Cursusactiviteiten OOI zelfstandig verder onder de naam Tobi

0
2

De cursusactiviteiten van OOI worden vanaf 2024 zelfstandig georganiseerd. Het bestuur van OOI heeft om verschillende redenen hiertoe besloten. Een belangrijke reden is dat er meer duidelijkheid komt tussen de activiteiten van het O&O fonds OOI – zoals bevordering instroom, veilig en gezond werken en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers – en het aanbieden van cursussen.

Met trots presenteren wij dan ook Tobi, de opleider voor de isolatiebranche. Wij werken hierbij samen met Van Sadelhoff Learning Services (VSLS). VSLS heeft veel ervaring met het opzetten van sector en branche specifieke opleidingsinstituten. OOI ziet in VSLS dan ook de ideale partner om samen de verzelfstandiging van het cursusaanbod mee vorm te geven. OOI brengt inhoudelijke kennis en kunde in, VSLS deelt kennis en ervaring over het ondersteunen van bedrijven bij hun leervragen.

Het bestuur van OOI hecht grote waarde aan de continuïteit van de activiteiten van OOI en blijft nauw betrokken bij de koers die Tobi gaat varen. Ook de betaalbaarheid van de cursussen speelt daarbij een rol. Tobi zal dan ook verder bouwen op wat OOI heeft neergezet.

Wil je meer weten?
Kijk op www.tobi.nl of neem contact met ons op bel 085-7607688 of mail naar info@tobi.nl voor meer informatie

OOI legt nadruk op toetsen en certificeren

Nu Tobi de organisatie en uitvoering van cursussen voor zijn rekening neemt, kan OOI zich meer focussen op toetsing en certificering. Hiermee wordt invulling gegeven aan een tweede reden voor de verzelfstandiging: een grotere scheiding tussen opleiden en certificeren. Dat betekent dat OOI voortdurend in overleg is met de sector om te bepalen op welke kennis en vaardigheden getoetst moet worden. Deelnemers die deelnemen aan cursusactiviteiten die worden afgesloten met een toets, zullen dan ook een certificaat van OOI ontvangen.

Waarderen van informeel leren

In onze sector worden de meeste (nieuwe) medewerkers informeel geschoold door hun leidinggevende of een ervaren collega. Dat gebeurt al jaren zo en dat zal ook nog wel zo blijven. Doordat toetsing en certificeren vanuit OOI nu op zichzelf komt te staan, biedt dat ook de mogelijkheid voor medewerkers die informeel zijn opgeleid om hun kennis en ervaring te toetsen. Hiermee kunnen ze die kennis en ervaring omzetten in een certificaat, een bewijs van hun vakmanschap. OOI stelt de beschrijving van de uitgangspunten van het certificaat beschikbaar, zodat hiermee bij het informele leren rekening gehouden kan worden. Dan is de medewerker maximaal voorbereid.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met OOI op 0181-659 555 of kijk op www.ooi.nl.

Eerste bedrijven aan de slag met arbo-adviseur

Wil je weten of je als werkgever voldoet aan alle regels om veilig en gezond te werken? Dan kan je als OOI-aangesloten bedrijf kosteloos gebruik maken van een arbo-adviseur. Deze adviseur kijkt samen met jou naar jouw organisatie en de maatregelen die je hebt genomen. De adviseur neemt geen taken van jou over, maar ondersteunt jou zodat je zelf goed weet wat je moet doen om aan de regelgeving te voldoen en welke maatregelen je kan nemen zodat jouw medewerkers nog veiliger en gezonder aan de slag zijn. Zoals gezegd is de adviseur kosteloos in te zetten, uiteraard voor een gelimiteerd aantal uren. Echter, de ervaring leert dat binnen die uren de meeste bedrijven prima zijn geholpen.

Inmiddels zijn de eerste bedrijven in de sector aan de slag gegaan met de arbo-adviseur. Uiteraard hopen we dat er veel zullen volgen! Wil je ook in gesprek gaan met een adviseur? Kijk dan op www.arbotechniek.nl/adviseurs. Uiteraard kan je ook gewoon met
OOI contact opnemen.

OOI Ladies Day succesvol

Op donderdag 29 februari ontving Stichting OOI in het Maximapark in Utrecht zo’n 25 vrouwelijke vakgenoten.

Deze dag stond centraal; jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het was een levendige en dynamische dag onder leiding van Kairos Consultancy.

Goed om met elkaar tijd te nemen om stil te staan bij je eigen talenten en deze te vertalen naar kansen en uitdagingen in je werk. Na afloop kregen de dames hun eigen persoonlijke magazine cover mee.

OOI is trots op deelnemers en werkgevers, die ruimte bieden voor talentontwikkeling.

Hier komt zeker een vervolg op.

Contact?

Pottenbakkersweg 9
3449 HZ Woerden
Tel. 0181 ­ 659555
info@ooi.nl
Linkedin: #OOI Opleidings­ en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatie
www.ooi.nl / www.mijnOOI.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in