resultaten waar er verbeteringen te maken zijn. In de berekeningen wordt tevens meegenomen of de maatregelen die genomen moeten gaan worden ook in vijf jaar terugverdiend kunnen worden. De analyse van de huidige en de gewenste situatie worden samengevoegd in een verbeterplan met daarin de specificaties van de te nemen besparingsmaatregelen. De volledige rapportage wordt vervolgens ingediend via de RVO website. Hier wordt gecontroleerd welke bedrijven ook daadwerkelijk een verbeterplan hebben ingediend, waarna het lokale bevoegde gezag het overneemt. Het VIB en de FedEC pleiten ervoor dat bevoegd gezag meer focus legt op een procesmatige controle. Die controle kan door een minder ervaren medewerker worden uitgevoerd waardoor er sneller gewerkt kan worden dan als een expert de voorgestelde maatregelen uitgebreid doorrekent en verder onderzoekt.

6. Nog volop in ontwikkeling

Het duurzaamheidsbeleid en de verplichtingen richting bedrijven en instellingen is feitelijk nog nieuw beleid. Dat houdt in dat het nog volop in ontwikkeling is. Dat geeft een bepaalde dynamiek. De duurzaamheidsdoelstellingen waar nu op aangestuurd wordt zullen moeten worden opgenomen in de Planning & Control cyclus. Daarnaast zal er met aandacht moeten worden gekeken naar welke stappen gezet kunnen worden en hoe de processen verder vorm moeten krijgen.

Besparen op of door isolatie

Op de komende Heat & Power beurs (10, 11, 12 oktober Brabanthallen) zullen René Schutter, chairman FedEC en Gino Landtsheer, piping expert bij Borealis, een kennissessie verzorgen. In deze sessie zullen zij laten zien hoe verplichtingen en besparingen hand in hand kunnen gaan. Daarbij gaan zij de diepte in met de isolatiescan en zal het gesprek worden aangegaan over hoe dit alles praktisch te realiseren is.

Datum
woensdag 11 oktober
Tijd
11.30 – 13.00 uur

Locatie
Podium Industrie

Aanmelden via de Industrial Heat & Power
beurssite.industrialheatandpower.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in