Bedrijven veiliger Veiligheid Voorop

0
1

Stichting Veiligheid Voorop (VV) heeft als doel om de veiligheidscultuur in de (petro)chemische keten te verbeteren.  VV is een samenwerkingsverband van 18 branches organisaties en vakverenigingen en 6 regionale veiligheidsnetwerken en is opgericht na de brand bij Chemiepack in 2011. Dat doet zij door de samenwerking tussen bedrijven en de aangesloten branches te bevorderen, en de uitvoering van maatregelen en de ontwikkeling van tools en kennis te delen, die aansluiten op de praktijk van haar brancheleden en bedrijven die omgaan met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Hoe wil de VV dit aanpakken?

De koers van het programma wordt bepaald door vier thematische pijlers: betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken. 

• Betrokken leiderschap gaat over de rol van het management bij het faciliteren en borgen van een effectieve veiligheidscultuur, maar ook over het bevorderen van persoonlijk leiderschap van iedere individuele werknemer op de werkvloer. 

• Excellente veiligheidsbeheerssystemen (VBS): een VBS legt de afspraken, taken en verantwoordelijkheden vast om de veiligheid te borgen op het gebied van techniek, organisatie en cultuur. Het VBS is een belangrijk hulpmiddel om de prestaties continu te verbeteren.

• Veiligheid in de keten: BRZO bedrijven werken veelal met andere partijen samen, zoals onderhoudsaannemers, toeleveranciers van grondstoffen etc. Daarom is het belangrijk dat bij veiligheid naar de gehele keten wordt gekeken en iedere partij daarbij zijn verantwoordelijkheid neemt, 

• Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN’s): 

uitwisselen van kennis en ervaringen op regionaal en lokaal niveau om gezamenlijk de integrale veiligheid te borgen en waar mogelijk naar een hoger plan te tillen. Het uitwisselen en leren van elkaar is essentieel om de veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren.

Veiligheid moet in deze veranderlijke tijden meer aandacht krijgen

Welk doelen streeft de VV na?

Het motto van de komende jaren luidt: beter meten, beter weten en samen veiliger. VV is hierbij ook de vertegenwoordiger van de sector in de Safety Delta Nederland (SDN), waarin de overheid, industrie, wetenschap en kennisinstituten samenwerken aan de veiligste (petro)chemische sector ter wereld. Dat betekent een groter bereik van betrokken bedrijven en een hoger veiligheidsniveau uitgedrukt in erkende prestatie-indicatoren. SDN richt zich op de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsconcepten en het verbeteren van de implementatie van deze concepten binnen bedrijven met behulp van een op te richten KennisCentrum. Nauwe samenwerking tussen VV en het SDN KennisCentrum levert synergie bij de implementatie van verbeter programma’s op zoals bijvoorbeeld bij CUI (corrosie onder isolatie) wat in de isolatiebranche een hot item is. 

Op het gebied van CUI zullen dit gebruikersgroepen zijn vanuit de industrie/plant eigenaars op verschillende niveaus, dienstverlening (bijv. adviesbureaus, inspectie, coating, isolatie), wetenschap en overheid (bijv. beleidmakers, vergunningverleners). De SDN Programmamanager Kenniscentrum stelt inhoudbeheerders aan voor bepaalde modules, onderdelen en/of gebruikersgroepen binnen de SDN speerpunten en kan hierbij gebruik maken van reeds bestaande initiatieven: Bijv. World Class Maintenance als (hoofd) beheerder voor het online kenniscentrum voor Corrosie onder Isolatie. 

BIO

Sinds eind 2019 is Jurgen Hoekstra – vice president Benelux BASF en managing director BASF Nederland – de nieuwe voorzitter van Stichting Veiligheid Voorop die zijn passie voor veiligheid graag wil delen met de hele industrie. Volgens Hoekstra is er veel beweging op het gebied van veiligheid. Initiatieven, zoals Safety Delta Nederland (SDN), zullen veel impact hebben op hoe we als industrie met de overheden en onderwijs/wetenschap samenwerken. Hoekstra is ervan overtuigd dat er al veel bereikt is op het gebied van veiligheid. Tevens ziet hij enorme mogelijkheden voor verdere verbeteringen met de digitalisering en duurzaamheidstransities die plaats gaan vinden. Actief kennis delen en samenwerken vindt hij nog belangrijker dan voorheen. Hoekstra vindt dat juist procesveiligheid in deze veranderlijke tijden meer aandacht moet krijgen. De sector moet proactief blijven acteren. Want veiligheid is nooit af. De gedetailleerde informatie die we halen uit incidenten maar ook uit ‘good-practices’ leveren ons een schat aan informatie op voor een zinvolle discussie om doelgerichte verbeteringen te realiseren. Een discussie over wat niet goed gaat maar ook wat goed gaat en mogelijk nog beter zou kunnen. Een streven om het elke dag beter te doen. Gezien de interesse en het animo voor SDN is er binnen onze sector een enorme commitment om, door nog meer kennisuitwisseling en echt te ‘connecten’, het proactieve verschil te maken. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in